VGR och Geodatasamverkan

Mane

Mest pedagogiskt hade kanske varit en bild på ett växande frö eller en soluppgång för att understryka den växande kraften, men månen därhemma var så fin häromdagen att den förtjänar en plats här.

Dagens nyhet är att VGR går med i Geodatasamverkan. Hur kommer det sig? I mitt inlägg häromdagen skrev jag:

  • Det ska vara enkelt för dem som bor i eller besöker regionen att ta del av VGR:s verksamheter. Ett par exempel kan vara att hitta vård eller kulturutbud och ta del av näringsliv och kommunikationer.

  • Det ska vara enkelt för VGR:s anställda att ta del av och arbeta med geodata och den geografiska aspekten av arbetsuppgifterna. Det inkluderar exempelvis enkel tillgång till geodata, mallar, metadata, rutiner, kvalitetssäkring, publicering och användbarhet.

Att vi nu går med i denna geodataklubb tror jag kommer att innebära ett antal möjligheter för verksamheten:

  • Vi kan enklare och mer överskådligt få tillgång till ett stort utbud av relevanta geodata. Mina kollegor behöver lägga mindre tid på att få fram geodata för till exempel analyser, rapporter, forskning och presentationer.
  • Bättre service för medborgarna, exempelvis genom att vi med hjälp av bättre geodata enklare kan kommunicera tydligt var våra verksamheter finns. SHP-filer för det goda livet.
  • Något så enkelt som bakgrundskartor/karttjänster tycker jag förtjänar en egen punkt, även om den egentligen ryms inom de andra. Genom att ha tillgång till aktuella bakgrundskartor tror jag att det blir enklare för oss själva att förstå hur verksamheterna inom en så stor organisation (över 50 000 anställda, fördelade på ett stort antal verksamheter) som VGR fungerar. Startsträckan för att ta egna data och lägga dem på en karta för att hitta samband kortas avsevärt.

Det handlar förstås inte om en engångsinsats, utan nu börjar arbetet med att exempelvis integrera detta i vår kommande geodataplattform, hitta rutiner för arbetet, anpassa mallar och ta fram dokumentation. Tack till de kollegor som har hjälpt till med att möjliggöra vårt inträde i Geodatasamverkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.