VGR:s webbtillgänglighet har granskats av DIGG – läs protokollet

Västra Götalandsregiones huvudsakliga webbplats, vgregion.se, har granskats av DIGG och vi fick förra veckan testprotokollet om vårt resultat. Vår tanke är att sprida detta eftersom det snabbt visade sig att flera var nyfikna. Så här kommer resultatet av den förenklade övervakningen från DIGG.

Fortsätt läsa ”VGR:s webbtillgänglighet har granskats av DIGG – läs protokollet”

Plattform för webbkartor

Räknas det som webbkarta om det är localhost?

VGR har under åren använt ett antal olika lösningar för webbkartor, ex. Google Maps, HAJK och Leaflet. Med tiden blir det svårt att förvalta många parallella lösningar och eftersom efterfrågan på möjligheter att publicera projekt och kartor på webben växer är det dags att erbjuda kollegorna en lättanvänd, enhetlig plattform som möjliggör just detta. Steg ett var förstås att sätta sig in i behoven, så jag kontaktade alla de kollegor som hade visat ett intresse och ganska snabbt började behoven klarna. Sammanfattningsvis, inklusive mina tillägg:

  • Kartlösningen ska utgöra en standard för VGR:s webbkartor som vi kan erbjuda alla dem som vill få ut kartor på webben
  • Det ska vara en etablerad produkt/lösning, dvs inget egenutvecklat, med tydlig vidareutveckling
  • Plattformen ska utgöra en webbaserad lösning med stöd för kartor, dashboards och ”kartberättelser”, huvudsakligen för externa användare
  • Lättanvända webbkartor med standardfunktionalitet, ex. zooma, klicka på objekt, söka, tända/släcka lager, använda externa karttjänster
  • Det ska vara möjligt att skapa och konfigurera webbkartorna mha ett grafiskt gränssnitt
  • Fungera på olika skärmstorlekar, inte minst telefoner, och hålla en hög nivå vad gäller tillgänglighet
  • Passa in i vår GIS-miljö, som huvudsakligen består av PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, FME och QGIS
  • Enkel att förvalta för befintlig GIS-personal på VGR, möjligen med konsultstöd för anpassningar och vidareutveckling av funktionalitet
  • Publicering av webbkartor ska, åtminstone inledningsvis, skötas av Samhällsanalys GIS-personal
Fortsätt läsa ”Plattform för webbkartor”

AR-test

Testområdet

Sedan ett par år tillbaka har FME haft stöd för formatet .fmear, som möjliggör enkel visualisering av ex. geodata mha AR, augmented reality. Hos leverantören finns det mer att läsa om det. Det var svårt att låta bli att testa, inte minst när det finns geodata av hög kvalitet på Göteborgs stad sida för öppna data. Därifrån har jag hämtat ortofoto och höjdmodell som används i detta test.

Underlagen bearbetas i FME för att skapa en .fmear-fil:

Skärmdump på ett workspace, alltid rätt
Fortsätt läsa ”AR-test”

Till framtida GIS-praktikanter

Nybakat bröd, tyvärr inte en förmån för GIS-praktikanter på Västra Götalandsregionen

Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen tar emot 1-2 GIS-praktikanter om året, oftast personer som läser en GIS-utbildning där praktik ingår i programmet. Inför varje start brukar vi diskutera hur vi arbetar, vad man kan förvänta sig och vad man kan göra för att förbereda sig, så att han eller hon får ut så mycket som möjligt av praktikperioden. Jag tänkte göra en sammanställning av detta här på bloggen, så att budskapet förhoppningsvis blir tydligare och mer enhetligt för framtida GIS-praktikanter.

Min bild är att praktikperioden ska ge något för båda parter; praktikanten får bl.a. inblick i hur kan GIS tillämpas i arbetslivet, hur vi arbetar med program och geodata, hur en stor organisation fungerar och en referens för framtida arbetsgivare; VGR får någon som med nya ögon ser hur vi arbetar och kan lyfta förbättringsområden och vi får, inte minst, hjälpa någon tidigt i GIS-karriären.

Fortsätt läsa ”Till framtida GIS-praktikanter”

Innovationsfonden del 2 – Chatbot för Stödsamtal – VLOGG och sammanfattning

Chatbotsamtal

Sedan sist så har vi lyckats ha en Workshop.

Hur bedriver man en sådan mitt i Coronatider?

Eftersom vi arbetar inom hälso och sjukvård vidtog vi strikt försiktighet för att hålla avstånd. Alla vårdgivare i gruppen är i beredskapens kedja så vi såg till att skydda oss enligt rekommendationerna, speciellt de som träffar patienter. För att säkerställa att vi inte tog några risker letade jag upp en pråm ute på vatten, med egen ingång/isolerat på 140kvm som möjliggjorde att vi 10 deltagare god marginal för distans. Ägaren till pråmet lämnade även flera flaskor handdesinfektion till oss. Det uppskattades!

Jag tänkte göra en snabb presentation av de fantastiska deltagarna från dagen, de är hjärnan och hjärtat i projektet:

Mathias Alvidius – Verksamhetschef Psykiatri Affektiva, Område 2 (Legitimerad Psykolog)

Maria Bohm – Artist / Bloody Mary Music – Patientrepresentant med erfarenhet av PTSD-vård

Linda Wesen – Projektledare / ePsykiatrienheten (Legitimerad Psykiatrisjuksköterska)

Malin Rex – Verksamhetsutvecklare och doktorand / Psykiatri Affektiva (Legitimerad Psykiatrisjuksköterska)

Tomas Larson – Legitimerad Psykolog / VUP Neuropsykiatrisk mottagning

Olof Wrede – Legitimerad Psykolog / Kris- och traumamottagning

Mikael Granlund – Projektledare / ePsykiatrienheten (Legitimerad Psykolog)

Iris Sarajlic Vukovic – Överläkare och forskare – Psykiatrimottagning Gamlestan

Steinn Steingrimsson – Specialistläkare i Psykiatri och Docent – Psykiatri Affektiva

Innan workshopen så lade jag ut en enkät för att få in lite svar på vad allmänheten tänker och känner kring chatbot för samtalsterapi (som sedan bytte namn).

Istället för att dra den delen i text så tänker jag att vi ska prova video formatet i bloggen istället.

VGR VLOGG – Samanfattning av enkät

Flört, Brott och Konditionsträning – Hur hanterar man det som går lite utanför ramarna för ens bot

En av sakerna vi fick tänka mycket på var hur vi ska hantera ämnen utanför chatbotens syfte.

Jag har redan skrivit lite om ”Underklädslagen” och flört som kan uppstå när man pratar med en bot. Det bor en liten buse i oss alla, och dessa system tar fram den. Vi människor testar gärna dessa system med snusk och hot.

När det gäller sex, så är det lätthanterligt. Antingen så kan systemet flörta tillbaka, avvisa eller låtsats som att den inte förstår. Jag tycker alltid att systemet ska skriva tillbaka, men inte uppmuntra snusk (så vida det inte är systemets syfte – se botflirt.com för exempel).

Ett utmärkt sätt att svara på ”Vad har du på dig” är ”Jag har inga kläder, jag är ju ett system utan en kropp, men tack för att du frågade”.

När det gäller hot, trakasserier och erkännande av ett brott är juridiken lite krånglig när det gäller automatiserade system. Inom kort kommer förhoppningsvis en intervju med en regionsjurist om just detta! Då delar jag med mig av svaren.

För ett tag sedan skrev bloggkollegan Marcus Österberg om att Coronachatboten inte kände igen ordet Konditionsträning.

Så som chatbotteknologin fungerar så stammar systemet orden, att stamma betyder att ta stammen av ordet.

För att få så många variationer av ordet som möjligt är utan att man ska behöva mata in det manuellt så kan man stamma ordet katastrof. Detta blir katas(trof)(trofer)(trofalt). Ganska enkelt.

Men om vi tar ett ord som kärlek. Det blir kärl(ek)(eken)

Men det blir också Kärl(kramp)(krans) etc.

Därför måste man manuellt segregera dessa ord, och se till att systemet kan göra skillnad mellan kärlek och kärlkramp, annars kan det blir lite fel.

Att hitta ord, rätt ord och se till att de särskiljs i systemet är en utmaning utan dess like. En utmaning vi nu antagit oss. Hur många ord kommer vi att missa? Hur många ord kommer systemet att misstolka? Det blir intressant att se!

Jag förstod inte, kan du säga det på ett annat sätt?

När ett chatbot system inte förstår vilket ord som man syftade på, eller stammar fel så skickas boten in i ”jag vet inte vad du sa” läge.

En av de stora frågorna vi diskuterade var just hur vi ska lösa denna aspekt, vad ska den säga istället för ”jag förstår inte” (tipsa gärna i kommentarerna!).

Det är frustrerande för

1) det förolämpar användaren, fördummar den och kallar den osammanhängande

2) gör att den som konverserar påminns om att den pratar med ett dumt system.

Ett exempel på hur detta kan gå.

Det är vår farhåga, och anledningen varför vi tar tid på oss att strukturera fram bra konversationer.

Hoppas ni får en fantastisk sommar, att ni fortsätter tänka på distansen, ha hänsyn till varandra, tvättar händerna och ser till att hålla uppsikt över varandra och barnen vid badplatsen.

Drick mycket vätskeersättning och balansera elektrolyterna och kolla efter fästingar innan ni lägger er. Nu har jag fått in allt !

Analys av information om covid-19 på vgregion.se

Vi har tittat på vår information om covid-19 på vgregion.se i vårt statistikverktyg Matomo. Det finns en del insikter som vi har fått och som vi vill dela med oss av. Blogginlägget innehåller besökstrend fördelat efter dator eller mobil och vad användarna gör på webbsidan. Avslutningsvis listas förslag på förbättringar utifrån analysen.

Fortsätt läsa ”Analys av information om covid-19 på vgregion.se”