Bidra genom enkäter eller läs det öppna utkastet på delrapport två

Del 14 i bloggserien för uppdraget Swelife 😍 AI. Det finns ännu chans att påverka projektets resultat. Dels en enkät där du kan intervjua dig själv, men också en om hur du tror Sverige kan står sig inom AI för bättre hälsa.

Bidra genom enkät

Om du har tid och lust finns det en enkät du gärna får besvara, men det går förstås bra att sprida enkäten om du vet någon som borde svara:

Om du inte blivit intervjuad för Swelife-projektet, och inte är trött på enkäter, får du gärna intervjua dig själv. Det går att hoppa över frågor man inte känner att det går att besvara.

Öppet utkast om internationell AI för bättre hälsa

Delrapport två finns nu som ett öppet utkast att läsa på tjänsten Google Dokument. Om du vill kommentera ska det gå utan att behöva logga in med ett Google-konto, men om du loggar in underlättar det så det syns vem som kommenterat:

Delrapport 1 publicerad – om svensk AI för bättre hälsa

Den första delrapporten summerar intrycken från intervjuerna från Umeå i norr till Malmö i söder, samt alla rapporter och annat material som bearbetats under året.

Delrapporten finns att läsa här på utvecklingsbloggen:

Vad kommer inom kort?

Under december kommer gapanalys göras samt att slutrapporten börjar sammanställas. Slutrapporten kommer att delas öppet redan som utkast för att kunna bolla med alla kloka människor i vårt avlånga land.

I slutet på januari beräknas slutrapporten vara klar och troligen kommer ett mindre antal att tryckas upp utöver att allt kan laddas ner. Det kommer nog vara grunden i nästa nyhetsbrev, troligen i början eller mitten av januari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *