Konceptdesign

Här är de första bilderna av konceptdesignen. En interaktionsdesigner har utgått från målgruppsanalysen, där de har kartlagt behoven hos olika yrkesgrupper genom intervjuer.  Sedan tidigare finns intervjuer gjorda med sjuksköterskor och läkare och nu gjordes kompletterande intervjuer med logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Startsida på Vårdaktörsportalen
Träfflista vid sökning
Visar detaljvy av ett dokument
Medicinska riktlinjer
Ett antal vyer av skisserna för mobila användare

Mycket omsorg har lagts på att få ett fungerande sökgränssnitt, där viss inspiration liknar av amazon.com’s beprövade tidiga avgränsning för den som bara vill söka inom ett visst område.

Stegen efter denna konceptdesign är att gå mer in i detalj och slutligen att göra en grafisk formgivning. Vid formgivningen kommer vi jobba med färger, avstånd och typografi för att portalen ska bli intuitiv och användbar.

Vissa delar kan komma att användas av våra medborgare och på grund av detta får vi lov att anpassa oss efter utvecklingen av mobiler för att surfa på webben. På 1177.se har vi i dagsläget cirka 25% mobila besökare och andelen har trefaldigats på ett år.
Vi kommer dock inte göra en separat mobilversion utan har valt att jobba responsivt med designen. Det innebär att oavsett vilken sorts enhet vår framtida användare väljer kommer det se så bra ut som det går.
Responsiva webbplatser kan förenklat jämföras med att man endast har en webbadress fast med olika ”utgåvor” av webbplatsen som styrs efter vilken tillgänglig bredd som finns i användarens webbläsare.
De utgåvor vi tänkt oss så här långt är normalvarianten, som råkar vara samma som surfplattor, och en för mobiltelefoner. Det vill säga 320  eller 1024 bildpunkters bredd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *