Om bloggen

Utvecklingsbloggen handlar endast om regionens (ofta digitala) utveckling – av de som jobbar med densamma. För allmänt orienterade funderingar kan du besöka vgregion.se

Tilltänkt målgrupp

Denna blogg är till för dig som jobbar med digital verksamhetsutveckling inom offentlig sektor, eller möjligen jobbar som leverantör eller samarbetspartner.

Syftet med utvecklingsbloggen är samverkan

Vi hoppas kunna dela med oss av resultatet från vårt arbete. Det vi lägger ut är sådant där vi:

  • Vill låta andra få insyn.
  • Lyfter fram intressanta initiativ.
  • Vill få återkoppling från externa parter.
  • Gärna delar med oss av sådant vi tror andra kan ha nytta av.

De som skriver på bloggen är…

Planen är att fler ska ansluta allt eftersom. Jobbar du med utveckling inom VGR så kontakta marcus.osterberg (a) vgregion.se för instruktioner om hur du kan bidra.

  • Almira Thunström skriver om robotik.
  • Magnus Nilsson jobbar som GIS-samordnare. Hans inlägg kommer du hitta under kategorin Geo-perspektiv.
  • Marcus Österberg – jobbade som utvecklingsledare inom avdelningen Vårdens digitalisering.
  • Pernilla Frost jobbar med GIS-frågor.

Andra platser där Västra Götalandsregionen jobbar med utveckling