Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019

Förord  

Denna rapport är ett resultat av ett visionsdrivet arbetssätt. För flera av oss i projektgruppen innebar detta planeringsprojekt ett ganska nytt sätt att arbeta. Vi vill därför passa på att refklektera kort över detta. Vi har arbetat med visioner tidigare, men inte på samma fokuserade sätt. I detta projekt har visionen och delmålsformulering vara det centrala. Arbetet med omvärldsanalys har varit omfattande. Vi har nätverkat, skapat nya kontakter inom organisation och samhälle och att ta reda på hur olika verkligheter ser ut har varit betydligt mer omfattande än vad vi kunnat räkna med. Detta arbete kommer behöva fortsätta kontinuerligt i vidare projekt.  

Att få möjlighet att arbeta visionsdrivet, vilket inneburit att få tänka på helhet och olika parters aspekter i en fråga, har varit oerhört bra och givande. Vi tror dock att det är viktigt att parallellt med visionsarbetet också arbeta kontinuerligt med konkreta projekt kopplade till delmålen. Vi har rört oss mellan det abstrakta och konkreta, vilket gjort att planering av konkreta projekt kunnat ge feedback till vår formulering av delmål och vice versa. På samma sätt är det viktigt att få med olika parter tankar, kunskap och erfarenheter. Det är då viktigt att inkludera en bred representation av parter, som finns både uppåt och nedåt i organisationer, samt såväl olika grupper inom samhället och dess organisationer.

Vi vill härmed också tacka Vinnova för finansiering, som möjliggjort aktiviteter som lett fram till denna rapport.

Fortsätt läsa ”Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019”

Innovationsprojekt: Var f-n är remissen?

Kedja (Andrew-Stawarz-flickr-cc-by-nd)

Ja, var f-n är remissen någonstans? Det är en fråga inte bara jag ställt mig några gånger, men det är också namnet på en möjlighet till digitalisering vi på avdelningen Vårdens digitalisering nu undersöker. Redan på konceptstadiet har vi haft god nytta av extern expertis, men då vi tror på co-creation ser vi gärna att fler bidrar för att uppnå ett ännu bättre resultat fler än VGR kan ha nytta av. Fortsätt läsa ”Innovationsprojekt: Var f-n är remissen?”

Hackathon på Sahlgrenska även 2018

Lagen har börjat arbeta

Även 2018 kommer det arrangeras ett hackathon hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Datum är 16-17 mars, 2018, och platsen är även denna gång på Sahlgrenska i Göteborg.

”Det är som julafton det här. Det känns verkligen spännande att vi nu faktiskt står här och är klara att köra i gång.”
– Anette Falkenroth, CMIO på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fortsätt läsa ”Hackathon på Sahlgrenska även 2018”

Rehab 360 – projekt för att skapa gemensamma upplevelser

Att titta på en inspelad VR-film

Under våren pågår ett intressant projekt inom Västra Götalandsregionen, nämligen att med hjälp av teknik på ett pedagogiskt sätt kunna ge insikt i patientens upplevelse i vården.

Samarbetet sker tillsammans med Interactive Institute i Göteborg och syftet är att komma med förslag på hur vårdverksamheter kan arbeta på helt nytt sätt och/eller utveckla nya tjänster så att patienters upplevelser, synpunkter och behov tas tillvara och på ett systematiskt sätt för att förbättra vård och rehabilitering, för att stärka människors möjligheter att återgå till arbete.

Det här gör vi just nu: Deltagare i projektet är kvinnor och män som har eller har haft erfarenheter av psykisk ohälsa. De spelar en central roll i hela designprocessen och vi följer dem bland annat deras vardag för att utifrån deras perspektiv förstå dem och betrakta utmaningarna inom området. Men även vårdgivare intervjuas.

Projektet handlar om hur vi designar för samtal om förändring och utveckling av verksamhet, med utgångspunkt i gemensamma upplevelser. I projektet Rehab 360 testas hur man kan använda 360-video och virtuell verklighet (VR) för att skapa utbildning och lärande i vården i frågor kring bemötande och psykisk ohälsa. Fortsätt läsa ”Rehab 360 – projekt för att skapa gemensamma upplevelser”