Hur man producerar e-böcker

Här återpubliceras ett tjänsteutlåtande om hur man skapar e-böcker för läsning i mobil, läsplatta, surfplatta och dator. Formatet är Epub, och e-böcker är tanken att kunna vara offline-komplement till en webbplats med särskilt ihopklumpad patientinformation – likt KOL-skolans mikrowebb. Eller om man av annan anledning vill skapa en digital trycksak.

Till skillnad från en PDF kan en e-bok anpassa sig efter den typ av pryl användaren väljer. Saker som att styra textstorlek, radavstånd, invertera färgerna så det blir läsvänligt kvällstid och en del annat gör det väldigt användarvänligt.

Vi kan erbjuda viss begränsad support i kommentarsfältet, så ge dig i kast med att skapa din första e-bok och hör av dig om hur det går! 🙂

Fortsätt läsa ”Hur man producerar e-böcker”

Smyglansering av vår första mikrowebbplats

KOL-skolan sett på en vanlig dator

Idag smyglanseras regionens första, mig veterligen, mikrowebbplats. Den officiella lanseringen är först på fredag eftersom vi vill kunna fånga upp buggar som är uppenbara utan att våra användare ska få en dåligt första intryck.

Det var även denna gång tur att vi är lite lätt nojjiga när det gäller lanseringar. Denna gång visade det sig att vi behövde göra lite konfiguration för att fånga in statistik om hur mikrowebben används, dessutom hade vi missat att det fanns ett separat fält för sidtitlar. Utan sidtitlar hade vi haft lite användbarhetsproblem när någon bokmärkte en sida, och de klickbara titlarna i sökmotorerna hade också sett skumma ut. Fortsätt läsa ”Smyglansering av vår första mikrowebbplats”

Test av sökmotorns användbarhet

Beta-version av VGRs sökmotor

Nu har vi utfört vårt första test av användbarhet för vår nästkommande sökfunktion. Vi började i liten skala med att försöka fånga personal på väg till personalmatsalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För att övertyga de som tvekade bjöd vi på skumtomtar, mandariner och bananer. Många visade sig vara hungriga så det hjälpte nog till att övertyga dem.

Du som vill kolla in testversionen av vår blivande sök och råkar jobba inom VGR kan gå till hitta.vgregion.se och du som inte jobbar på VGR kan kolla in vår prototyp från förra hösten. Fortsätt läsa ”Test av sökmotorns användbarhet”

Retrospekt: hösten 2015 inom webbkommunikation

Jag, Marcus, jobbar inom Västra Götalandsregionens webbförvaltning som specialist på webbanalys och sök. Vi följer förvaltningsmodellen PM3. Det är en modell för att förvalta IT-lösningar. Där delas IT-system upp i olika kategorier, respektive uppdelning kallas för ett objekt. Ett objekt vi har tar hand om diariesystem och dokumenthanteringssystem, ett annat jobbar med de system som har med den vårdadministrativa processen att göra. Vi har ett flertal sådana objekt. Fortsätt läsa ”Retrospekt: hösten 2015 inom webbkommunikation”

Tanken bakom VGR:s utvecklingsblogg

Det händer ständigt mycket kring verksamhetsutveckling hos Västra Götalandsregionen, mer än vad vi som är anställda är medvetna om känns det som. Denna blogg är tänkt att till en början guida målgruppen ”såna som oss själva” till vad vi i VGR gör för något, vad som händer och inte minst hur man samverkar med oss.

”Såna som oss själva”, alltså de vi vänder oss till, kan vara digitala verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter, utvecklingsledare, eller liknande. Egentligen vem som helst som är intresserad av utveckling som sker inom offentlig sektor.

Vilket sorts innehåll kan man förvänta sig?

Till en början kommer vi återpublicera en del tjänsteutlåtanden, riktlinjer och strategier som kan vara av intresse för resten av offentliga Sverige. Dessutom blir det en del länkar till tredjepartstjänster där vi lägger upp öppen källkod, dokumentation och liknande.

Vi ska försöka få till en bra struktur med kategorier, så den som endast bryr sig om digitaliserad vård kan följa det och någon annan som hellre tar del av webbstrategi kan göra det.

Vi är på upploppet

Det har varit intensiva månader med utveckling av användargränssnitt och grafisk design. Hela Regionportalen, där Vårdaktörsportalen kommer att utgöra en ”flik”, har fått sig en uppsnyggning. Fortfarande ligger vi i testmiljön, men den 1 november smyger vi igång lite försiktigt i skarpt läge.

Våra konsulter har gjort användartester och idag fick vi resultatet. Precis som vi misstänkte är det den verksamhetsnära informationen man vill ha tillgång till. Det innebär att trots att projektet nu avslutas och själva infrastrukturen är på plats, så vidtar ett arbete med att fylla på med innehåll. Sjukhusen och Närhälsan (fd Primärvården) har ett stort arbete framför sig när det gäller att kvalitetssäkra sina medicinska styrande dokument och publicera dem i dokumenthanteringssystemen. Det kommer att behövas riktlinjer och instruktioner så att alla gör på ett likartat sätt.

Så trots att projektet snart är slut är det här bara början på ett omfattande arbete.

Själv har jag bytt jobb och kommer framöver att koncentrera mig på att samordna förvaltning och utveckling av vårdadministrativa system i regionen. En ny roll som är en verkligt stor utmaning. Men jag kommer att följa arbetet med Vårdaktörsportalen med stort intresse. VAP 4ever 😉

Status på projektet i början av juli

Sökutveckling

Utvecklingen av sökmotorn är klar i stora drag. Vi indexerar fem nationella webbplatser; Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, TLV och 1177.se. Det innebär att dessa externa källor är sökbara i Vårdaktörsportalens användargränssnitt, tillsammans med medicinska dokument som produceras internt inom Västra Götalandsregionen. Fler webbplatser kommer att indexeras i mån av pengatillskott efter projekttiden. Först i tur står då Vårdhandboken, Rikshandboken för barnhälsovård och Smittskyddsinstitutet.

Problemet just nu är hur sökträffarna från de externa källorna ska presenteras i användargränssnittet. Där jobbar vi med två alternativ. Det ena är att man klickar på sökträffens rubrik och kommer direkt till källan. Då lämnar man Vårdaktörsportalen och hamnar på respektive webbplats. Det andra alternativet är att vi skapar en landningssida med en sammanfattning av innehållet på sökträffens sida. Därifrån ska man sedan klicka sig vidare till källan. Hittills har det visat sig vara ett osäkert kort, så det mesta pekar på att vi lägger det på is så länge och håller oss till alternativ 1.

I övrigt återstår lite ”finlir” när det gäller söket, t.ex. att rensa bort dubbletter i sökträfflistan som beror på att en del sidor har ”ankaren” eller interna länkar och genererar flera sökträffar. Under nästa vecka kommer vi att sitta och testa själva i testmiljön, och så får utvecklarna göra justeringar efterhand.

Dokumenthantering

I bakgrunden pågår arbetet med att ta fram en standard för dokumenthantering. Innan projektet startades var vi lyckligt ovetande om hur mycket jobb som krävs för att få bra kvalitet på våra ”egna” dokument, dvs. de riktlinjer som publiceras inom Västra Götalandsregionen. Det handlar om allt från att få regionövergripande beslut om anpassningar av dokumenthanteringsplanen till att ta fram gemensamma dokumentmallar och gemensam standard för metadatamärkning. Vi har 18 sjukhus och en stor primärvårdsorganisation, så det är en utmaning att få alla att göra likadant. Men samarbetet mellan oss och förvaltningarna är bra, och även om det inte går jättefort finns det en vilja från alla håll att ta fram ett gemensamt arbetssätt. Ett par sjukhus ligger långt framme, och de har mycket kunskap att dela med sig av.

För att underlätta metadatamärkningen har vi utvecklat en nyckelordstjänst som är kopplad till dokumenthanteringssystemet Barium. Tjänsten ”läser igenom” en artikel innan publicering, jämför texten med kodverket SweMeSH och föreslår nyckelord. Den som publicerar dokumentet kryssar för de nyckelord som är relevanta. På så vis slipper den som publicerar sitta och gissa sig till nyckelord eller slå upp dem manuellt i det så kallade MeSH-trädet.

Användargränssnitt

Användargränssnittet är under utveckling och är i stort sett klart. Vi har också anlitat en grafisk designer som ska piffa utseendet eller ”sminka grisen”, som Marcus säger. Det kommer att finnas två varianter av startsida – med och utan inloggning. På den startsida man kommer till som inloggad (antingen med SITHS-kort eller VGR-id och webblösenord) får man upp en lista med senaste sökningar under sökfältet. På startsidan utan inloggning (som även allmänheten kan nå) blir det helt tomt under sökfältet. Något vi funderar på där är att göra en puff eller banner som länkar till Hitta och jämför vård på 1177.se, eftersom många är ute efter att hitta en vårdmottagning. Samtidigt kan man undra hur många som kommer till startsidan på en Google-sökning. Flertalet landar nog direkt på en artikel. Det behövs användartester för att se hela flödet.

Testing, testing…

Användartester, just det. Vi ska ha sådana i slutet av sommaren. Om du är intresserad av att delta – hör av dig till någon av oss i projektet eller lägg en kommentar här så hör vi av oss. Det kommer garanterat att vara rusning till testerna 😉 så ”först till kvarn” gäller.

Förstudie om nationellt hälsobibliotek

Förra veckan hade vi besök av Lotta Mathiesen och Ragnar Levi från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De har ett regeringsuppdrag att göra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt hälsobibliotek. I uppdragshandlingen nämns särskilt bland annat Västra Götaland som ett landsting där det pågår aktiviteter för att skapa ett kunskapsstöd för vården.

Det var ett mycket trevligt möte. Vi (Agneta, Gerd och jag) fick tillfälle att berätta om vad vi håller på med. Vi betonade särskilt vikten av att inte bygga in sig i en enda teknisk lösning eller ett enda system som en leverantör kan leva gott på att vi matar in pengar i, utan att flexibilitet ska vara ledordet. Vi pratade om värdet av en nationell standard, både för själva produktions- och beslutsprocessen för medicinska riktlinjer och för metadatamärkningen. Vi pratade också om hur man bäst skulle säkra tillgängligheten till vetenskapliga tidskrifter och databaser. När jag tänker tillbaka hör jag fortfarande ljuv musik i mina öron. Att en myndighet får i uppdrag att hålla ihop och vara ”paraply” för de initiativ som pågår i landsting och regioner, det är mycket efterlängtat!

Det hela slutade med att vi kom överens om att hålla kontakten. Eventuellt kommer SBU att låna någon av oss ett par veckor i höst, under förstudiens mest intensiva fas.

Fortsättning följer 🙂

Webbutvecklarna har börjat

Ovan kan du se en första titt i utvecklarnas miljö. Då vi kommer att erbjuda hela Regionportalen som en responsiv webbplats, alltså fungera i så många enheter som möjligt, har utvecklarna ganska nyss börjat med sånt som syns på ytan.

En vanlig missuppfattning om responsiv webbdesign är att det handlar om mobilanpassning. Det är inte vad vi primärt siktar på men vi ser det som en bra bonus när väl vår målgrupp börjar använda mobila enheter.
En av de mest bortglömda fördelarna med responsiv webbdesign för intranät är faktiskt att man som användare kan ha flera saker uppe på skärmen samtidigt. Genom att ge webbläsaren en smalare yta, som jag gjort ovan, finns det plats över för andra saker på skärmen. Beroende på vad man gör kanske det är ett kalkylark, annan webbplats, nytt epostmeddelande eller liknande som får ta merparten av skärmens utrymme.
Målet är att man inte ska tvinga användaren att upplåta merparten av sin skärm utan försöka göra det bästa av det utrymmet som användaren önskar – vilket ibland kan vara en liten mobilskärm.

Vi har precis påbörjat en grafisk formgivning av Vårdaktörsportalen utifrån de interaktionsskisser vi tidigare publicerade. Målet med formgivningen är att det ska locka till användning oavsett vilken skärmutrymme man råkar ha.

Konceptdesign

Här är de första bilderna av konceptdesignen. En interaktionsdesigner har utgått från målgruppsanalysen, där de har kartlagt behoven hos olika yrkesgrupper genom intervjuer.  Sedan tidigare finns intervjuer gjorda med sjuksköterskor och läkare och nu gjordes kompletterande intervjuer med logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Startsida på Vårdaktörsportalen
Träfflista vid sökning
Visar detaljvy av ett dokument
Medicinska riktlinjer
Ett antal vyer av skisserna för mobila användare

Mycket omsorg har lagts på att få ett fungerande sökgränssnitt, där viss inspiration liknar av amazon.com’s beprövade tidiga avgränsning för den som bara vill söka inom ett visst område.

Stegen efter denna konceptdesign är att gå mer in i detalj och slutligen att göra en grafisk formgivning. Vid formgivningen kommer vi jobba med färger, avstånd och typografi för att portalen ska bli intuitiv och användbar.

Vissa delar kan komma att användas av våra medborgare och på grund av detta får vi lov att anpassa oss efter utvecklingen av mobiler för att surfa på webben. På 1177.se har vi i dagsläget cirka 25% mobila besökare och andelen har trefaldigats på ett år.
Vi kommer dock inte göra en separat mobilversion utan har valt att jobba responsivt med designen. Det innebär att oavsett vilken sorts enhet vår framtida användare väljer kommer det se så bra ut som det går.
Responsiva webbplatser kan förenklat jämföras med att man endast har en webbadress fast med olika ”utgåvor” av webbplatsen som styrs efter vilken tillgänglig bredd som finns i användarens webbläsare.
De utgåvor vi tänkt oss så här långt är normalvarianten, som råkar vara samma som surfplattor, och en för mobiltelefoner. Det vill säga 320  eller 1024 bildpunkters bredd.