Öppna geodata, del 2

Sjukhus, nu som .gpkg och .csv

Har du sett att Västra Götalandsregionen har publicerat geodata på oppnadata.se? Det handlar inledningsvis om:

Fler underlag kommer förhoppningsvis inom kort. Samtliga underlag är geografiskt avgränsade till Västra Götaland. För enheterna i dessa underlag anges, utöver geometrin, huvudsakligen HSA-id (ett unikt id), besöksadress och koordinater i SWEREF 99 TM. Jag har tidigare skrivit om öppna geodata här och kanske kan man sammanfatta min bild av arbetet så här:

”Se till att Västra Götalandregionens geodata håller hög kvalitet och gör det enkelt för andra att ta del av dem”.

För att faktiskt komma igång och tillgängliggöra underlag valde vi att börja minimalistiskt. Det betyder i praktiken:

 • Vi börjar med ett litet antal underlag som redan efterfrågas av externa aktörer, huvudsakligen underlag som vi redan arbetar med i våra projekt och därför känner till sedan tidigare.
 • Eventuella fel i underlagen ska rättas vid källan, så att vi, så långt det är möjligt, slipper bygga in hantering av undantag och fel.
 • Eftersträva en hög grad av automatisering i flödet från källa till publicering.
 • Inledningsvis används endast svenska och SWEREF 99 TM, som redan används i lejonparten av våra GIS-projekt.
 • Vi tillgängliggör underlagen i format som redan används internt, inledningsvis GeoPackage och CSV. Då bör de kunna användas både inom och utanför GIS-världen.
Enkel anpassning av underlag inför publicering som öppna (geo)data.

Så, hur förvaltar vi detta? Om jag måste välja en sak som skapar långsiktighet i detta, är det att öppna data måste vara en naturlig del av den vanliga verksamheten; jag ser inte detta som en punktinsats i ett ”öppna-data-projekt”, utan som en del av ordinarie arbete, där det är självklart att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta, förstå och ta del av Västra Götalandsregionens underlag. Någon sa att man borde använda varje skattekrona flera gånger och att tillgängliggöra underlag som öppna data är ett sätt att göra det. Jag tänker mig att vi inledningsvis uppdaterar underlagen ett par gånger om året och utvärderar de önskemål och förbättringsförslag som förhoppningsvis skickas in av användarna. Det finns förstås redan en önskelista för framtida förbättringar:

 • Ännu högre grad av automatisering för flödet från verksamhetssystem till att underlagen dyker upp på oppnadata.se och geodata.se.
 • Fler underlag med (geo)data. Västra Götalandsregionen är en av Sverige största organisationer och det bör, på sikt, återspeglas i vårt arbete med öppna data.
 • Tillgängliggör underlagen i fler format, attribut och referenssystem.
 • Undersöka hur vi kan identifiera eventuella standarder för de underlag som vi publicerar.

Vad skulle du vilja lägga till på listan? Min ambition är att Västra Götalandsregionen ska bli en förebild inom öppna (geo)data. Mycket arbete återstår för att nå dit, men vi börjar med dessa små steg och jag hoppas att du testar att använda underlagen och återkopplar eventuella synpunkter. Du hittar underlagen här.

Rapport: BLING – Future of Blockchain in Public Sector

17 juni var jag med på det väldigt intressanta och upplysande eventet Future of Blockchain in Public Sector, anordnat av BLockchain IN Government (BLING) som är ett EU-projekt.

TL;DR

 • Eventet var helt befriat från prat om hajpade kryptovalutor, flera talare nämnde också problematiken att det nästan blivit synonymt för blockkedjan, därmed för mycket lagt locket på om alla andra möjligheter.
 • Mycket bra talare som som verkligen lyckades kunskapa mig om vilka väldigt intressanta möjligheter blockkedjan har om att skapa samhällsförbättring och förenkla på olika sätt, inte minst för oss som invånare.
 • Integritet, GDPR och rätten att bli glömd är svåra nötter att knäcka för att på riktigt kunna dra nytta av blockkedjans potential. Det är inte enbart negativt, då det också ger en viss behövlig tröghet att fundera och problemlösa utifrån.
 • Mycket av det som utvecklas sker under Open Source-licenser 🙂
Fortsätt läsa ”Rapport: BLING – Future of Blockchain in Public Sector”

Vill du påverka AI-rapporten från Swelife?

Ibland är data bättre på att beskriva något

Ja, då får du antingen bege dig till Linköping i anslutning till Medicinteknikdagarna i skiftet mellan september och oktober eller vara i Göteborg i slutet av oktober.

Nu är det kanske inte fullt så högtidligt att du måste befinna dig på plats, även om det underlättar. I annat fall kan du alltid höra av dig så kör vi via telefon under hösten.

Du som befinner dig nära Göteborg i slutet på oktober kan kolla in följande Doodle med förslag på datum:
swelife.doodle.com/poll/b3gqq7xnk5m9x943

Du som finns i slutet av september eller början av oktober i Linköping kan kolla in de tider som fortfarande är lediga här:
swelife.doodle.com/poll/2vauk2xgs4r7igch

Du som inte alls kan medverka på plats i Linköping eller Göteborg vid dessa tillfällen kan höra av dig till marcus.osterberg@swelife.se, men ge 2-3 förslag på tider för 45-minuters telefonsamtal i oktober (och skicka för jösse namn med ditt telefonnummer).

Vilka kunskaper gömmer sig i medicinska artiklar och PubMed?

En röntgad hand som ger sitt gillande

Del 10 i bloggserien för uppdraget Swelife 😍 AI. Ja, man kan undra vilken kunskap som gömmer sig mitt framför ögonen på oss. Ett klassiskt exempel som tas upp i Everett Rogers bok, Diffusion of Innovations, är att den brittiska flottan tog nära på 300 år på sig att standardisera att sjömän intog citrusfrukt för att inte dö under långa seglatser. Sen att namngivningen av Rogers bok, ”diffusion”, är intressant enligt mig beror på att inte en enda person jag känner som jobbar med innovation faktiskt läst boken. Så inte blev den ”utspridd” i alla fall. Sen att man i Kina kände till citrusfruktens funktion cirka tusen år tidigare…

Fortsätt läsa ”Vilka kunskaper gömmer sig i medicinska artiklar och PubMed?”

Behovet av öppna data för hälso- och sjukvården

Hit men inte längre

Del 8 i bloggserien för uppdraget Swelife 😍 AI. Swelifes AI-projekt undersöker Sveriges förutsättningar för att bli framstående inom AI-tekniker. Vi har stött på, i mitt tycke, helt onödiga hinder hos exempelvis Inera när vi försöker få använda de texter som finns på 1177.se för AI-tekniken NLP (Natural Language Processing).

Fortsätt läsa ”Behovet av öppna data för hälso- och sjukvården”