GIS-behov 2020

Kanske kan man sammanfatta GIS-behoven med ”mycket av allt”

Inför att en tidigare GIS-praktikant skulle börja hos oss tog jag fram en kort lista med förslag på arbetsuppgifter att välja mellan, så att personen snabbt skulle få insyn i arbetet. Det växte dock snabbt till en lista som var mer av karaktären ”här är allt jag kommer på som vi antagligen behöver göra det närmaste året”. Det blev en lång lista, som inte riktigt rymdes i vad som kan förväntas lösas under en kortare praktikperiod. Den senaste tiden har jag vid ett par tillfällen fått frågan om hur våra GIS-behov ser ut och det slog mig att denna sammanställning kanske skulle vara intressant även för andra eller för mig själv, fem år framåt, för att kunna gå tillbaka och se hur vi resonerade 2020. Eller så faller listan i glömska. Oavsett, här kommer listan över några av de GIS-behov (exklusive GIS-projekt för verksamheterna) som jag i april 2020 ser för VGR, aningen anpassat för bloggen, i ingen särskild ordning.

System/program

 • QGIS
  • Paketera och följ upp.
  • Uppdatera kursmaterial för QGIS 3.10. Finns det fler användare som vill gå GIS-kurs?
  • Genomför fler tester av modellstödet (grafisk modellbyggare i Geobearbetning) i kommande 3.14/3.16. Kan fler användare nyttja detta för projekten?
  • Finns det stöd för att läsa non-geo-JSON i QGIS? Stöd för IFC borde också vara intressant.
  • QGIS Server – Testa installation på fristående dator. Är det användbart för oss?
 • Webbkartor
  • Ta fram lösning för att enkelt kunna publicera GIS-projekt som webbkarta. Tillhandahåll både internt, gärna med möjlighet att kunna styra vilka som ska kunna ta del av webbkartorna, och för externa webbkartor.
 • FME
  • Paketera FME 2020.0.
  • Testa att ny version fungerar med några av våra viktigaste projekt.
 • Power BI
  • Ta fram kort kursmaterial med exempel för att för kollegor beskriva hur geodata/kartor kan användas i rapporterna.
 • Server för geodata
  • Behöver vi utöka med fler kärnor och mer RAM? Fler system (ex. KIV 3 och ambulanser) kommer att läsa från servern, dvs räkna med mer trafik.
  • Utred om det går att använda grafikkort (CUDA/OpenCL) för GIS-relaterade beräkningar på (virtuell) server hos VGR IT.
  • Ta fram lösning för att ajourhålla vår kopia av Lantmäteriets belägenhetsadresser, dvs tabell 90A. Uppdatera tabellen varje dygn. Samordna detta med bl.a. Västtrafik.
 • GeoServer
  • Ta fram testfall inför uppdateringar, likt hur vi gör med QGIS.
  • Uppdatera installationer. Vilken version av GeoServer och java bör vi välja?
  • Börja använda cache
 • PostgreSQL
 • Öppna data
  • Ta fram lösning för att tillhandahålla öppna geodata som inte bara består av X- och Y-koordinater. Dvs tjänster med punkter, linjer och polygoner. OGC API? Görs inom ramen för öppna data-projektet.
  • Undersöka stöd för API hos fler verksamhetssystem för att möjliggöra enklare publicering av öppna data.
  • Automatisera uppladdning av underlag i EntryScape mha FME?
  • Identifiera fler datamängder att publicera som öppna data.
 • Inomhuspositionering
  • Vilket stöd behövs för att tillhandahålla anpassade underlag från Västfastigheter? Ska fungera med MazeMap. Del av ett större arbete med att använda vår fastighetsinformation i betydligt högre omfattning än i dagsläget.
 • Portal
  • Behöver vi ett enkelt stöd för att överblicka våra interna geodata inför användning? Samverkan med öppna data?

Geodata

 • Bör vi utöka vår kopia av belägenhetsadresser till hela Sverige?
 • Gå igenom adresserna för samtliga enheter i Katalog i Väst, inte minst inför KIV 3. Vilka matchar inte en belägenhetsadress i Lantmäteriets register? Se till att avvikelser rättas.
 • Är fler av Lantmäteriets tjänster intressanta för oss? Låg kännedom om dessa inom VGR.

Listan är inte komplett och om du frågar mig igen om tre månader kommer denna sammanställning antagligen att ha ändrats en aning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *