Status på projektet i början av juli

Sökutveckling

Utvecklingen av sökmotorn är klar i stora drag. Vi indexerar fem nationella webbplatser; Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, TLV och 1177.se. Det innebär att dessa externa källor är sökbara i Vårdaktörsportalens användargränssnitt, tillsammans med medicinska dokument som produceras internt inom Västra Götalandsregionen. Fler webbplatser kommer att indexeras i mån av pengatillskott efter projekttiden. Först i tur står då Vårdhandboken, Rikshandboken för barnhälsovård och Smittskyddsinstitutet.

Problemet just nu är hur sökträffarna från de externa källorna ska presenteras i användargränssnittet. Där jobbar vi med två alternativ. Det ena är att man klickar på sökträffens rubrik och kommer direkt till källan. Då lämnar man Vårdaktörsportalen och hamnar på respektive webbplats. Det andra alternativet är att vi skapar en landningssida med en sammanfattning av innehållet på sökträffens sida. Därifrån ska man sedan klicka sig vidare till källan. Hittills har det visat sig vara ett osäkert kort, så det mesta pekar på att vi lägger det på is så länge och håller oss till alternativ 1.

I övrigt återstår lite ”finlir” när det gäller söket, t.ex. att rensa bort dubbletter i sökträfflistan som beror på att en del sidor har ”ankaren” eller interna länkar och genererar flera sökträffar. Under nästa vecka kommer vi att sitta och testa själva i testmiljön, och så får utvecklarna göra justeringar efterhand.

Dokumenthantering

I bakgrunden pågår arbetet med att ta fram en standard för dokumenthantering. Innan projektet startades var vi lyckligt ovetande om hur mycket jobb som krävs för att få bra kvalitet på våra ”egna” dokument, dvs. de riktlinjer som publiceras inom Västra Götalandsregionen. Det handlar om allt från att få regionövergripande beslut om anpassningar av dokumenthanteringsplanen till att ta fram gemensamma dokumentmallar och gemensam standard för metadatamärkning. Vi har 18 sjukhus och en stor primärvårdsorganisation, så det är en utmaning att få alla att göra likadant. Men samarbetet mellan oss och förvaltningarna är bra, och även om det inte går jättefort finns det en vilja från alla håll att ta fram ett gemensamt arbetssätt. Ett par sjukhus ligger långt framme, och de har mycket kunskap att dela med sig av.

För att underlätta metadatamärkningen har vi utvecklat en nyckelordstjänst som är kopplad till dokumenthanteringssystemet Barium. Tjänsten ”läser igenom” en artikel innan publicering, jämför texten med kodverket SweMeSH och föreslår nyckelord. Den som publicerar dokumentet kryssar för de nyckelord som är relevanta. På så vis slipper den som publicerar sitta och gissa sig till nyckelord eller slå upp dem manuellt i det så kallade MeSH-trädet.

Användargränssnitt

Användargränssnittet är under utveckling och är i stort sett klart. Vi har också anlitat en grafisk designer som ska piffa utseendet eller ”sminka grisen”, som Marcus säger. Det kommer att finnas två varianter av startsida – med och utan inloggning. På den startsida man kommer till som inloggad (antingen med SITHS-kort eller VGR-id och webblösenord) får man upp en lista med senaste sökningar under sökfältet. På startsidan utan inloggning (som även allmänheten kan nå) blir det helt tomt under sökfältet. Något vi funderar på där är att göra en puff eller banner som länkar till Hitta och jämför vård på 1177.se, eftersom många är ute efter att hitta en vårdmottagning. Samtidigt kan man undra hur många som kommer till startsidan på en Google-sökning. Flertalet landar nog direkt på en artikel. Det behövs användartester för att se hela flödet.

Testing, testing…

Användartester, just det. Vi ska ha sådana i slutet av sommaren. Om du är intresserad av att delta – hör av dig till någon av oss i projektet eller lägg en kommentar här så hör vi av oss. Det kommer garanterat att vara rusning till testerna 😉 så ”först till kvarn” gäller.

Förstudie om nationellt hälsobibliotek

Förra veckan hade vi besök av Lotta Mathiesen och Ragnar Levi från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De har ett regeringsuppdrag att göra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt hälsobibliotek. I uppdragshandlingen nämns särskilt bland annat Västra Götaland som ett landsting där det pågår aktiviteter för att skapa ett kunskapsstöd för vården.

Det var ett mycket trevligt möte. Vi (Agneta, Gerd och jag) fick tillfälle att berätta om vad vi håller på med. Vi betonade särskilt vikten av att inte bygga in sig i en enda teknisk lösning eller ett enda system som en leverantör kan leva gott på att vi matar in pengar i, utan att flexibilitet ska vara ledordet. Vi pratade om värdet av en nationell standard, både för själva produktions- och beslutsprocessen för medicinska riktlinjer och för metadatamärkningen. Vi pratade också om hur man bäst skulle säkra tillgängligheten till vetenskapliga tidskrifter och databaser. När jag tänker tillbaka hör jag fortfarande ljuv musik i mina öron. Att en myndighet får i uppdrag att hålla ihop och vara ”paraply” för de initiativ som pågår i landsting och regioner, det är mycket efterlängtat!

Det hela slutade med att vi kom överens om att hålla kontakten. Eventuellt kommer SBU att låna någon av oss ett par veckor i höst, under förstudiens mest intensiva fas.

Fortsättning följer 🙂

Webbutvecklarna har börjat

Ovan kan du se en första titt i utvecklarnas miljö. Då vi kommer att erbjuda hela Regionportalen som en responsiv webbplats, alltså fungera i så många enheter som möjligt, har utvecklarna ganska nyss börjat med sånt som syns på ytan.

En vanlig missuppfattning om responsiv webbdesign är att det handlar om mobilanpassning. Det är inte vad vi primärt siktar på men vi ser det som en bra bonus när väl vår målgrupp börjar använda mobila enheter.
En av de mest bortglömda fördelarna med responsiv webbdesign för intranät är faktiskt att man som användare kan ha flera saker uppe på skärmen samtidigt. Genom att ge webbläsaren en smalare yta, som jag gjort ovan, finns det plats över för andra saker på skärmen. Beroende på vad man gör kanske det är ett kalkylark, annan webbplats, nytt epostmeddelande eller liknande som får ta merparten av skärmens utrymme.
Målet är att man inte ska tvinga användaren att upplåta merparten av sin skärm utan försöka göra det bästa av det utrymmet som användaren önskar – vilket ibland kan vara en liten mobilskärm.

Vi har precis påbörjat en grafisk formgivning av Vårdaktörsportalen utifrån de interaktionsskisser vi tidigare publicerade. Målet med formgivningen är att det ska locka till användning oavsett vilken skärmutrymme man råkar ha.

Konceptdesign

Här är de första bilderna av konceptdesignen. En interaktionsdesigner har utgått från målgruppsanalysen, där de har kartlagt behoven hos olika yrkesgrupper genom intervjuer.  Sedan tidigare finns intervjuer gjorda med sjuksköterskor och läkare och nu gjordes kompletterande intervjuer med logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Startsida på Vårdaktörsportalen
Träfflista vid sökning
Visar detaljvy av ett dokument
Medicinska riktlinjer
Ett antal vyer av skisserna för mobila användare

Mycket omsorg har lagts på att få ett fungerande sökgränssnitt, där viss inspiration liknar av amazon.com’s beprövade tidiga avgränsning för den som bara vill söka inom ett visst område.

Stegen efter denna konceptdesign är att gå mer in i detalj och slutligen att göra en grafisk formgivning. Vid formgivningen kommer vi jobba med färger, avstånd och typografi för att portalen ska bli intuitiv och användbar.

Vissa delar kan komma att användas av våra medborgare och på grund av detta får vi lov att anpassa oss efter utvecklingen av mobiler för att surfa på webben. På 1177.se har vi i dagsläget cirka 25% mobila besökare och andelen har trefaldigats på ett år.
Vi kommer dock inte göra en separat mobilversion utan har valt att jobba responsivt med designen. Det innebär att oavsett vilken sorts enhet vår framtida användare väljer kommer det se så bra ut som det går.
Responsiva webbplatser kan förenklat jämföras med att man endast har en webbadress fast med olika ”utgåvor” av webbplatsen som styrs efter vilken tillgänglig bredd som finns i användarens webbläsare.
De utgåvor vi tänkt oss så här långt är normalvarianten, som råkar vara samma som surfplattor, och en för mobiltelefoner. Det vill säga 320  eller 1024 bildpunkters bredd.

Spelbaserad inlärning vid introduktion av nya vårdsystem?

Många gånger kan man som användare av ett nytt IT-stöd uppleva att man får en lyckönskan av systemförvaltaren som med skräck i blicken släpper loss de nya användarna. Något överdrivet, men ändock 🙂
Har själv varit på utbildningar där jag fått lära mig vad jag absolut inte ska klicka på, hur jag övervinner märkliga hinder och hur jag går till väga för att börja om från början.

Hur vore det om man tog lite inspiration från spelindustrin istället?

För dig som inte spelar något kan jag nämna att det kryllar av kreativa sätt att lära dig som ny spelare hur spelet går till, bland annat:

 • Omedelbar respons om jag gjorde rätt, men utan att för den skull ge mig skrämselhicka vid misstag.
 • Ge mig fler möjligheter allt eftersom jag förstår vad jag håller på med. Angry Birds delar ut fåglar med nya egenskaper allt eftersom man bemästrat de enklare varianterna.
 • Öka svårighetsgraden om jag visar att jag klarar av det. Ofta fokuserar man på interaktionsdesign för att dölja komplexitet, men vad som anses är komplexitet i ett personalsystem skiljer sig nog om man frågar mig eller en HR-specialist, och inte sällan använder båda dessa samma system.

Motivationsdelen från spelindustrin kan man nog också ta fasta på. Att man kan avancera upp i nivåer (levels), klara vissa uppgifter eller provköra ett visst scenario med hjälp på vägen när man behöver dem eller kört fast.
Motivationsdelen ser man ofta på webben även fast man kanske inte tänker på det. Nedan bild från nätverkssajten Linkedin har en anteckningslapp som guidar mig igenom vilka steg jag bör ta för att få ut mesta möjliga av tjänsten:

Att jag uppmuntras, och får hjälp till att, testa igenom det som erbjuds kan göra ett system mindre avskräckande. Samtidigt kan det vara bra information för IT-supporten om jag ringer in och behöver hjälp – de kan då ta del av vad jag sedan tidigare klarat av och vilken nivå jag ligger på.

Detta med spelbaserat lärande var en av alla saker vi tog upp på måndagens spånardag. Kanske blir det en del i vårdaktörsportalen?

För dig som vill läsa mer om ämnet har Wikipedia en artikel om Game based learning »

Använda data för att styra information

Idag har vi haft en heldag för att spåna kring vad vårdaktörsportalen kan vara inom ett år och på lite längre sikt.
Ett av alla de uppslag vi pratade om var hur man kan paketera vårdrelaterade artiklar från omvärlden till en bra nyhetsbevakning i portalen.

Ett exempel vi tittade på var Zite, se bild nedan:

Västra Götalandsregionen prenumererar på ett mycket stort antal tidskrifter som är sökbara ned på artikelnivå. Säg att man skulle ha en licens som medgav att vi gjorde tillfälliga kopior in till vår portal skulle vi kunna kombinera dem till personaliserade magasin, förinställda paket per yrkesgrupp och möjlighet att lägga på en social dimension.

Det jag gärna skulle se är att exempelvis vår persona ”Leo Läkare” vid första besöket till vårdaktörsportalen introduceras till detta sätt att ta till sig information från många källor, erbjuds möjlighet att lägga till intresseområden från SweMeSH i en plocklista och få en förhandsgranskning av hur hans personliga omvärldsbevakning kan bli.

När han är nöjd sparar han inställningarna och kan sätta igång. Som i exemplet ovan kan intresseområden placeras ute på högerkanten och de senaste och bästa artiklarna om ämnet visas upp till vänster. Självklart bör Leo kunna dela med sig till kollegor som liknar honom eller likt Facebook kunna gilla en artikel som en liten anonym röstning på dess värde.

Enligt vissa kanske något sånt här är jättesvårt, men samtidigt kan man fråga sig om det verkligen är det.
Genom att Leo är inloggad vet systemet en del om honom genom vår katalogfunktion, exempelvis:

 • Namn
 • Yrkeskategori
 • Specialitet
 • Arbetsort

Vad Leo är intresserad av kan vi veta genom att han själv lägger till intresseområden, men också då hans specialitet kan relateras till SweMeSH och hur närliggande andra ämnen är i dess trädstruktur. För att Leo inte ska bli onödigt irriterad behövs en funktion för att svartlista vissa ämnen där systemet misstagit sig på relevansen.

Vi har ganska många Leo inom VGR. Här kan en sökmotor, annan form av relevansverktyg och statistik komma väl till pass för några frågeställningar som avgör vad varje Leo får se för artiklar:

 • Hur relevant är texten enligt en sökmotors relevansmodell?
 • Vad har kollegor som liknar Leo läst nyligen?
 • Vad har andra med samma specialitet gilla-markerat?
 • Vad har informationskällan för betyg hos professionen?
 • Hur har de kollegor Leo markerat som bra influenser reagerat? Tumme upp eller ned?

Det känns som att det är värt att tänka vidare på hur man skulle genomföra något sånt här. Idén som sådan kan användas i fler sammanhang än publikationer från tidskrifter. Varför inte på material från dokumenthanteringssystemet, intern evenemangskalender eller vad man ser i den (obligatoriska) nyhetsspalten som finns i varje intranät/portal?

Den största utmaningen för portaler är att vara relevanta och erbjuda något som lockar till användning. Jag misstänker att detta kan vara en ingrediens som gör en portal relevant, vad tror du?

Detta ska vi leverera

Vårdaktörsportalen är ett projekt som startade 1 oktober 2011 och pågår i ett år. Uppdragsgivare är Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

Syftet är att skapa ett lättillgängligt kunskapsstöd för både offentliga och privata vårdgivare i Västra Götaland. Målet är att kunskapsunderlag (vårdprogram, riktlinjer och andra viktiga styrande dokument) på nationell, regional och lokal nivå ska vara sökbara i ett fönster. Även vetenskapliga tidskrifter och databaser ska kunna nås via Vårdaktörsportalen av dem som har tillgång till prenumerationer via regionens avtal.

Teknik och dokumenthantering

Under projekttiden jobbar vi med själva infrastrukturen för vårdaktörsportalen. Vi jobbar i två spår. Det ena handlar om att skapa tekniska förutsättningar genom att anpassa och utveckla befintliga system såsom dokumenthanteringssystemen Barium och Alfresco samt regionens sökmotor hitta.vgregion.se. Ovanpå befintliga system bygger vi sedan själva användargränssnittet, ”fönstret” mot kunskapsstödet.

Det andra spåret går ut på att kvalitetssäkra och metadatamärka eller kategorisera regionala medicinska riktlinjer, publicera dem i Barium och på så sätt ge bättre sökbarhet. Projektet samarbetar även med besläktade projekt i regionen, t.ex. dokumenthanteringsprojektet och uppbyggnaden av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Projektets leveranser

Vi har delat in projektet i fyra leveranser:

 1. Kvalitetssäkring och publicering av regionala medicinska riktlinjer. Dokument som tidigare legat spridda på olika webbplatser samlas och publiceras i dokumenthanteringssystemet. Det färdiga resultatet i detta steg visas på regionens externa webbplats vgregion.se. Denna leverans beräknas vara klar i slutet av februari.
 2. Utveckling av sökmotorn hitta.vgregion.se. Sökmotorn ”tränas” i att indexera fyra externa webbplatser; Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Innehåll i dessa webbplatser blir sökbart via hitta.vgregion.se. Vidare görs en koppling till sjukhusbibliotekens sökmotor så att sökning möjliggörs i ett basutbud av vetenskapliga tidskrifter och databaser. En ”bank” med engelska termer byggs upp så att man kan välja att söka antingen på svenska eller engelska och termerna översätts så att man får träffar på båda språken. Det färdiga resultatet kommer att synas när man söker information i hitta.vgregion.se. Leveransen beräknas vara klar i april 2012.
 3. Ett användargränssnitt för pekplatta, mobil och vanlig webb byggs. Det är nu den riktiga Vårdaktörsportalen skapas. Här kommer de tidigare leveranserna nu att presenteras. Utgångspunkten för användargränssnittet är en interaktionsdesign som bygger på effektkartläggning och intervjuer med ett antal anställda i vården. Leverans i september 2012.
 4. Ett förslag till framtida resursbehov och organisation för Vårdaktörsportalen tas fram. Leverans i september 2012.

Utkast på en mobilapp för vårdgivarstöd

Ibland är det en fördel att tänka och göra samtidigt. Hade ett sådant eftermiddagspass under förra veckan efter ett utkast på hur vårdgivarstöd skulle kunna se ut på vår webbplats och valde att återvinna samma information i en mobil webbapp.

Under hösten har det hänt en hel del som förenklar om man vill ha en mobilapp byggd till en rimlig penning. För dig som vill undersöka detta närmare rekommenderar jag att kolla på:

 • PhoneGap – gör att man kan bygga sin app med webbteknik och sedan exportera den till Iphone, Android, Windows Phone m.fl.
 • jQuery Mobile – hjälper till med utseendet på appen så den ser ut som man förväntar sig att en app ska göra.
 • HTML5 – förenklar många tekniska saker, exempelvis om man vill använda GPS i sin app.

Här finns den klickbara prototypen att ladda ner för dig som vill laborera »