Utkast på ny webbriktlinje – Ge ordförslag vid sökning och inmatning

Västra Götalandsregionen är med i arbetsgruppen för Vägledning för webbutveckling, populärt kallat webbriktlinjer.se, vilket är ett projekt som numera drivs av Post- och Telestyrelsen (PTS). Arbetsgruppen består av experter inom ett flertal områden. Poängen med webbriktlinjerna är att dokumentera en god nationell praxis för hur tillgängliga webbplatser konstrueras. Det underlättar för alla de som inte har möjligheten att göra detta grundarbete själva, men det har också en standardiserande inverkan på svensk offentlig sektor när inte alla hittar på egna lösningar.

Sökteknik och webbprestanda

VGR:s bidrag är främst det som har med sökteknik och webbprestanda att göra. Den första nya webbriktlinjen VGR arbetat fram grundmaterialet till finns nu som läsbart utkast – Webbriktlinje 112 – Ge ordförslag vid sökning och inmatning ›

Materialet tog vi fram tillsammans med våra konsulter inom sök, User Experience samt tillgänglighet. Under hösten har riktlinjen språkgranskats och bearbetats. Så nu är den redo. Ha gärna åsikter om vad som är bra och vad som kan bli bättre!

Kolla in: Webbriktlinje 112 – Ge ordförslag vid sökning och inmatning ›

Näst på tur står en revidering av webbriktlinje 54 – Optimera webbplatsen för bästa prestanda, vilket är lite av mitt favoritämne de senaste åren 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *