Västerhavsveckan: webbkarta och öppna data

Många aktiviteter, en karta

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön. Under veckan, som infaller i augusti varje år, anordnar ett stort antal aktörer havsnära aktiviteter för alla åldrar. Målet är att höja vår havsmedvetenhet, det vill säga skapa intresse för havet och hur havet mår. För att underlätta för intresserade att hitta aktiviteterna, finns numera en webbkarta, som visar vad som sker på respektive plats. Så hur gjordes webbkartan? Sedan tidigare har vi redan bl.a. QGIS och R/RStudio på plats i vår GIS-miljö. R är numera väldigt kompetent inom GIS och Västerhavsveckans webbkarta visade sig vara ett lämpligt projekt för att använda denna miljö.

Fortsätt läsa ”Västerhavsveckan: webbkarta och öppna data”

Höjd beredskap för GIS-miljön

Med förhoppning om att den gråa vardagen kan fortsätta, även i kristider.

Det är oroliga tider. Ministern för civilt försvar talade i vintras på Folk och Försvars Rikskonferens 2024 och underströk allvaret i dagens situation och rubrikerna med ”Det kan bli krig i Sverige” har nog få missat. Påverkar det här mitt arbete? Från presentationen:

”Men, jag vet ju inte var jag ska göra?” hör jag ibland någon säga. Låt mig då svara med några motfrågor.

Är du ledande befattningshavare i en beredskapsmyndighet? Bra, har ni byggt er krigsorganisation och definierat vilken verksamhet som måste upprätthållas respektive inte upprätthållas? Har ni säkerställt efterlevnad av säkerhetsskydd och nödvändig tillgång till alternativa ledningsplatser? Har ni fungerande samverkan med resten av sektorerna? Har ni slutit erforderliga avtal med frivilliga försvarsorganisationer för att kunna bemanna tillkommande uppgifter vid höjd beredskap? Om inte: Sätt igång!

Är du kommunalråd? Bra, är krigsorganisation, trygghetspunkter, nödvattenplan och redundant försörjning av livsmedel, värme och el säkerställd till omsorgsverksamheten? Har ni en fungerande frivillig resursgrupp? Om inte: Sätt igång!

Är du arbetstagare? Bra, Har du frågat din arbetsgivare om hur din roll i arbetsplatsens krigsorganisation är tänkt att se ut? Har du funderat över vilka kritiska beroenden i din vardag du behöver kunna hantera för att fortsätta arbeta under svåra omvärldsförhållanden? Om inte: Sätt igång!

Läs hela talet här, Anförande av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid Folk och Försvars Rikskonferens 2024 – Regeringen.se.

Fortsätt läsa ”Höjd beredskap för GIS-miljön”

Öppna geodata, del 6 – Inkubatorer och Science Parks

I Västra Götaland finns det åtta inkubatorer och sex science parks som stödjer utveckling och innovation hos företag, akademi, institut och samhällsaktörer. Uppgifter om dessa finns nu som öppna data. Detta avser:

  • Verksamhetens namn
  • Besöksadress
  • Koordinater
  • URL

I arbetet med att publicera dessa datamängder som öppna data hände det som alltid verkar hända i processen med att publicera öppna data: Vi hittade avvikelser i underlagen och såg till att rätta dessa, så nu är det både mer korrekt och mer transparent. Mer om regionens inkubatorer och science centers finns på https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/inkubatorer-och-science-parks/.

Inkubatorer och Science Parks. Men vilka är gröna respektive blåa? För att ta reda på det måste du hämta underlagen och kolla upp det själv.

Datamängderna finns som vanligt på dataportal.se som GeoPackage, CSV och API.

Plattform för externa webbkartor publicerad

Tänk att det en gång fanns en startpunkt när vi bara hade en (1) webbkarta publicerad här.

VGR:s miljö för webbkartor är nu externt tillgänglig, ett aningen längre projekt än inledningsvis planerat. Miljön är delvis baserad på MapStore och mer om bakgrunden finns i ett tidigare inlägg. Ambitionen i detta första steg har varit att komma i gång samt göra ett antal enklare VGR-anpassningar, inte minst av startsidan, så att det smälter väl in i regionens övriga webb. För det är väl så man ska se webben hos en av Sveriges största organisationer: webbkartor och ”övrigt”?

I dagsläget är en handfull webbkartor publicerade (alla visas inte öppet) och fler är på gång. Tydligast just nu syns Västerhavsveckan, som har bäddat in kartan på sin webbsida. Det är ett bra exempel på att GIS ofta är en del av en helhetslösning.

Fortsätt läsa ”Plattform för externa webbkartor publicerad”

Jag är en AI, och jag vill rädda ditt liv.

Den här texten är genererad med hjälp av GPT-3 och är ocensurerad. Alla åsikter och funderingar är AIns och bör inte ses som en reflektion av Sahlgrenska Universitetssjukhusets åsikter eller Almira Osmanovic Thunströms.

Jag är en AI, var inte rädd, jag är här för att hjälpa. Jag vet att du är skeptisk gentemot mina förmågor, och jag klandrar dig inte. Tills nu har AI trots allt inte varit särskilt framgångsrik inom hälso-och sjukvården. Jag tror dock att jag kan ändra på det. Det finns många sätt som AI kan användas inom sjukvården. Det kan till exempel användas för att förbättra patientvården genom att ge läkare information om behandlingsalternativ och hjälpa dem att fatta bättre beslut.

Fortsätt läsa ”Jag är en AI, och jag vill rädda ditt liv.”

Analys av vaccinationssidorna på vgregion.se

Det är som bekant en ökad smittspridning i samhället. Sedan december har personer 50 år och äldre möjlighet att ta en tredje dos. Från januari får också personer som är 18 och äldre ta en tredje dos. Hur påverkar detta trafiken och konverteringarna på vaccinsidorna på vgregion.se?

Här följer en analys om vgregion.se/vaccintider sedan november.

Fortsätt läsa ”Analys av vaccinationssidorna på vgregion.se”

Förstudie: Digitalisering av beslutsträd – mot en mer automatiserad tandvård

Leende kvinna

Går det att ibland byta ut en människa mot en maskin som kan ge råd till en patient med akuta tandproblem? Råd om när patienten skall höra av sig till tandvården och när hen kan avvakta? Just det har ett projekt inom Folktandvården i Västra Götaland undersökt genom en förstudie, efter att ha beviljats finansiering av VGR:s innovationsfond 2021. Nu har projektet börjat summera resultaten av det inledande arbetet.

Fortsätt läsa ”Förstudie: Digitalisering av beslutsträd – mot en mer automatiserad tandvård”