Innovationsfonden: Konversations UI – Chatbot för Terapisamtal

Knight Rider - tv-serie
knight rider
Knight Rider – Serie

Master Chief har Cortana, Michael Knight har KITT, nyfikna treåringar har SIRI. Men vem har du? 

Att prata med oss själva har vi gjort sedan urminnes tider, att prata med algoritmer är relativt nytt. 

Redan för 30 år sen började de som arbetar med och i psykiatrin reflektera över hur vi skulle klara av att möta ett växande behov av stöd, speciellt på geografiskt avlägsna platser där avfolkning lett till mindre tillgänglig primärvård och psykiatri. Forskning kring digitala plattformar, chatbots och hjälpforum växte fram. Om du någonsin googlat depression på 00-talet så har du förmodligen hamnat på hemsidan Psykbryt. 

Med en uppsjö av digitala tjänster som erbjuder samtalsterapi har en del av det vi befarade för 10 år sedan löst sig, medan andra oron vi hade bara förstärkts. Oron som blivit besannade är kompromisser med patientens integritet och datasäkerhet i och med 1177 läckan och ett antal psykolog appar som sålt patientens data utan dennes tillstånd, för att bara nämna några. 

Trots att telemedicin har blivit allt vanligare och ökat i acceptans finns fortfarande ekonomiska och emotionella hinder för vissa individer att ta steget att söka hjälp, och de som söker hjälp riskerar att hamna på långa väntelistor då det är dålig samverkan mellan olika vårdaktörer

Att må dåligt och hamna mellan stolarna

Ibland hamnar individer helt enkelt mellan stolarna. De mår för dåligt för att ha en hundraprocentig funktion, men är för friska för att få mer omfattande åtgärder eller remisser till öppenvård, särskilt när det gäller mild depression eller ångest. Det är näst intill omöjligt att få en vettig sjukskrivning i detta läge. För dessa finns det få om några resurser eller åtgärder. Man förlitar sig på att dessa individen bedriver sin egen vård och söker hjälp om de förvärras. Försämring blir nästan alltid fallet, och vårdsystemet blir ännu mer tilltäppt, ett milt symptom blir svårt, självmordstankar blir handlingar. (Illustration av SOW_AY. Fantastiska illustrationer om depression och ångest. Värd att stödja på Patreon!) 

soy
https://sow-ay.tumblr.com/tagged/art

Hackat kriser, långt innan de uppstod. 

Brist på behandlare och långa köer är inget nytt, men har definitivt förvärrats av den pågående pandemin. Redan 2017 började vi arbeta med att förbereda vår verksamhet för olika lösningar vi ser komma i framtiden.  Dessa varierar från allt mellan sociala robotar och virtuella patientmöten med VR-glasögon. Vi började även titta på hur specialister som befinner sig i olika länder, eller inom olika specialistområden, skulle kunna samverka via HoloLens. Vi tänkte främst på den kris som är, och komma ska, när vi saknar man kraft att bemanna vården fysiskt.

Kan en chatbot vara lösning som en mellanhand för sårbara personer? 

Frågan är: Hur digitaliserar man det medmänskliga bemötandet när en människa inte finns till hands? 

Svar: Det går inte! Man kan inte ersätta ett leende eller en varm hand på axeln genom ett digitalt verktyg, och låt mig vara tydlig, då menar jag INTE videomöten eller annan form av telemedicin, jag syftar på chatbot-teknologin. Oavsett teknologi så är det en människa som möter en människa. En chatbot är en proxy, och ibland en riktigt dålig en. 

Men, och stort MEN: man kan genom chatbot digitalisera de verktyg och visdom som en behandlare kan erbjuda.

therapy

Att prata med mig själv är min spetskompetens

Sedan 10 år tillbaka har chatbots varit en del av det jag kallar min stora hobby. Det kan komma från att jag alltid trivts bättre med maskiner än människor, vilket många som känner mig aldrig skulle tro då jag inte på något sätt saknar social kompetens eller empati. Sanningen är att mitt förhållningssätt till algoritmer är lite annorlunda än gemene man. Jag ser algoritmer överallt, jag ser människans beteende som en algoritm, och därav blir dessa träiga konversationer med chatbots jämbördiga med riktiga konversationer för mig. Jag pratar ju egentligen med dess utvecklare.

Förr eller senare, så kanske det blir artificiell intelligens av det hela, men just nu är det avancerad dockteater med varierande kvalitet på manus. 

chatbot

Chatbotutvecklare är fantasifulla personer som blivit experter på att prata med sig själva. 

I nuläget har jag loggat tusentals timmar på att prata med chatbots, och själv publicerat ett tjugotal via olika plattformar. Jag har experimenterat och utforskat, och nu är det dags att ta mig utanför min trygghetszon och bygga något som är mer avancerat och hållbart. Något som kan hjälpa andra. 

Februari 2020 skickade jag in ansökan till Innovationsfonden med förhoppningen att få en chatbot finansierad, eller snarare en prototyp där finansiering främst ska frigöra mig som verksamhetsutvecklare och ge mig tid till att sitta och koda. Med stor glädje öppnade jag mailet som meddelade mig att mitt projekt blivit finansierad och en spännande resa börjat.  

Ännu en jäkla app? 

Pengarna kommer att hjälpa mig att tillsammans med patienter och vårdgivare bygga upp en algoritm. Ingen app ska byggas, ingen fancy insamling av data, inget som mäter, spårar, triagerar eller diagnostiserar. Vad exakt vi gör och vad slutprodukten är kommer jag att dela allt eftersom i VGRbloggen. Under tiden förväntar jag mig att mängder av företag kommer att höra av sig och visa upp sin lösning, eller önska samverkan. 

Jag vill redan nu passa på att tacka vänligt men bestämt nej, då vi i detta stadie fokuserar internt på de hundratals detaljer som måste avgöras innan vi bygger en produkt. När nivå 2, och fortsättning på projekt rullar ut, då kommer vi och knackar på er dörr istället kära samverkare. 

Under året kommer jag att dela med mig av processen, bitar av kod, bilder, tankar och planer. Jag hoppas ni vill följa med mig på detta äventyr.

Almira Thunström – alla chatbots börjar som Post-ITs och snören

Öppna geodata, del 5 – Besöksmål

Bohuslän

Turistrådet Västsverige, https://www.vastsverige.com/, har en stor sammanställning av besöksmål i länet. Underlaget innehåller exempelvis gårdsbutiker, caféer, restauranger, aktivitetsföretag, muséer samt olika slags boende. Dessa beskrivs med bl.a. verksamhetens namn, typ av anläggning, besöksadress och koordinater. Underlaget används bl.a. av planerare och nyligen beslutades det att underlaget även ska tillgängliggöras som öppna data.

Fortsätt läsa ”Öppna geodata, del 5 – Besöksmål”

GIS-behov 2020

Kanske kan man sammanfatta GIS-behoven med ”mycket av allt”

Inför att en tidigare GIS-praktikant skulle börja hos oss tog jag fram en kort lista med förslag på arbetsuppgifter att välja mellan, så att personen snabbt skulle få insyn i arbetet. Det växte dock snabbt till en lista som var mer av karaktären ”här är allt jag kommer på som vi antagligen behöver göra det närmaste året”. Det blev en lång lista, som inte riktigt rymdes i vad som kan förväntas lösas under en kortare praktikperiod. Den senaste tiden har jag vid ett par tillfällen fått frågan om hur våra GIS-behov ser ut och det slog mig att denna sammanställning kanske skulle vara intressant även för andra eller för mig själv, fem år framåt, för att kunna gå tillbaka och se hur vi resonerade 2020. Eller så faller listan i glömska. Oavsett, här kommer listan över några av de GIS-behov (exklusive GIS-projekt för verksamheterna) som jag i april 2020 ser för VGR, aningen anpassat för bloggen, i ingen särskild ordning.

Fortsätt läsa ”GIS-behov 2020”

Så snabb är VGR:s webbplats – klarar trycket från Covid-19

94 % av sidorna på vgregion.se får nära på toppbetyg enligt verktyget Google Pagespeed. Det är inte det minsta förvånande. Vi har jobbat med webbprestanda ganska länge. Tankarna slog kanske rot på allvar under utbrottet av svininfluensa för tio år sedan när vi drev en regional version av det material vi numera har samlat nationellt på 1177.se.

Fortsätt läsa ”Så snabb är VGR:s webbplats – klarar trycket från Covid-19”

Prototyp: Industrial Remix to Save Lives

Skärmdump från industrialremix.se

Ett team bestående av två från Västra Götalandsregionen (VGR), några från samhällsbyggaren Norconsult och en fullstack-utvecklare från Precio Fishbone tävlade i helgens hack – kallat Hack the Crisis. Sveriges officiella hackathon för att försöka göra något åt pandemin med covid-19. Då VGR är sponsor av organisationen Hack for Sweden, som genomförde hacket, kändes det naturligt att vi borde bidra lite. 

Fortsätt läsa ”Prototyp: Industrial Remix to Save Lives”

Industrial Remix to Save Lives #hackthecrisis

Industrial REMIX to Save Lives

Uppdatering 5:e april – se slutresultatet av hacket

Uppmuntra inhemsk produktion

Jag och en till VGR-kollega, Filip Dalväg, är under helgen med i ett lag som tänkt bygga en “marknadsplats” där företag som har ledig kapacitet kan berätta vad de kan hjälpa till med. Tänk Volvo Trucks som nu börjar bygga visir istället.
Men också att vården är öppen med sin efterfrågan på medicintekniska prylar, engångsartiklar, etc.

En konkretare variant än alla regioners/sjukhus webbsidor och mejladresser för de som “vill hjälpa till” men som bevisligen inte får svar om det de erbjuder har fel tajming.

Jag och chefen var förbi kriskontoret i fredags. Bollade bland annat lite med vår stabs direktör om hur vi vägleder den inhemska industrin att kunna ställa om till produktion som passar oss, vår förväntan, våra regelverk, etc.

Svaret var ungefär, i mina ord: “skitbra om ni reder i det, vi räddar liv här och nu”. Så det är ungefär det laget gör under hackthecrisis.se

Hur tänker du kring den idén? Vad har vi missat? Vad kan bli bättre eller smartare?
Skriv gärna en kommentar!

Elevator pitch

Our increasingly strained health care system is scrambling to find resources
while large segments of industry, logistics and supply chain have come to a complete halt.

This calls for an Industrial Remix to Save Lives!

Creating a win-win situation where underutilized industrial resources are repurposed to meet short term life-saving needs of the health care sector.

Geodata för ambulanser

Testfordon för nya geodata

För att personalen i regionens ambulanser snabbt ska hitta rätt väg till destinationen är fordonen utrustade med datorer med kartstöd. I dagsläget är det en tämligen begränsad uppsättning geodata som visas i kartlösningen i fordonsdatorn och det finns ett stort behov av en mer detaljerad karta för att underlätta för personalen att snabbt hitta rätt. Ett par exempel på kompletterande underlag som önskas är:

  • Byggnader
  • Kyrkor
  • Kraftledningar
  • Hållplatser för kollektivtrafiken
  • Stigar
  • Sjukhus
  • Vårdcentraler
  • Jourcentraler
Fortsätt läsa ”Geodata för ambulanser”

Användarupplevelsen på 1177:s etjänster för synskadade och blinda

Illustration över ett flertal olika sorters funktionsnedsättningar

Sammanfattning

Att etjänster ska fungera även för medmänniskor med funktionsnedsättning må vara självklart men sedan en tid tillbaka också ett lagkrav genom den så kallade DOS-lagen. DOS står för digital offentlig service.

Denna undersökning kom fram till att nästan varje del av att ta sig in på 1177.se’s etjänster är problematisk på något sätt och då har vi endast utgått från blinda och synskadade. Detta är allvarligt! Även människor med funktionsnedsättningar har rätt att leva ett självständigt liv och få ta del av nyttan med digitaliseringen. Vi behöver höja lägstanivån och tillämpa sedan länge etablerad god praxis vid webbutveckling!

Fortsätt läsa ”Användarupplevelsen på 1177:s etjänster för synskadade och blinda”