AI i hälso- och sjukvård #11 – VGR:s finansierade AI-projekt, ostrukturerade anteckningar ibland bättre än strukturerade data, NHS-rapport om AI

Intro

Jag, och flera med mig, har länge irriterat mig på andelen vita medelålders män i alla sammanhang kring teknik. AI är inget undantag. I förra nyhetsbrevet efterlyste jag tips på kvinnor att lyfta fram till en lista jag och en branschvän jobbade med. Nu är den listan publicerad och fylls kontinuerligt på. Över 40 kunniga kvinnor från norr till söder, öst till väst, är med på listan. Den har redan kommit till nytta i minst en AI-konferens. Läs den här:
Representativ AI? Här är en lista med kunniga kvinnor!

För dig som vill bilda dig en bättre uppfattning om de skevheter vi riskerar att förvärra, eller åtminstone fortsätta med, inom AI så finns förra månadens boktips Responsible Artificial Intelligence numera för leverans. Undertecknad har redan fått ett exemplar levererat.

//Avd Vårdens digitalisering, genom Marcus Österberg

AI-relaterade projekt som nu finansieras av VGR:s innovationsfond

VGR:s innovationsfond delar årligen ut projektfinansiering till innovativa projekt. Självklart har de senaste åren innehållit ett antal initiativ som har med någon form av AI-teknik att göra, främst genom maskininlärning.

Detta är årets AI-projekt som meddelades i november:

  • Främja hälsa med digital vård genom Machine Learning vid stressrelaterad ohälsa – implementeringsfas (Närhälsan)
  • Minska tidig återinskrivning i heldygnsvården med maskininlärning: utveckling och implementering (Sahlgrenska)
  • Ett AI-baserat beslutssupportsystem för individualiserad MS-behandling (Sahlgrenska)
  • Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24h efter inskrivning med hjälp av AI (Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS)

Se hela listan med de som fick finansiering:

Ostrukturerad data bättre än strukturerad för att förutse kranskärlssjukdom

Det är inte helt intuitivt, men en studie har funnit att ostrukturerade journalanteckningar var mer träffsäkra för en algoritms förutsägelse av kranskärlssjukdom än den strukturerade data man jämförde med.

Det kan vara värt att tänka på eftersom de ostrukturerade anteckningar inte alltid har det bästa av rykten när det gäller automatisering av beslutstöd.

NHS-rapport: AI – How to get it right

Engelsmännen kommer ha ett AI-labb för att förenkla hur den AI som redan bevisats vara nyttig närmar sig hälso- och sjukvården. Rapporten är en skrivelse om hur detta ska gå till på ett ordnat sätt, bland annat genom det svåröversatta ordet “governance” av AI, typ dess styrning, men de tar också upp datakvalitet och hur resultaten ska spridas.

Scapis – att förutse hjärtinfarkt

Forskare på Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset skapar AI som kan förutse hjärtinfarkt. 600 stycken skiktröntgenbilder från Scapis väljs ut och granskas för att lära en algoritm hitta kranskärl på egen hand.

P4 Göteborg har ett inslag om arbetet och de pratar bland annat med Jennifer Alvén som är doktorand i medicinsk bildanalys.

Svensk branschkod för AI och kontroverser kring Googles satsningar inom hälsosektorn

I Sverige har IT- och telekombranschen tagit fram en gemensam branschkod för hur AI ska användas. Det är positivt.

En internationell nyhet är att Googles Project Nightingale anklagas för övertramp när det handlar om hälsodata. Att Google nyligen köpt aktivitetsarmbandsföretaget Fitbit har också skapat oro. Att Google skulle mixa de olika datakällorna de äger bemöter Googles molnchef så här:

”[…] cannot and will not be combined with any Google consumer data.”
– Tariq Shaukat, chef på Google Cloud (Inside Google Cloud, November 2019)

Informationsdriven, individanpassad och skalbar hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning

På Lindholmen i Göteborg etableras ett av fem visionsdrivna miljöer som Vinnova satsar på. Vårdaktörer och andra som deltar kopplas till den nationella samarbetsplattformen AI Innovation of Sweden, där VGR är aktiva sedan tidigare.

Visionen är att Sverige ska erbjuda informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning i samarbete med offentliga, privata och akademiska parter.

De andra visionsdrivna miljöerna som finansieras är:

  • Nollvision för undernäring hos äldre (Skånes Livsmedelsakademi)
  • Ett antibiotikasmart Sverige (Folkhälsomyndigheten)
  • Nollvision cancer (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)
  • Sverige ledande inom avancerade terapier 2030 (RISE)

Officiellt meddelande:

Intressanta böcker

Nedan böcker är från tidigt 2019:

Nyheter