Plattform för externa webbkartor publicerad

Tänk att det en gång fanns en startpunkt när vi bara hade en (1) webbkarta publicerad här.

VGR:s miljö för webbkartor är nu externt tillgänglig, ett aningen längre projekt än inledningsvis planerat. Miljön är delvis baserad på MapStore och mer om bakgrunden finns i ett tidigare inlägg. Ambitionen i detta första steg har varit att komma i gång samt göra ett antal enklare VGR-anpassningar, inte minst av startsidan, så att det smälter väl in i regionens övriga webb. För det är väl så man ska se webben hos en av Sveriges största organisationer: webbkartor och ”övrigt”?

I dagsläget är en handfull webbkartor publicerade (alla visas inte öppet) och fler är på gång. Tydligast just nu syns Västerhavsveckan, som har bäddat in kartan på sin webbsida. Det är ett bra exempel på att GIS ofta är en del av en helhetslösning.

Fortsätt läsa ”Plattform för externa webbkartor publicerad”

Plattform för webbkartor

Räknas det som webbkarta om det är localhost?

VGR har under åren använt ett antal olika lösningar för webbkartor, ex. Google Maps, HAJK och Leaflet. Med tiden blir det svårt att förvalta många parallella lösningar och eftersom efterfrågan på möjligheter att publicera projekt och kartor på webben växer är det dags att erbjuda kollegorna en lättanvänd, enhetlig plattform som möjliggör just detta. Steg ett var förstås att sätta sig in i behoven, så jag kontaktade alla de kollegor som hade visat ett intresse och ganska snabbt började behoven klarna. Sammanfattningsvis, inklusive mina tillägg:

  • Kartlösningen ska utgöra en standard för VGR:s webbkartor som vi kan erbjuda alla dem som vill få ut kartor på webben
  • Det ska vara en etablerad produkt/lösning, dvs inget egenutvecklat, med tydlig vidareutveckling
  • Plattformen ska utgöra en webbaserad lösning med stöd för kartor, dashboards och ”kartberättelser”, huvudsakligen för externa användare
  • Lättanvända webbkartor med standardfunktionalitet, ex. zooma, klicka på objekt, söka, tända/släcka lager, använda externa karttjänster
  • Det ska vara möjligt att skapa och konfigurera webbkartorna mha ett grafiskt gränssnitt
  • Fungera på olika skärmstorlekar, inte minst telefoner, och hålla en hög nivå vad gäller tillgänglighet
  • Passa in i vår GIS-miljö, som huvudsakligen består av PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, FME och QGIS
  • Enkel att förvalta för befintlig GIS-personal på VGR, möjligen med konsultstöd för anpassningar och vidareutveckling av funktionalitet
  • Publicering av webbkartor ska, åtminstone inledningsvis, skötas av Samhällsanalys GIS-personal
Fortsätt läsa ”Plattform för webbkartor”