VGR:s geodataplattform, del 2

elefanter

Elefanter – Ett av världens smartaste djur och i högsta grad en viktig del av regionens kommande geodataplattform.

Vi har diskuterat bakgrund, vi har gått igenom behov och vi har avhandlat tillgång till geodata. Är det inte hög tid att vi börjar närma oss ett lösningsförslag vad gäller GIS och geodata för Västra Götalandsregionen? Här är huvuddragen för vad jag ser väntar runt hörnet:

Testmiljö – Vi kommer att sätta upp en testmiljö för grundläggande hantering av geodata. Detta innebär:

  • Databasmiljö – PostgreSQL/PostGIS. En databasmiljö där PostgreSQL utgör grunden och PostGIS är ett tillägg för att kunna hantera geodata. Här lägger vi större delen av de geodata som regionen hanterar. http://www.postgresql.org
  • Webbtjänster – GeoServer. Programvara för att kunna kommunicera geodata mha standarder, ex. WMS och WFS. http://www.geoserver.org

När testmiljön fungerar som tänkt kommer vi att sätta upp en skarp miljö enligt samma modell.

Desktop – För de användare som vill ha ett desktopverktyg för GIS kommer vi att använda oss av QGIS. Programmet är en öppen programvara för desktop-GIS och det erbjuder goda möjligheter att bearbeta geodata, göra kartor, analyser och presentationer. Förslaget är att VGR använder versioner av typen LTR, Long Term Release, som är en version avsedd för drift och underhåll under längre perioder. Jag räknar med att med jämna mellanrum hålla kurstillfällen i QGIS, så att verksamheterna kommer igång med verktyget. http://www.qgis.org

Automatisering – VGR kommer att använda FME för ex. automatiserad bearbetning, förädling och dataladdning. Detta möjliggör stora tidsbesparingar för repetitiva uppgifter och förenklar även kvalitetssäkring av geodata. Inledningsvis kommer FME sannolikt endast att användas av ett fåtal användare och för vissa specifika uppgifter, såsom bearbetning och databasladdning, men min magkänsla säger mig att användningen kommer att öka betydligt framöver. http://www.safe.com

Geodata – Vi har arbetat med att sammanställa de mest efterfrågade underlagen och de kommer att tillgängliggöras internt mha databaser och webbtjänster, så att det blir enkelt att hitta och ta del av önskade geodata.

Metadata – Inledningsvis handlar det om en enklare hantering av geodata, sannolikt i form av en sammanställning över tillgängliga geodata på regionens intranät. Vi kommer att beskriva de mest efterfrågade egenskaperna för varje underlag, ex. källa, aktualitet, kvalitet, ansvar etc.

Bakgrundskartor – Regionen kommer att erbjuda sina GIS-användare bakgrundskartor/karttjänster, så att det går enklare att exempelvis ta fram presentationer. Inledningsvis handlar det om Lantmäteriets visningstjänster och vi kommer sannolikt att utöka utbudet på sikt.

Kommunikation – Vi har nyligen börjat lyfta vår geodatasida på intranätet, en yta som förklarar och förenklar tillgången till geodata, verktyg, dokumentation, tips för GIS-användare samt ett växande antal inspirerande exempel på GIS och geodata i VGR. Hur får jag tag i ett program för GIS till min dator? Var hittar jag Sveriges kommungränser? Vart kan jag vända mig om jag behöver stöd? Tanken är att denna yta ska hjälpa till med de vanligaste frågorna, så att användarna snabbare kan dra nytta av verktygen i sina projekt.

Detta är vad jag planerar för den kommande tiden. Delar är redan påbörjat och delar kommer att falla på plats under året. Jag är högst intresserad av synpunkter och förbättringsförslag, så se nu till att göra din röst hörd. Jag har dessutom för mig att jag har lovat min chef att VGR ska bli landets vassaste region när det kommer till GIS och geodata och då vill det till att vara öppen för förbättringsförslag på alla nivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.