Vikten av sökmotoroptimering för offentlig sektor

I de flesta fall jag känner till var offentlig sektor tidigt ute på nätet. Man skaffade webbplatser och såg säkert det som ett ytterst logiskt komplement till de trycksaker man hade, eller den hjälp man kunde få via telefonväxeln. Det hela är egentligen inte konstigare än att vi har en lagstiftning att leva upp till, Förvaltningslagen, där man i 4§ kan läsa att:

”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.”
Förvaltningslag (1986:223)

I första stycket förstår man att en webbplats kan effektivisera den så kallade serviceskyldigheten något enormt. Dessvärre har nog denna tidiga ankomst gjort att man lutat sig tillbaka lite för mycket, åtminstone inom SEO (Search Engine Optimization, också kallat sökmotoroptimering på svenska). Fortsätt läsa ”Vikten av sökmotoroptimering för offentlig sektor”

Nu lättare att hitta inom VGRs organisation

Synonymer är viktiga i sökmotorer

Idag släppte vi återigen en uppdatering till vår sökmotor. Det var många små justeringar, bland annat att fixa några buggar med hur vår query completion fungerade enligt designprincipen responsiv webbdesign. Vi rättade alltså buggar vi hittat sedan vår release för, wait for it, fjorton dagar sedan, då när vi släppte query completion. Genom att vara mer aktiva i vår förvaltning så kan vi fixa brister på kortare tid än tidigare. Detta är vad som väl skulle kallas för kontinuerlig webbdesign, vi fixar till löpande, har en ny testversion redo hela tiden och så släpper vi förbättringar direkt när de är tillräckligt bra. Fortsätt läsa ”Nu lättare att hitta inom VGRs organisation”