HOPE Agora 2018

Förberedelser

Den sista dagen i Zwolle innebar hårt arbete för att sätta samman en presentation till HOPE Agora konferensen i Stockholm. Vilka erfarenheter hade vi av patientmedverkan vid de sjukhus i Nederländerna som vi besökt? Vilka tydliga och bra exempel fanns det? Är Nederländerna redo för att involvera patienter i sin hälso- och sjukvårdsorganisation? Hur kan vi förmedla vi våra erfarenheter på bästa sätt till övriga deltagare inom utbytesprogrammet när vi har 12 minuter på oss?

Alla nio deltagare samlades för att jobba klar uppgiften på ”vårt” (ja, det känns numera som ”vårt”!) sjukhus i Zwolle. Vi hade flera exempel på hur man arbetar med patientmedverkan på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen med oss till arbetsmötet. Det var lite svårt att välja, men vi valde till slut ut tre exempel; ”Peer support” (individnivå), ”Mirror conversations” (gruppnivå) och ”Client council” (organisationsnivå). För att illustrera de olika formerna av patientmedverkan skapade vi en fiktiv patientberättelse där vi berättade om de olika exemplen via en patients upplevelser/erfarenheter. Det var ett fantastiskt teamwork!

Många timmars koncentrerat arbete.

HOPE Agora 3 -5 maj 2018 i Stockholm

Utbytesprogrammet avslutades därefter med en konferens, och i år var det SKL:s tur att anordna. Samtliga ca 140 deltagare från 20 medlemsnationer, med värdar och koordinatorer, samlades i Stockholm under tre intensiva dagar.

De 20 olika ländernas presentationer varvades av föreläsningar om Patient Partnership (Cristin Lind), Person-Centred Care (Ida Björkman), Digital solutions (Inera), Innovationsguiden, Self-dialysis (Patrik Blomqvist), User Involvement Coordinator (Åsa Steinsaphir) mm. I Sverige finns flera goda exempel på aktivt arbete kring patientmedverkan inom hälso- och sjukvård!

Bild från deltagarna i Storbritanniens presentation.

Bild från deltagarna i Sveriges presentation.

När vi fick ta del av övriga länders presentationer på konferensen, så förstod vi att i Nederländerna har man kommit mycket långt i arbetet med patientmedverkan, både i ”mind-set”, planering och i konkret arbete. Vi nio kände att vi varit oerhört privilegierade som fått förmånen att ta del av  erfarenheterna på plats. Det var inte utan att man kände sig stolt, nästan lite holländsk under konferensen 🙂

Via länken kan du ta del av vår presentation:   180605_HOPE presentation

Vår presentation byggd på Nederländernas arbete med patientmedverkan, berättad som en patientberättelse, fick en hedrande 1:a plats!

André (Portugal), Cecilie (Danmark), jag, Pirjo (Finland), Anne (Tyskland), Lea (Estland), Ton (värd i Zwolle), och Fiona (Storbritannien). På bilden saknas Nerea (Spanien) och Olga (Lettland).

Såklart måste det firas också 🙂

I skrivande stund är jag hemma igen, full av erfarenheter att smälta och med många nya europeiska kontakter. Det finns starka drivkrafter för patientmedverkan inom hälso- och sjukvård i hela Europa, men det finns också stora utmaningar och barriärer att arbeta med. För många av länderna ser utmaningarna likartade ut. Nu ska intrycken sorteras. Så småningom kommer ett avslutande inlägg med mina sammantagna reflektioner 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *