Öppna geodata, del 2

Sjukhus, nu som .gpkg och .csv

Har du sett att Västra Götalandsregionen har publicerat geodata på oppnadata.se? Det handlar inledningsvis om:

Fler underlag kommer förhoppningsvis inom kort. Samtliga underlag är geografiskt avgränsade till Västra Götaland. För enheterna i dessa underlag anges, utöver geometrin, huvudsakligen HSA-id (ett unikt id), besöksadress och koordinater i SWEREF 99 TM. Jag har tidigare skrivit om öppna geodata här och kanske kan man sammanfatta min bild av arbetet så här:

”Se till att Västra Götalandregionens geodata håller hög kvalitet och gör det enkelt för andra att ta del av dem”.

För att faktiskt komma igång och tillgängliggöra underlag valde vi att börja minimalistiskt. Det betyder i praktiken:

 • Vi börjar med ett litet antal underlag som redan efterfrågas av externa aktörer, huvudsakligen underlag som vi redan arbetar med i våra projekt och därför känner till sedan tidigare.
 • Eventuella fel i underlagen ska rättas vid källan, så att vi, så långt det är möjligt, slipper bygga in hantering av undantag och fel.
 • Eftersträva en hög grad av automatisering i flödet från källa till publicering.
 • Inledningsvis används endast svenska och SWEREF 99 TM, som redan används i lejonparten av våra GIS-projekt.
 • Vi tillgängliggör underlagen i format som redan används internt, inledningsvis GeoPackage och CSV. Då bör de kunna användas både inom och utanför GIS-världen.
Enkel anpassning av underlag inför publicering som öppna (geo)data.

Så, hur förvaltar vi detta? Om jag måste välja en sak som skapar långsiktighet i detta, är det att öppna data måste vara en naturlig del av den vanliga verksamheten; jag ser inte detta som en punktinsats i ett ”öppna-data-projekt”, utan som en del av ordinarie arbete, där det är självklart att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta, förstå och ta del av Västra Götalandsregionens underlag. Någon sa att man borde använda varje skattekrona flera gånger och att tillgängliggöra underlag som öppna data är ett sätt att göra det. Jag tänker mig att vi inledningsvis uppdaterar underlagen ett par gånger om året och utvärderar de önskemål och förbättringsförslag som förhoppningsvis skickas in av användarna. Det finns förstås redan en önskelista för framtida förbättringar:

 • Ännu högre grad av automatisering för flödet från verksamhetssystem till att underlagen dyker upp på oppnadata.se och geodata.se.
 • Fler underlag med (geo)data. Västra Götalandsregionen är en av Sverige största organisationer och det bör, på sikt, återspeglas i vårt arbete med öppna data.
 • Tillgängliggör underlagen i fler format, attribut och referenssystem.
 • Undersöka hur vi kan identifiera eventuella standarder för de underlag som vi publicerar.

Vad skulle du vilja lägga till på listan? Min ambition är att Västra Götalandsregionen ska bli en förebild inom öppna (geo)data. Mycket arbete återstår för att nå dit, men vi börjar med dessa små steg och jag hoppas att du testar att använda underlagen och återkopplar eventuella synpunkter. Du hittar underlagen här.

2 svar på ”Öppna geodata, del 2”

 1. Det är ett bra arbete Magnus. Jag kan föreslå en utveckling som skulle kunna skapa stort värde. Data om adressen till avdelningarna inom sjukhusbyggnaden med geodata på närmast ingång och närmast tillgängliga ingång (kan vara olika). Jag har förstått att Västtrafik har även tittat på denna frågan. Men som öppna data det skulle vara ett underlag för att förbättra kvalitén i kallelsen till vårdbesöket, samt för att förbättra kvalitén i sjukresan och för att underlätta tillgänglighet för alla besökare till vården på sjukhus.

 2. Tack för återkopplingen, Steve. Ja, att publicera valda delar av vår enhetskatalog, som bl.a. innehåller enheter på sjukhusen, står på min önskelista. Jag hoppas kunna återkomma senare om detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *