Rapport: BLING – Future of Blockchain in Public Sector

17 juni var jag med på det väldigt intressanta och upplysande eventet Future of Blockchain in Public Sector, anordnat av BLockchain IN Government (BLING) som är ett EU-projekt.

TL;DR

  • Eventet var helt befriat från prat om hajpade kryptovalutor, flera talare nämnde också problematiken att det nästan blivit synonymt för blockkedjan, därmed för mycket lagt locket på om alla andra möjligheter.
  • Mycket bra talare som som verkligen lyckades kunskapa mig om vilka väldigt intressanta möjligheter blockkedjan har om att skapa samhällsförbättring och förenkla på olika sätt, inte minst för oss som invånare.
  • Integritet, GDPR och rätten att bli glömd är svåra nötter att knäcka för att på riktigt kunna dra nytta av blockkedjans potential. Det är inte enbart negativt, då det också ger en viss behövlig tröghet att fundera och problemlösa utifrån.
  • Mycket av det som utvecklas sker under Open Source-licenser 🙂

Marloes Pomp – Trends in public sector blockchain

Marloes är en av initiativtagarna inom Holländska myndigheterna om blockkedjan och sa att det finns runt 35 olika projekt i Holland för blockkedjelösningar och att dom också har samarbeten med andra delar av Europa, inkl. Sverige.

Helt klart händer det mycket intressant om detta och EU är med och driver på utvecklingen som vi behöver hålla bättre koll på.

Dave Murray-Rust – Location Based Smart Contracts

Dave berättade om hur han experimenterar och forskar kring olika sätt att använda blockkedjan tillsammans med geografisk positionering.

Ett experiment dom gör är med en app där deltagarna får röra sig inom ett geografiskt område, där dom på vissa ställen kan tjäna pengar, medan på andra kostar det. Deltagarna får inte i förväg veta, istället själva klura ut hur använda det som händer på dom olika geografiska punkterna.

Ett annat experiment går ut på att använda Lock Boxes, där tillgången till innehållet ges via en app i mobilen i kombination med autentisering. Det inkluderar att kraven på autentisering är olika beroende på innehållet i den låsta lådan. En enkel variant är att en QR-kod på lådan fotas av och den som vill öppna behöver autentisera sig med sitt blockkedjekontrakt, medan mer värdefullt innehåll kan kräva att ytterligare kontroller, inkl. av personer, behövs för att få tillgång.

August Botsford – Applying blockchain

August arbetar på ChromaWay som har verksamhet i Sverige och berättade bl.a. om det fleråriga projekt dom arbetat med för Lantmäteriet. Det handlar om att med hjälp av blockkedjan radikalt förbättra överföring av exempelvis ägarskap av hus, andra lokaler och mark, som potentiellt kan minska tiden från många månader till några få timmar, och samtidigt spara miljarder i kostnader och öka möjligheter göra affärer för nya ägaren.

Dom försöker också få in en fot i Riksbankens experiment ta fram en e-krona, men då kraven på deltagande organisationer är så hög och begränsad, så fick dom nöja sig med att erbjuda sina tjänster för rådgivning.

David Suomalainen – Blockchain in the public sector in Sweden

David är jurist på Infrastruktur-departementet i riksdagen med fokus på blockkedjan sedan några år.

Han nämnde också Lantmäteriets projekt och sa att största anledningen till att det ännu inte kan omsättas i praktiken är att lagen säger att kontrakten måste finnas på papper, alltså inte kan vara digitala.

Det var i övrigt mycket intressant höra hur mycket aktivitet det faktiskt är om blockkedjan på politikens högsta nivå i Sverige. Mycket hoppingivande 🙂

Här fick jag också möjlighet att fråga honom, som jurist, om hur arbetet med att få bort ”legacy analog artifacts”, alltså gamla analoga artefakter som bromsar oss ta vara på digitalteknikens möjligheter förenkla och förbättra, går i riksdagen. David svarade att det blir allt bättre prioriterat att snabbare lösa, vilket självklart var glädjande höra.

Summerat

Var verkligen intressant vara med och gav mig en ordentligt mycket bättre bild av blockkedjans möjligheter.

Framförallt gillar jag hur tydligt blockkedjan tvingar oss att tänka utifrån digitalteknikens faktiska möjligheter att lösa gamla utmaningar på helt nya sätt. Det är en tydligt skillnad mot så mycket annat i digitaliseringen, där vi fortfarande för mycket försöker tvinga digitaltekniken att fungera utifrån gamla principer, system, byråkratiska lösningar och tankesätt – därmed inte alls kunna ta full vara på vad smart digitalisering utifrån moderna möjligheter kan förbättra till.

Mer information

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *