Förstudie om nationellt hälsobibliotek

Förra veckan hade vi besök av Lotta Mathiesen och Ragnar Levi från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De har ett regeringsuppdrag att göra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt hälsobibliotek. I uppdragshandlingen nämns särskilt bland annat Västra Götaland som ett landsting där det pågår aktiviteter för att skapa ett kunskapsstöd för vården.

Det var ett mycket trevligt möte. Vi (Agneta, Gerd och jag) fick tillfälle att berätta om vad vi håller på med. Vi betonade särskilt vikten av att inte bygga in sig i en enda teknisk lösning eller ett enda system som en leverantör kan leva gott på att vi matar in pengar i, utan att flexibilitet ska vara ledordet. Vi pratade om värdet av en nationell standard, både för själva produktions- och beslutsprocessen för medicinska riktlinjer och för metadatamärkningen. Vi pratade också om hur man bäst skulle säkra tillgängligheten till vetenskapliga tidskrifter och databaser. När jag tänker tillbaka hör jag fortfarande ljuv musik i mina öron. Att en myndighet får i uppdrag att hålla ihop och vara ”paraply” för de initiativ som pågår i landsting och regioner, det är mycket efterlängtat!

Det hela slutade med att vi kom överens om att hålla kontakten. Eventuellt kommer SBU att låna någon av oss ett par veckor i höst, under förstudiens mest intensiva fas.

Fortsättning följer 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *