Begrepp: Digitisering, Digitalisering och Digital transformation

Gästinlägg från Hans van den Brink på VGRIT:
Digitalisering och digital transformation är vida begrepp utan någon entydig definition.

Vad ligger bakom digitaliseringen, vilka olika typer av digitalisering finns och hur ser de organisatoriska utmaningarna ut?

Ny teknik, ändrade marknader och förväntningar

Expectation: The Root of All Heartache . . . and Success – Channel

Tekniska möjligheter ligger till grund för digitalisering; internet, mobiltelefoner och smarta klockor med avancerade sensorer som EKG.

Genom att använda dessa skapas data, mängder av data, som kan analyseras med hjälp av tekniker som AI för att hitta mönster eller för att kunna förutse beteende eller händelseförlopp.

Utvecklingen går i en rasande fart; teknik blir oftast två gånger bättre och billigare inom ett eller två år och ny funktionalitet utvecklas i ett raskt tempo.

Ny teknik gör att företag kan interagera med sina kunder platsoberoende via internet och med hjälp av dataanalys kan de lära känna sina kunder bättre. Många företag använder möjligheterna vilket gör att marknaderna och utbudet förändras markant.
Netflix bjuder på filmer via internet och vet vad deras kunder gillar att titta på.
Det har bidragit till att de renodlade videouthyrningsbutikerna försvunnit och att videobutikskedjan Hemmakväll istället fått sadla om till att sälja godis.

Tekniken öppnar också upp för nya aktörer inom delar av marknaden.
KRY startade sin verksamhet med videokonsultationer vilket ju bara är en liten del av allt vad som görs inom hälso- och sjukvården. Det är ett exempel på uppdelning av värdekedjan i en bransch och etablering av nischspelare.
Det finns också företag som genom digitala plattformar skapar möjlighet för de som har och de som vill ha att möta varandra. Uber, AirB&B och Booking.com är välkända exempel.

Förr var kunderna nöjda så länge organisationen erbjöd digitala tjänster. Idag blir kunderna istället missnöjda om det digitala utbudet är otillräckligt. Vem skulle välja en bank utan app? Många företag eftersträvar mer att vara en partner i sina kunders liv, vilket är ett värde som digitaliseringen enkelt bidrar till.

ING, en bank i Nederländerna, har som syfte ”Empowering people to stay a step ahead in life” och erbjuder digitala tjänster som ligger långt över vad en bank gjorde förr. Den utvecklingen blir det nya ”normala” för kunder och sätter därmed ribban för andra organisationer.

Digitisering, digitalisering och digital transformation

The Caterpillar And The Butterfly - International Story | It's ...

Digitisering

Digitisering innebär att det som tidigare gjordes med papper, nu görs digitalt. Pappersjournaler blir elektroniska journalsystem, blanketter blir digitala osv. Fördelen är att information lättare kan bearbetas, delas och distribueras.

Digitalisering

Digitalisering är mer. Då skapas till exempel en ny kommunikationsform eller att datainmatning hanteras smidigare med mobilen. I digitalisering ingår anpassning av verksamhetens processer tillsammans med den nya lösningen.
Närhälsan online och Mätvärdesappen är exempel på digitaliseringslösningar inom VGR som optimerar verksamheten eller förbättrar patientupplevelsen.

Digitalisering bidrar till digital transformation av verksamheten, som är ett helt nytt sätt för hur företag skapar och levererar värde till kunderna baserad på digital teknologi. Det kan leda till diskussioner om organisationen går i rätt riktning, vilken affärsmodell som passar bäst och hur utvecklingen ska förhålla sig till lagar och regelverk.

Digital transformation

Digital transformation kan innebära fundamentala förändringar från organisationens befintliga sätt att bedriva sin verksamhet. Ett exempel inom hälso- och sjukvård på digital transformation är möjlighet till analys av data för att kunna förutse en patients framtida hälsotillstånd. Data kan samlas in via digitala tjänster.

Det skapar möjligheter för en mer primär- och sekundärpreventiv hälso- och sjukvård (förebygga att friska blir sjuka och att sjuka blir sämre eller drabbas av annan sjukdom) vilket kommer leda till anpassning av verksamhetsstrategier och affärsmodeller. 

Exempel på digitala tjänster som bidrar till transformation är digital triagering, råd till invånare och patienter med hjälp av chatbottar och egenmonitorering (möjlighet för patienten, och över tid alla invånare, att skicka in mätvärden).

Organisatoriska utmaningarna

Amazon.com: Inspirational Coffee Mug 15oz Novelty Tea Cup ...

Digitalisering inom en organisation följer oftast samma förlopp. Först lokala initiativ i olika delar i organisationen, därefter i ett samlat grepp för utveckling och implementering.
I nästa fas sätts den digitala agendan av högsta ledningen och då styrs den digitala transformationen av organisationens strategiska målsättning.

Hierarkiska organisationer är effektiva i stabila miljöer där behov av riskminimering och maximal säkerhet finns.

Digital transformation innebär att göra något nytt som kräver acceptans för misslyckande och att utveckla genom experiment och iteration. Konflikten mellan dessa två världar är oundviklig och kräver förmåga att våga leda strategisk utveckling som studsar på gränserna mellan vad som är tillåtet och det som vi är vana vid.

Utveckling drivs bäst i flexibla, virtuella och multidisciplinära team, med relationer över hierarkiska gränser inom organisationen och till och med utanför organisationens gränser. Det ges möjlighet att dela insikter, behov och önskemål som skapar ömsesidig förståelse och samsyn.

Utanför organisationens gränser har flera digitalt mogna organisationer ett nätverk av leverantörer som snarare ses som partners, ett så kallat ekosystem, som förstärker innovationsförmågan och bidrar direkt i värdeskapandet. 

Som organisation måste man kunna använda de möjligheter som tekniken ger. Det kan till exempel handla om att analysera data för att kunna agera mer proaktivt. Analysen blir bara värdeskapande om organisationen har förmågan att reagera på dem.

Ett svar på ”Begrepp: Digitisering, Digitalisering och Digital transformation”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *