Önskemål för geodataportal

Vacker, rik på detaljer och gränslös, men ändå enkelt förvaltningsbar, så borde en portal för geodata vara.

Den senaste tiden har GIS-nätverket på VGR diskuterat behovet av bättre stöd för att både hitta och publicera geodata och kartor. Tänkta användningsområden är exempelvis att snabbt kunna ta fram enklare webbkartor som diskussionsunderlag eller en lättanvänd plattform för att kunna publicera QGIS-projekt som webbkarta för enkel distribution. Jag har försökt tolka önskemålen och sammanställt en lista. Första versionen av denna önskelista var på fyra rader, men den har onekligen vuxit i takt med att jag har funderat på saken. Som framgår nedan är detta fortfarande en pappersprodukt, något av en önskelista för allt som en tänkbar lösning skulle kunna möta. Den behöver mogna och vidareutvecklas innan vi går vidare med den, men det kan finnas i en poäng i att lyfta dessa tankar på bloggen, både för att visa hur vi resonerar och för att fånga upp eventuella synpunkter utifrån. Sammanställningen, på en ganska övergripande nivå, lyder:

 • Hitta geodata
  • Användaren ska kunna söka efter geodata och få sökträffar presenterade mha ett webbgränssnitt.
  • Koppling till underlag som lagras utanför miljön, ex. PostGIS på annan server, så att dessa också visas som sökträffar.
  • Underlagen ska kunna förhandsvisas mha en enklare webbkarta.
 • Ladda upp geodata
  • Användarna ska själva kunna ladda upp underlag/geodata och tillgängliggöra dessa för andra användare mha ett webbgränssnitt. Gärna stöd för uppladdning av GeoPackage-filer.
  • Behövs även stöd för att tillgängliggöra tabelldata utan geometrier? Exempelvis CSV-filer (kommaseparerade textfiler).
  • Det är i detta skede ej aktuellt med underlag som innehåller personuppgifter.
  • Stöd för metadata enligt standard för att beskriva uppladdade datamängder. Krav på att uppladdade underlag metadatasätts innan de kan publiceras. Kan dessa metadata läsas av ex. FME för automatiserad granskning av publicerade metadata?
 • Hämta geodata
  • Stöd för att göra geografiska avgränsningar när data ska hämtas.
  • Stöd för att hämta underlagen i annat format än de laddades upp i, exempelvis att geodata, uppladdade som SHP, kan läsas som GeoJSON för att göra dem mer tillgängliga för fler tillämpningar än klassiska GIS-lösningar.
  • Stöd för att läsa in publicerade underlag direkt i QGIS för dem som vill arbeta vidare med underlagen där.
 • Webbkartor
  • Stöd för att göra enklare i webbkartor i webbgränssnittet, där användaren själv väljer bakgrundskarta och lager.
  • Publicera ett QGIS-projekt som webbkarta med bibehållen kartografi. Ska publicering kunna göras från QGIS?
  • Stödja anpassning av kartografi för lager i webbkartor.
  • Använda egna bakgrundskartor, exempelvis Lantmäteriet visningstjänster.
  • I en första vända kan 2D räcka, men att presentera geodata i 3D på webben bör vara en möjlighet framöver.
 • Underlag och webbkartor ska kunna delas med olika målgrupper:
  • Internt – En avgränsad grupp kollegor på VGR. Gruppen definieras av den som tar fram underlaget/webbkartan och valda personer kan bjudas in till kartan. Kan behörigheten styras utifrån VGR-id för att användarna ska slippa skapa separata konton för plattformen?
  • Internt – Öppet för alla inom VGR:s nät.
  • Externt – På https://www.vgregion.se/, öppet för alla.
 • Analyser
  • I ett första steg är det sannolikt inte aktuellt med analysfunktionalitet i webbgränssnittet, men det ändras framöver. Ett par exempel på vad det skulle kunna handla om är:
   • Göra urval
   • Analyser av befolkningsstatistik
   • Restidsanalyser
   • Skapa upptagningsområden
  • Förvaltning
   • Det får ej vara krav på omfattande systemutveckling för att komma igång med lösningen. Viss konfiguration, ex. för anpassning av visuell profil, är acceptabel.
   • Drift – I egen regi eller extern drift?
   • Säkerhet – Att utreda
   • Uppladdade underlag ska lagras i databas för bl.a. flexibilitet och säkerhet
   • Backup och återställning – Möjlighet till regelbunden backup, test av återställning
   • Uppgraderingar – Att utreda
   • Öppna data – Utred hur detta ska hänga ihop med https://oppnadata.se/
   • Administrationsgränssnitt för administration och större ändringar
   • Mobila enheter – Webblösningen ska vara anpassad för mobila enheter

Förhoppningsvis kommer vi på sikt att kunna erbjuda våra verksamheter en lösning som möter merparten av dessa tankar. Det vore förstås intressant att höra mer om hur andra verksamheter möter liknande behov. Hur gör ni i din verksamhet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *