Västerhavsveckan: webbkarta och öppna data

Många aktiviteter, en karta

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön. Under veckan, som infaller i augusti varje år, anordnar ett stort antal aktörer havsnära aktiviteter för alla åldrar. Målet är att höja vår havsmedvetenhet, det vill säga skapa intresse för havet och hur havet mår. För att underlätta för intresserade att hitta aktiviteterna, finns numera en webbkarta, som visar vad som sker på respektive plats. Så hur gjordes webbkartan? Sedan tidigare har vi redan bl.a. QGIS och R/RStudio på plats i vår GIS-miljö. R är numera väldigt kompetent inom GIS och Västerhavsveckans webbkarta visade sig vara ett lämpligt projekt för att använda denna miljö.

Fortsätt läsa ”Västerhavsveckan: webbkarta och öppna data”

Höjd beredskap för GIS-miljön

Med förhoppning om att den gråa vardagen kan fortsätta, även i kristider.

Det är oroliga tider. Ministern för civilt försvar talade i vintras på Folk och Försvars Rikskonferens 2024 och underströk allvaret i dagens situation och rubrikerna med ”Det kan bli krig i Sverige” har nog få missat. Påverkar det här mitt arbete? Från presentationen:

”Men, jag vet ju inte var jag ska göra?” hör jag ibland någon säga. Låt mig då svara med några motfrågor.

Är du ledande befattningshavare i en beredskapsmyndighet? Bra, har ni byggt er krigsorganisation och definierat vilken verksamhet som måste upprätthållas respektive inte upprätthållas? Har ni säkerställt efterlevnad av säkerhetsskydd och nödvändig tillgång till alternativa ledningsplatser? Har ni fungerande samverkan med resten av sektorerna? Har ni slutit erforderliga avtal med frivilliga försvarsorganisationer för att kunna bemanna tillkommande uppgifter vid höjd beredskap? Om inte: Sätt igång!

Är du kommunalråd? Bra, är krigsorganisation, trygghetspunkter, nödvattenplan och redundant försörjning av livsmedel, värme och el säkerställd till omsorgsverksamheten? Har ni en fungerande frivillig resursgrupp? Om inte: Sätt igång!

Är du arbetstagare? Bra, Har du frågat din arbetsgivare om hur din roll i arbetsplatsens krigsorganisation är tänkt att se ut? Har du funderat över vilka kritiska beroenden i din vardag du behöver kunna hantera för att fortsätta arbeta under svåra omvärldsförhållanden? Om inte: Sätt igång!

Läs hela talet här, Anförande av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid Folk och Försvars Rikskonferens 2024 – Regeringen.se.

Fortsätt läsa ”Höjd beredskap för GIS-miljön”

Plattform för webbkartor

Räknas det som webbkarta om det är localhost?

VGR har under åren använt ett antal olika lösningar för webbkartor, ex. Google Maps, HAJK och Leaflet. Med tiden blir det svårt att förvalta många parallella lösningar och eftersom efterfrågan på möjligheter att publicera projekt och kartor på webben växer är det dags att erbjuda kollegorna en lättanvänd, enhetlig plattform som möjliggör just detta. Steg ett var förstås att sätta sig in i behoven, så jag kontaktade alla de kollegor som hade visat ett intresse och ganska snabbt började behoven klarna. Sammanfattningsvis, inklusive mina tillägg:

 • Kartlösningen ska utgöra en standard för VGR:s webbkartor som vi kan erbjuda alla dem som vill få ut kartor på webben
 • Det ska vara en etablerad produkt/lösning, dvs inget egenutvecklat, med tydlig vidareutveckling
 • Plattformen ska utgöra en webbaserad lösning med stöd för kartor, dashboards och ”kartberättelser”, huvudsakligen för externa användare
 • Lättanvända webbkartor med standardfunktionalitet, ex. zooma, klicka på objekt, söka, tända/släcka lager, använda externa karttjänster
 • Det ska vara möjligt att skapa och konfigurera webbkartorna mha ett grafiskt gränssnitt
 • Fungera på olika skärmstorlekar, inte minst telefoner, och hålla en hög nivå vad gäller tillgänglighet
 • Passa in i vår GIS-miljö, som huvudsakligen består av PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, FME och QGIS
 • Enkel att förvalta för befintlig GIS-personal på VGR, möjligen med konsultstöd för anpassningar och vidareutveckling av funktionalitet
 • Publicering av webbkartor ska, åtminstone inledningsvis, skötas av Samhällsanalys GIS-personal
Fortsätt läsa ”Plattform för webbkartor”

AR-test

Testområdet

Sedan ett par år tillbaka har FME haft stöd för formatet .fmear, som möjliggör enkel visualisering av ex. geodata mha AR, augmented reality. Hos leverantören finns det mer att läsa om det. Det var svårt att låta bli att testa, inte minst när det finns geodata av hög kvalitet på Göteborgs stad sida för öppna data. Därifrån har jag hämtat ortofoto och höjdmodell som används i detta test.

Underlagen bearbetas i FME för att skapa en .fmear-fil:

Skärmdump på ett workspace, alltid rätt
Fortsätt läsa ”AR-test”

Till framtida GIS-praktikanter

Nybakat bröd, tyvärr inte en förmån för GIS-praktikanter på Västra Götalandsregionen

Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen tar emot 1-2 GIS-praktikanter om året, oftast personer som läser en GIS-utbildning där praktik ingår i programmet. Inför varje start brukar vi diskutera hur vi arbetar, vad man kan förvänta sig och vad man kan göra för att förbereda sig, så att han eller hon får ut så mycket som möjligt av praktikperioden. Jag tänkte göra en sammanställning av detta här på bloggen, så att budskapet förhoppningsvis blir tydligare och mer enhetligt för framtida GIS-praktikanter.

Min bild är att praktikperioden ska ge något för båda parter; praktikanten får bl.a. inblick i hur kan GIS tillämpas i arbetslivet, hur vi arbetar med program och geodata, hur en stor organisation fungerar och en referens för framtida arbetsgivare; VGR får någon som med nya ögon ser hur vi arbetar och kan lyfta förbättringsområden och vi får, inte minst, hjälpa någon tidigt i GIS-karriären.

Fortsätt läsa ”Till framtida GIS-praktikanter”

Öppna geodata, del 5 – Besöksmål

Bohuslän

Turistrådet Västsverige, https://www.vastsverige.com/, har en stor sammanställning av besöksmål i länet. Underlaget innehåller exempelvis gårdsbutiker, caféer, restauranger, aktivitetsföretag, muséer samt olika slags boende. Dessa beskrivs med bl.a. verksamhetens namn, typ av anläggning, besöksadress och koordinater. Underlaget används bl.a. av planerare och nyligen beslutades det att underlaget även ska tillgängliggöras som öppna data.

Fortsätt läsa ”Öppna geodata, del 5 – Besöksmål”

GIS-behov 2020

Kanske kan man sammanfatta GIS-behoven med ”mycket av allt”

Inför att en tidigare GIS-praktikant skulle börja hos oss tog jag fram en kort lista med förslag på arbetsuppgifter att välja mellan, så att personen snabbt skulle få insyn i arbetet. Det växte dock snabbt till en lista som var mer av karaktären ”här är allt jag kommer på som vi antagligen behöver göra det närmaste året”. Det blev en lång lista, som inte riktigt rymdes i vad som kan förväntas lösas under en kortare praktikperiod. Den senaste tiden har jag vid ett par tillfällen fått frågan om hur våra GIS-behov ser ut och det slog mig att denna sammanställning kanske skulle vara intressant även för andra eller för mig själv, fem år framåt, för att kunna gå tillbaka och se hur vi resonerade 2020. Eller så faller listan i glömska. Oavsett, här kommer listan över några av de GIS-behov (exklusive GIS-projekt för verksamheterna) som jag i april 2020 ser för VGR, aningen anpassat för bloggen, i ingen särskild ordning.

Fortsätt läsa ”GIS-behov 2020”

Geodata för ambulanser

Testfordon för nya geodata

För att personalen i regionens ambulanser snabbt ska hitta rätt väg till destinationen är fordonen utrustade med datorer med kartstöd. I dagsläget är det en tämligen begränsad uppsättning geodata som visas i kartlösningen i fordonsdatorn och det finns ett stort behov av en mer detaljerad karta för att underlätta för personalen att snabbt hitta rätt. Ett par exempel på kompletterande underlag som önskas är:

 • Byggnader
 • Kyrkor
 • Kraftledningar
 • Hållplatser för kollektivtrafiken
 • Stigar
 • Sjukhus
 • Vårdcentraler
 • Jourcentraler
Fortsätt läsa ”Geodata för ambulanser”

Öppna geodata, del 4 – Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Inventerade platser i Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen, https://www.t-d.se/, innehåller information om verksamheters fysiska tillgänglighet, exempelvis parkeringsmöjligheter, mått på trappor, förekomst av höga trösklar, dörröppnare etc. Ett exempel på en inventering är Folktandvården Fristad.

En delmängd av Tillgänglighetsdatabasen är nu publicerad på dataportal.se som en del av ett växande antal underlag som är tillgängliga som öppna data från Västra Götalandsregionen. Via ett API är denna information tillgänglig:

 • Verksamhetens namn
 • Adress
 • Koordinater
 • Telefonnummer
 • Länk till webbsida hos Tillgänglighetsdatabasen
 • Länk till egen webbsida
 • Mätvärden
 • Foton
Fortsätt läsa ”Öppna geodata, del 4 – Tillgänglighetsdatabasen (TD)”