AI och computer vision för att bli mer redo för GDPR

En tänkbar korsbefruktning mellan AI-projektet jag deltar i och regionens GDPR-projekt har dykt upp, nämligen att leta upp bilder som kan innehålla personuppgifter. Exempelvis människor, ansikten, bilar med mera.

Detta finns det förstås leverantörer som erbjuder som tjänst, men har man egen utvecklarkompetens kanske det är en onödig utgift. Utöver det jag tar upp i denna bloggpost kan man använda AI och machine learning för att hitta personuppgifter i ostrukturerad text. Exempelvis leta namn, personnummer och annat genom mönstermatchning, listor med alla namn man känner till och liknande. Fortsätt läsa ”AI och computer vision för att bli mer redo för GDPR”

Dataskyddsombudets uppdrag i Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

I dokumentet ges en bild av vad ett dataskyddsombud är och vilka arbetsuppgifter ett dataskyddsombud har.

Med personuppgiftsansvarig nedan avses varje nämnd, styrelse och bolag. Med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. En styrelse eller nämnd kan också vara personuppgiftsbiträde. Fortsätt läsa ”Dataskyddsombudets uppdrag i Västra Götalandsregionen”

Utkast på ”Information till registrerade”

Integritet / privacy (CC-BY-SA, R M Media Ltd)

Nedan är ett utkast på hur VGR:s GDPR-projekt tänkt sig att informera på webben om hur vi registrerar och hanterar personuppgifter. Utöver detta ska förstås information om behandling av personuppgifter ges just när behandling eller insamling sker. Nedan utkast handlar om hur man som medborgare kan återkomma till frågeställningen när man inte längre har kvar en broschyr eller annan lapp om personuppgiftsbehandling. Fortsätt läsa ”Utkast på ”Information till registrerade””

GDPR-projekt inom VGR – dataskydd och integritet på en ny nivå

GDPR (Blogtrepreneur on Flickr, CC-BY 2.0)

Förkortningen GDPR har varit svår att undvika, särskilt under 2017. GDPR är krångligt samtidigt som det är väldigt enkelt.

“Gissar att ni också snackar GDPR på jobbet? Känns rätt krånglig, eller hur? Svår att förstå, svår att efterleva och med stora konsekvenser om man misslyckas. Samtidigt med ett vagt löfte om effektiviserad verksamhet genom bättre processer och mer ordning och reda. För att inte tala om hur mycket bättre det blir ur ett privat perspektiv, där man förhoppningsvis kommer ges en rimlig chans att kontrollera hur ens personuppgifter används när förordningen trätt i kraft.”

– “En bra metafor för GDPR” av Martin Linderå Nordström

Fortsätt läsa ”GDPR-projekt inom VGR – dataskydd och integritet på en ny nivå”