Utkast på ”Information till registrerade”

Integritet / privacy (CC-BY-SA, R M Media Ltd)

Nedan är ett utkast på hur VGR:s GDPR-projekt tänkt sig att informera på webben om hur vi registrerar och hanterar personuppgifter. Utöver detta ska förstås information om behandling av personuppgifter ges just när behandling eller insamling sker. Nedan utkast handlar om hur man som medborgare kan återkomma till frågeställningen när man inte längre har kvar en broschyr eller annan lapp om personuppgiftsbehandling. Fortsätt läsa ”Utkast på ”Information till registrerade””