Tjänsteutlåtande om öppna data

Nedan är ett utkast på tjänsteutlåtande jag tänkt skicka vidare internt för ett beslut av lämplig direktör. Anledningen till att jag sprider detta är för att jag vill samla in reaktioner från kloka människor på webben, samt att någon annan kanske kan ha nytta av att göra något liknande. En öppen remiss helt enkelt 🙂

Jag kommer förstås publicera det slutgiltiga tjänsteutlåtandet.

——————————————————————————–

Västra Götalandsregionen har redan idag utlämnande av data i digital form, bland annat hos Västtrafik, Tillgänglighetsdatabasen och via SKL. Detta görs dels med stöd av de så kallade PSI-direktivet om offentlig sektors öppenhet inom unionen, men också på eget initiativ som en proaktiv öppenhet eller digital motsvarighet till offentlighetsprincipen. Det lagstiftningen inte täcker är hur man ska betrakta delningen av information som inte faller under PSI-direktivet och vilken licens eller upphovsrätt vi då hävdar på det innehållet.

Öppna data är en viktig samhällsresurs som väl hanterad och flitigt använd bidrar till ett bättre underlag för uppföljning, analys, förståelse, beslut och agerande. Dessa data ska vara lätt tillgängliga, enkla att använda och effektivt förvaltade.

För att förenkla och klargöra för de aktörer som vill återanvända de datakällor vi öppnar föreslår detta tjänsteutlåtande ett synsätt där VGR standardinställning är öppenhet och tillåtande så långt det är försvarbart.

Förslag till beslut

 1. Västra Götalandsregionen ska, om inte särskilda skäl föreligger, betrakta den data vi delar med oss av som just ‘öppna data’.
 2. Där VGR tillgängliggör öppna data ska det tydligt framgå att det är öppna data det handlar om och vad det innebär.
 3. Vi följer den praxis som Edelegationens Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information föreslår.

Förslag på gemensam informationstext om öppna data

Denna text rekommenderas som information i anslutning till de datakällor som VGR delar med sig av.


Denna datakälla är att betrakta som öppna data. Det innebär att innehållet är fritt att använda i vilket sammanhang du än önskar, du kan mixa det med andra källor, bygga tjänster du tar betalt för, etc. Kort sagt, innehållet är fritt från begränsningar.


Bakgrund om öppna data

Öppna data är ett förhållningssätt kring de datakällor man delar med sig av och vilka rättigheter vidareanvändare har. Som begreppet antyder så är det ‘öppet’ och så fritt som det kan bli (se definition nedan).

För att inte de som vidareanvänder datakällor ska behöva ta onödiga risker är det viktigt att utgivaren är förutsägbar. Att släppa sin data som öppna data gör det enkelt då vidareanvändaren får göra precis vad denne önskar, utan risk för juridiska problem med registerskydd, upphovsrätt eller andra begränsningar. Skulle man släppa en datakälla med någon av de andra, visserligen öppna, men väldigt populära licenserna så finns en allt för stor risk att den unika kombination av datakällor som en viss vidareanvändare behöver inte är kompatibel. Det går nämligen inte alltid att blanda datakällor då olika licenser står i konflikt med varandra. Ännu värre är det förstås om en datakälla inte har en standardiserad licens, då är det endast jurister som kan ha en åsikt om vad som avses. Att tvingas anlita jurister främjar inte innovation.

Öppna data-rörelsen argumenterar ofta om att denna öppenhet kan skapa nya jobb, nya affärer, stärka konkurrenskraften i näringslivet – utöver att insamlandet gjorts med skattepengar när det gäller offentlig sektor.

Definition av öppna data

Dels kan man behöva definiera vad man menar med öppet, och det har Open Definition redan gjort – opendefinition.org/od/1.1/sv/ – dock är punkten om erkännande inte något vi bör eftersträva då det är i konflikt med friheterna.

Open Government Working Group (opengovdata.org) har gjort ett arbete om vad som kan anses vara öppna data. Översatta krav för att något ska anses vara öppna data:

 1. Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.
 2. Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
 3. Aktuell: Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.
 4. Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.
 5. Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.
 6. Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.
 7. I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patent eller licensvillkor.
 8. Utan licens: Datakällan i sig ska vara fri från licenskrav eller andra saker som kan begränsa möjligheten till återanvändning.

Ett svar på ”Tjänsteutlåtande om öppna data”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *