Location, location, location – The future is Where

Magnus har sagt sitt om förväntningar inför 2018 men det är väl inte mer än rätt att även jag nämner några rader om vad jag ser som värdefulla insikter att ta med mig in i nya året.

Geografisk analytiker var inte svaret på ”vad vill du bli när du blir stor”-frågan när jag var ung, eller rättare sagt yngre. Men sedan jag fick sätta tänderna i en klassisk lokaliseringsanalys* erkände jag mig besegrad. Uppdraget var att hitta en optimal placering för en ny förskola i Göteborg genom att ta hänsyn till ett antal kriterier. Om ni någon gång trillat över en ”Kravspec för förskola”** vet ni hur lång listan på kriterier är. I korta drag innehåller en sådan specifikation krav på utemiljö där barnen ska ha tillgång till ett visst antal kvm per person. Den innehåller även regler för placering av utemiljö, där den inte får ligga i sluttningar av ett visst gradantal och det finns även krav på ljusinsläpp. Förskolan får inte heller ligga i direkt anslutning till en väg på grund av miljökvalitetsnormer för luft och riktvärden för olika typer av buller men ska inte heller ligga för långt ifrån en väg eller kollektivtrafik då det ska vara attraktivt och smidigt att ta sig till och från. Placeringen av förskolan bör även ligga i ett område där det bor mycket barn men är brist på förskolor. Ja ni hör, listan kan göras och är lång eller kan sammanfattas i ett ord – platskännedom.

trade.gif

Location analytics, som det så fint heter på engelska är ett välkänt begrepp inom marknadsanalys och inte minst BI men om du frågar en marknadsanalytiker vad GIS är vågar jag hävda att denna i de flesta fall kommer att ställa sig frågande. Trots att just location analytics är en datadriven process där plats och geografi är en central del i insikterna av en sådan analys. Jag vågar också hävda att organisationer som inte förstår värdet av geografisk data går miste om stora insikter. Lyckligtvis kan jag med glädje meddela att VGR inte är en sådan organisation, men det visste ni väl redan. Det finns såklart delar av organisationen som ännu inte frälsts men efterfrågan och kunskapen om GIS och geodata växer hela tiden, inte minst inom rumslig visualisering och analys. Jag känner mig hoppfull inför 2018 och vågar lova att det är året då VGR slår rekord i geoinsikter. Jag ska i alla fall göra mitt yttersta för att sprida budskapet.

PS. Om ni hänger kvar kanske jag delar med mig av den optimala placeringen av förskola i Göteborg. Vore inte det synd att missa?

För er som ännu inte övertygats innebär en lokaliseringsanalys att hitta rätt plats med önskad marknad, i mitt fall förskola, baserat på ett antal kriterier.

** Om ni ännu inte läst en sådan hittar ni det här: http://nacka.se/kravspecifikation_for_forskola.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *