Vilka kunskaper gömmer sig i medicinska artiklar och PubMed?

Del 10 i bloggserien för uppdraget Swelife 😍 AI. Ja, man kan undra vilken kunskap som gömmer sig mitt framför ögonen på oss. Ett klassiskt exempel som tas upp i Everett Rogers bok, Diffusion of Innovations, är att den brittiska flottan tog nära på 300 år på sig att standardisera att sjömän intog citrusfrukt för att inte dö under långa seglatser. Sen att namngivningen av Rogers bok, ”diffusion”, är intressant enligt mig beror på att inte en enda person jag känner som jobbar med innovation faktiskt läst boken. Så inte blev den ”utspridd” i alla fall. Sen att man i Kina kände till citrusfruktens funktion cirka tusen år tidigare…

Maskiner som ”förstår” text

I en artikel i Nature som släpptes i juli framkom att man lyckats kvalificera nya tänkbara insikter baserat på de vetenskapliga artiklar som publicerats. Man konstaterar att merparten av vetenskaplig kunskap publicerats som text vilket är svårt att analysera både med statistiska metoder och även med modern maskininlärning. Ja, frasen “AI och machine learning” förtjänar att dö. De är inte nödvändigtvis synonyma.

”Our findings highlight the possibility of extracting knowledge and relationships from the massive body of scientific literature in a collective manner, and point towards a generalized approach to the mining of scientific literature.”

Så vad händer om man skulle köra samma tillvägagångssätt mot en medicinsk kunskapsbank likt PubMed? Går det att mixa eller modulera med nationella och regionala medicinska riktlinjer?

Mer om innovation och artificiell intelligens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *