Innovationsprojekt: Var f-n är remissen?

Ja, var f-n är remissen någonstans? Det är en fråga inte bara jag ställt mig några gånger, men det är också namnet på en möjlighet till digitalisering vi på avdelningen Vårdens digitalisering nu undersöker. Redan på konceptstadiet har vi haft god nytta av extern expertis, men då vi tror på co-creation ser vi gärna att fler bidrar för att uppnå ett ännu bättre resultat fler än VGR kan ha nytta av.

Vad innebär projektet?

Vår ambition är att skapa möjligheter för vårdtagaren att enklare kunna vara delaktig i sin egen vårdprocess. Vi vill underlätta för hen som är involverad i vårdprocessen men även för administrativ vårdpersonal genom att informera om vad som händer i processen, om något saknas eller på vilket sätt något utförs. Detta kan innefatta olika typer av händelser, som att informera om att hen är placerad i kö till operation, att ett blodprov saknas eller att hen behöver besöka en vårdcentral innan ärendet kan fortskrida, eller liknande typer av information. Vårdtagaren behöver inte anpassa sig efter en viss öppen telefontid hos en vårdenhet, och inte heller behöva vara tillgänglig för eventuell tillbakaringning – något som inte alltid är möjligt med det ofta fullbokade liv människan lever i dag.

Nytta

Resultatet av att införa verktyg som Var f-n är remissen har flera positiva effekter. Först och främst skulle det lugna den som söker vård då den har all information om vad som händer med det egna ärendet; när något kommer ske, vem har gjort något och vad som förväntas av en i olika skeden av en vårdprocess. Möjligheten att informera och ge trygghet i att man inte är glömd när ett vårdärende av olika anledningar drar ut på tiden har stor påverkan på hälsan, som i sin tur har möjlighet att fria upp andra typer av resurser. Det skulle underlätta för vårdpersonal som bemannar telefoner och besvarar mejl, som i sin tur skulle befria resurser för att kunna användas på ett mer relevant sätt på platser i verksamheten där resurserna behövs mer vid ett givet tillfälle. Möjliga kostnadsbesparingar kring detta projekt borde vara betydande på de flesta typer av enheter och mottagningar, men troligen är den kvalitativa aspekten mer omfattande.

På sikt skulle mängden brev minskas vilket förutom att belasta miljön också medför att patienter inte behöver bevaka sin fysiska brevlåda i onödan. Med digitala lösningar är det också enklare att kommunicera på mottagarens villkor, bland annat genom olika språk, ibland mer visuellt och lekfullt för att hjälpa föräldrar prata om vårdbesöket med sitt barn, eller initierat när det handlar om en kroniker.

Vår innovationshypotes – teknisk öppenhet!

Kanske har du hört talas om blockkedjan. Blockkedjeteknik är infrastrukturen bakom den digitala valutan Bitcoin men tekniken används även till mycket annat. Grovt förenklat är det ett öppet och gemensamt register. Med öppet avses dock inte att vem som helst kan läsa all information, däremot att informationen inte kan förvanskas i efterhand. En teknik som hjälper till att utkräva ansvar kan man säga och spårbarheten över tid är bra.

De vi vill göra är att ta fram en förklarande prototyp som drar nytta av blockkedjeteknik för att öka insynen i vårdprocessen för den enskilda medborgaren. Att få reda på var i processen ens ärende/remiss är och om det återstår fler delmoment. Det blir ett sätt att hantera medborgarens förväntan genom att hålla hen underrättad.

Exempel på användarresa

Rent praktiskt kan det gå till som så att när vårdtagaren är i vården får hen en lapp med en engångskod (QR-kod) för att via en app enkelt kunna följa sitt ärende. Genom att man är identifierad vid sitt fysiska vårdmöte tar man med sig den “behörigheten” till den digitala verkligheten och in i vardagen. Det är alltså ingen större skillnad mot att ha tillgång till en vanlig brevlåda (en adress som man är folkbokförd på) men i detta fallet mer mobilt och digitalt. Men exakt hur lösningen designas återstår att utreda.

Lösningshypotesen går ut på att vi samlar in och hämtar tidsstämplar från vårdsystem för de händelser och aktiviteter som utförs och placerar dom i en blockkedja. Utifrån blockkedjan bygger vi ett gränssnitt som kan visa händelserna för den som har fått QR-koden, exempelvis via en app.

Främst är vi ute efter att ge patienten tilltro att ärendet fortskrider men det är också intressant att minska belastningen på personal i reception, kontaktpunkter etc genom att minska frekvensen av denna typ av frågeställningar. Det unika i projektet är att det är endast patienten (den som fick QR-koden) som vet att det är hens ärende vi visar. QR-koden är kopplingen mellan blockkedjan och individen. Så även om en obehörig får tag i QR-koden ger den ingen information tillbaka om individen, egentligen ännu mindre än en kallelse på papper.

Hur funkar det idag?

Utgår vi från vårdens behov kan man väl säga att detta fungerar utmärkt idag. Men då via fysisk post, eller möjligen om vårdtagaren lyckas ta sig fram under ordinarie telefontider och lyckas vara tillgänglig när man blir uppringd av vårdpersonalen som känner till ärendet.

Utgår man istället från vårdtagarens behov kan det med all rätt verka underligt att man ska bevaka en viss brevlåda på en viss adress för att veta om något hänt, eller att ha multipla avbrott i sin hälsofrämjande vardag för att vara kontaktbar på vårdens villkor. Hur stor andel som inte är nära postlådan vid sin folkbokföringsadress under pågående vårdärende kan vi bara spekulera i, men nog vore det mer modernt att medborgaren inte begränsades under sin ibland långa väntan?

Just nu i förstudiefasen

Vi har redan påbörjat projektet i liten skala genom att inspektera lämplig teknik och informationsarkitektur.

Projektet har sökt pengar av VGR:s egen innovationsfond för utgifter relaterade till att förfina och ta konceptet till en mer konkret nivå. Senast till nyår vet vi om vi tilldelats pengar. Det vi behöver pengar till är att kompensera för lönekostnaden för en verksamhetsexpert, involvera extern expertis gällande blockkedjan och att utveckla en prototyp att låta alla intressenter utvärdera.

 Vill du hjälpa till?

En idé vi grunnar på är att samverka via den svenska grenen av Nordic Blockchain AssociationSwedish Blockchain Association. Vi söker nu folk till en referensgrupp, vi har tänkt arrangera öppna forum åtminstone i Göteborg och Stockholm, men söker också folk som vill delta i projektet.

Sugen på att hänga med? Hör av dig till marcus.osterberg(VID)vgregion.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *