Öppna geodata, del 2

Sjukhus, nu som .gpkg och .csv

Har du sett att Västra Götalandsregionen har publicerat geodata på oppnadata.se? Det handlar inledningsvis om:

Fler underlag kommer förhoppningsvis inom kort. Samtliga underlag är geografiskt avgränsade till Västra Götaland. För enheterna i dessa underlag anges, utöver geometrin, huvudsakligen HSA-id (ett unikt id), besöksadress och koordinater i SWEREF 99 TM. Jag har tidigare skrivit om öppna geodata här och kanske kan man sammanfatta min bild av arbetet så här:

”Se till att Västra Götalandregionens geodata håller hög kvalitet och gör det enkelt för andra att ta del av dem”.

För att faktiskt komma igång och tillgängliggöra underlag valde vi att börja minimalistiskt. Det betyder i praktiken:

 • Vi börjar med ett litet antal underlag som redan efterfrågas av externa aktörer, huvudsakligen underlag som vi redan arbetar med i våra projekt och därför känner till sedan tidigare.
 • Eventuella fel i underlagen ska rättas vid källan, så att vi, så långt det är möjligt, slipper bygga in hantering av undantag och fel.
 • Eftersträva en hög grad av automatisering i flödet från källa till publicering.
 • Inledningsvis används endast svenska och SWEREF 99 TM, som redan används i lejonparten av våra GIS-projekt.
 • Vi tillgängliggör underlagen i format som redan används internt, inledningsvis GeoPackage och CSV. Då bör de kunna användas både inom och utanför GIS-världen.
Enkel anpassning av underlag inför publicering som öppna (geo)data.

Så, hur förvaltar vi detta? Om jag måste välja en sak som skapar långsiktighet i detta, är det att öppna data måste vara en naturlig del av den vanliga verksamheten; jag ser inte detta som en punktinsats i ett ”öppna-data-projekt”, utan som en del av ordinarie arbete, där det är självklart att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta, förstå och ta del av Västra Götalandsregionens underlag. Någon sa att man borde använda varje skattekrona flera gånger och att tillgängliggöra underlag som öppna data är ett sätt att göra det. Jag tänker mig att vi inledningsvis uppdaterar underlagen ett par gånger om året och utvärderar de önskemål och förbättringsförslag som förhoppningsvis skickas in av användarna. Det finns förstås redan en önskelista för framtida förbättringar:

 • Ännu högre grad av automatisering för flödet från verksamhetssystem till att underlagen dyker upp på oppnadata.se och geodata.se.
 • Fler underlag med (geo)data. Västra Götalandsregionen är en av Sverige största organisationer och det bör, på sikt, återspeglas i vårt arbete med öppna data.
 • Tillgängliggör underlagen i fler format, attribut och referenssystem.
 • Undersöka hur vi kan identifiera eventuella standarder för de underlag som vi publicerar.

Vad skulle du vilja lägga till på listan? Min ambition är att Västra Götalandsregionen ska bli en förebild inom öppna (geo)data. Mycket arbete återstår för att nå dit, men vi börjar med dessa små steg och jag hoppas att du testar att använda underlagen och återkopplar eventuella synpunkter. Du hittar underlagen här.

Behovet av öppna data för hälso- och sjukvården

Hit men inte längre

Del 8 i bloggserien för uppdraget Swelife 😍 AI. Swelifes AI-projekt undersöker Sveriges förutsättningar för att bli framstående inom AI-tekniker. Vi har stött på, i mitt tycke, helt onödiga hinder hos exempelvis Inera när vi försöker få använda de texter som finns på 1177.se för AI-tekniken NLP (Natural Language Processing).

Fortsätt läsa ”Behovet av öppna data för hälso- och sjukvården”

Förväntningar inför 2019

Samverkan, inne även 2019.

Blev 2018 det GIS-år som jag hoppades på? För snart ett år sedan skrev jag om förväntningarna inför 2018 och när jag nu följer upp det får jag det till att 9 av 17 förutsägelser visade sig stämma, aningen fritt tolkat. Cirka 53 % rätt med andra ord. Tur då att det kommer ett nytt för att kunna bocka av fler punkter. Så här lyder mina förutsägelser för 2019:

För egen del

 • Power BI – Power BI används allt mer av mina kollegor, exempelvis Potentialstudie för cykling och Fakta Västra Götaland, och jag behöver lära mig mer om dess kartstöd. Jag planerar att tillgängliggöra erfarenheterna i form av ett enklare, internt kursmaterial, avsett för kollegor som vill använda sig av kartor i sitt arbete. Det är en del i min tanke om att använda geodata och kartor i de verktyg som redan används och inte tvinga in alla i samma mall/verktyg för den som önskar lägga till en karta. Jag skrev ett par ord om det här.
 • R – Även användningen av R växer på VGR och stödet för GIS och geodata i R är högst intressant för min del. Jag började sätta mig in i det under 2018, ex. här, och jag räknar med att använda R i ett flertal projekt under 2019.
 • Projektstöd – 2019 blir nog det mest intressanta året hittills på VGR för min del, med projekt inom exempelvis geodata för ambulanser, inomhuspositionering och analyser/visualisering av bl.a. restider och resmönster.
 • Deladigitalt.se – Under hösten började jag lägga upp exempel och kod för exempelvis FME, R och OpenTripPlanner på deladigitalt.se. Tanken är att låta andra ta del av våra erfarenheter och, förstås, att kunna bygga vidare på det som andra utvecklar. Under 2019 ska jag höja ambitionsnivån och lägga ut allt mer av våra tillämpningar där.

Fortsätt läsa ”Förväntningar inför 2019”

Kvalitetsgranskning av adressuppgifter

Eremitkräfta i hus utan uppenbar adress

Man skulle kunna tro att detta handlar om ett försök till årets torraste rubrik på bloggen, men det hela bottnar i något mycket mer intressant än så. Bakgrunden är ett växande behov av att ha högre kvalitet på våra adressuppgifter, med tillhörande koordinater, bl.a. för användning i projekt och för publicering som öppna data. Det gäller inledningsvis var Västra Götalandsregionens verksamheter finns, men det kan förstås utökas framöver.

Fortsätt läsa ”Kvalitetsgranskning av adressuppgifter”

Introduktion till PSI-data, öppna data och länkade data

Öppna data (bild från Justin Grimes, cc-by-sa-on-flickr))

Enligt min uppfattning har öppna data (lite oväntat) tagit ny fart inom offentlig sektor. För någon vecka sedan kommenterade en kollega att ”jaha, jag trodde vurmandet kring öppna data ingick i ditt arbete”. Nej, så är inte fallet. Snarare är det väl så att mina chefer av någon anledning frekvent låter mig jobba med det jag brinner för.

Fortsätt läsa ”Introduktion till PSI-data, öppna data och länkade data”

Öppna data som krav vid upphandling

Rörelsen som kämpar med att öppna och befria de datakällor som offentlig sektor använder har nu börjat närma sig hur tekniska system upphandlas. Först ut var Thomas Kvist på Umeå kommun som skapade en lista med krav vid upphandling, som i någon mening hade en koppling till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Nu senast har Björn Hagström, ett namn du kanske känner till från Örebro kommun eller E-delegationen, dragit igång en gemensam satsning för att dokumentera krav på öppenhet vid upphandling. Fortsätt läsa ”Öppna data som krav vid upphandling”

Öppna data: Tredje gången gillt

Öppna data i form av Alfapet

Nu är det tredje gången som jag blivit medryckt i rörelsen kring öppna data. Jag är inte numerologiskt frälst, inte heller frälst i bokstavlig mening kring den nummermystik som försiggår i heliga skrifter. Men blir det inte ”tredje gången gillt” tänker jag inte hänge mig några fler gånger. Denna omstart verkar dock lovande – tack vare Göteborg Stad! Fortsätt läsa ”Öppna data: Tredje gången gillt”

Tjänsteutlåtande om öppna data

Nedan är ett utkast på tjänsteutlåtande jag tänkt skicka vidare internt för ett beslut av lämplig direktör. Anledningen till att jag sprider detta är för att jag vill samla in reaktioner från kloka människor på webben, samt att någon annan kanske kan ha nytta av att göra något liknande. En öppen remiss helt enkelt 🙂

Jag kommer förstås publicera det slutgiltiga tjänsteutlåtandet. Fortsätt läsa ”Tjänsteutlåtande om öppna data”