Höjd beredskap för GIS-miljön

Med förhoppning om att den gråa vardagen kan fortsätta, även i kristider.

Det är oroliga tider. Ministern för civilt försvar talade i vintras på Folk och Försvars Rikskonferens 2024 och underströk allvaret i dagens situation och rubrikerna med ”Det kan bli krig i Sverige” har nog få missat. Påverkar det här mitt arbete? Från presentationen:

”Men, jag vet ju inte var jag ska göra?” hör jag ibland någon säga. Låt mig då svara med några motfrågor.

Är du ledande befattningshavare i en beredskapsmyndighet? Bra, har ni byggt er krigsorganisation och definierat vilken verksamhet som måste upprätthållas respektive inte upprätthållas? Har ni säkerställt efterlevnad av säkerhetsskydd och nödvändig tillgång till alternativa ledningsplatser? Har ni fungerande samverkan med resten av sektorerna? Har ni slutit erforderliga avtal med frivilliga försvarsorganisationer för att kunna bemanna tillkommande uppgifter vid höjd beredskap? Om inte: Sätt igång!

Är du kommunalråd? Bra, är krigsorganisation, trygghetspunkter, nödvattenplan och redundant försörjning av livsmedel, värme och el säkerställd till omsorgsverksamheten? Har ni en fungerande frivillig resursgrupp? Om inte: Sätt igång!

Är du arbetstagare? Bra, Har du frågat din arbetsgivare om hur din roll i arbetsplatsens krigsorganisation är tänkt att se ut? Har du funderat över vilka kritiska beroenden i din vardag du behöver kunna hantera för att fortsätta arbeta under svåra omvärldsförhållanden? Om inte: Sätt igång!

Läs hela talet här, Anförande av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid Folk och Försvars Rikskonferens 2024 – Regeringen.se.

Jag kan bara gissa vad en eventuell kris skulle bestå av. En massiv desinformationskampanj, ”lyckade” angrepp mot vår IT-miljö, blockad mot Sverige, terrorattacker, naturkatastrof, krig eller något helt annat? Med målet att vår GIS-funktion ska kunna fortsätta verksamheten även i kris/krig, vad kan vi göra redan i dag för att förbereda oss? Hur gör vi vår GIS-funktion mer motståndskraftig? Helst ska det inte kosta så mycket, för det finns i dagsläget ingen budget för detta. I väntan på att den perfekta lösningen ska serveras på silverfat av någon annan, har vi identifierat ett antal aktiviteter för att påbörja arbetet. Här är några av dem:

 • Kontaktinformation
  • Kan kollegorna hitta vår GIS-funktion snabbt? Se till att vi är sökbara på intranätet.
 • Prioritering
  • Vi har genomfört hundratals GIS-projekt de senaste åren. Kan vi i förväg göra en enklare bedömning av vilka projekt som bör vara prioriterade? Vad efterfrågas i kris? Är det något som vi inte gör i dagsläget?
 • GIS-miljö
  • Dokumentera GIS-miljön bättre. Finns det mesta av kunskapen om miljön i huvudet på en enda person, eller kan andra enkelt hitta informationen? Exempelvis servernamn, programvaror, rutiner etc.
  • Uppdatera program för desktop och servrar till nya versioner regelbundet för bättre skydd mot säkerhetsluckor.
 • Tillgång till geodata och program
  • Kan krisen medföra att vi tillfälligt inte kommer åt vår GIS- och IT-miljö? Identifiera vilka geodata och program som behövs för att kunna bedriva i alla fall delar av GIS-verksamheten offline, utanför ordinarie miljö.
 • Kvalitetssäkring av geodata
  • Se till att vi både använder och själva tillhandahåller korrekta underlag. Typiska exempel är adresser och koordinater, värdefulla men lätta att slarva med. Bedriv kontinuerlig, gärna automatiserad, kvalitetssäkring av våra egna datamängder. Desinformation förekommer, men det ska inte komma från oss.
 • Öppna data
  • I kristider kommer många att vilja ha mer information och underlag. Antagligen kommer det behöva gå snabbt också. Förekom delar av den framtida, ökade arbetsbelastningen genom att tillgängliggöra lämpliga datamängder som öppna data redan i förväg. Vilka geodata har ni som skulle kunna publiceras som öppna data?
 • Ordinarie riktlinjer
 • Arbetsmiljö
  • Minst lika viktigt som de mer tekniska aspekterna. Vid en eventuell kris, och ökad arbetsbelastning, måste man orka med temperaturhöjningen. Hur är stämningen i projekten och på rasterna?

Det råder förstås inte brist på fler beredskapshöjande aktiviteter och kanske gör vi detta arbete helt i onödan, men jag ser det som en försäkring. Civilsamhället kommer att vara avgörande i kristider och exempelvis sjukvård, transporter eller en fungerande ekonomi, som kan bära oväntade kostnader, kommer att vara helt nödvändigt. Vänta därför inte på att någon annan tar fram den helt perfekta beredskapslösningen för just din GIS-verksamhet eller att det kommer krav uppifrån, utan börja med vad du har i dagsläget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.