Öppna geodata, del 4 – Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Inventerade platser i Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen, https://www.t-d.se/, innehåller information om verksamheters fysiska tillgänglighet, exempelvis parkeringsmöjligheter, mått på trappor, förekomst av höga trösklar, dörröppnare etc. Ett exempel på en inventering är Folktandvården Fristad.

En delmängd av Tillgänglighetsdatabasen är nu publicerad på dataportal.se som en del av ett växande antal underlag som är tillgängliga som öppna data från Västra Götalandsregionen. Via ett API är denna information tillgänglig:

  • Verksamhetens namn
  • Adress
  • Koordinater
  • Telefonnummer
  • Länk till webbsida hos Tillgänglighetsdatabasen
  • Länk till egen webbsida
  • Mätvärden
  • Foton

Tack till de kollegor och leverantörer som sköter underhåll och utveckling av Tillgänglighetsdatabasen.

Under mina tester och enklare kvalitetsgranskning har jag använt FME för att läsa API:et och skriva till GeoPackage. FME-workspacet finns publicerat på deladigitalt.se.

Läsa API mha FME.

Publiceringen av underlaget finns på dataportal.se och dokumentationen på https://td.portal.azure-api.net/.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *