VGR:s geodataplattform, del 3

Lagom till midsommar kommer nu nästa rapport om GIS, GIT och geodata i Västra Götalandsregionen.

QGIS

Ett av de behov som har kommit upp till ytan från regionens GIS-nätverk är att få tillgång till ett verktyg för att kunna arbeta med geodata och ta fram kartor och presentationer. VGR har fram tills nu inte standardiserat på något verktyg och det har mer eller mindre varit upp till respektive verksamhet att hitta lämpliga verktyg för dessa uppgifter. Nu är dessa dagar lyckligtvis snart över, eftersom vi efter sommaren kommer att paketera och därmed tillgängliggöra QGIS internt för alla medarbetare. Det blir därför inte svårare att få tillgång till ett program för att arbeta med geodata och kartor än att beställa andra programvaror, vilket rimmar väl med tanken att GIS, GIT och geodata inte är väsensskilt från övrig IT i verksamheten, utan att det egentligen bara handlar om information som råkar ha koordinater knutna till sig. Som jag tidigare har nämnt kommer vi att hålla oss till långtidsversionerna LTR och jag skulle säga att denna version kommer att gälla minst 1-2 år framöver. QGIS är förstås inte svaret på regionens alla behov inom GIS, men bedömningen är att det täcker in merparten av användarfallen för desktop-GIS och vi kommer att komplettera med ytterligare verktyg, ex. FME, för övriga behov.

Någon undrade varför vi har valt just QGIS. Några av de viktigaste skälen enligt mig är:

 • Användarvänlighet – Man kan i QGIS åstadkomma mycket med ganska små insatser från användaren och den som har använt andra programvaror för GIS kommer att känna igen sig. Ett exempel på smidigheter i QGIS är hur enkelt man kan välja, kopiera och klistra in färgval mellan olika lager.
 • Snabbt växande användning av QGIS både världen över och i Sverige, inte minst i offentliga verksamheter. Många kommuner, regioner och myndigheter i Sverige använder QGIS, vilket ger bra möjligheter till erfarenhetsutbyte.
 • Bra möjligheter till support, ex. på http://qgis.se/ och http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Quantum-GIS-User-f4125267.html.
 • Föredömligt stöd för många filformat.
 • Mycket bra möjligheter att styra kartografin och finslipa på presentationsmaterialet. Se https://www.flickr.com/groups/qgis/pool/ för exempel på vad andra har åstadkommit mha QGIS.
 • Snabb utveckling med fokus på vad användarna efterfrågar. Vi har också själva möjlighet att påverka utvecklingen med ex. buggfixar, plugins och nya funktioner.
 • Möjlighet till långtidsversioner (LTR) där fokus uteslutande ligger på stabilitet och buggfixar.
 • Inga licenskostnader, vilket gör det enklare att sprida programmet i våra verksamheter.

Testmiljö

Arbetet med att sätta upp en testmiljö pågår. Den innehåller databasmiljö (PostgreSQL + PostGIS) och verktyg för webbtjänster (GeoServer).

Bakgrundskartor

Ett annat behov är tillgång till bakgrundskartor för våra användare. Vi har nu fått tillgång till Lantmäteriets visningstjänster. Vi har valt att börja med ett urval:

 • Fastighetsindelning
 • Höjdmodell
 • Ortofoto
 • Topografisk webbkarta

Vi kommer att ta hjälp av GeoServer för att tillgängliggöra dessa tjänster internt. Tack till Region Skåne för tipset om att låta GeoServer agera mellanhand mellan Lantmäteriet och slutanvändarna, se http://docs.geoserver.org/stable/en/user/data/cascaded/wms.html.

FME

Vi har fått tillgång till FME, om än bara i blygsam omfattning. Ett par användningsområden från den senaste tiden är:

 • Bearbeta och anpassa geodata i projekt
 • Dataladdning, ex. lägga in geodata i vår testmiljö

Jag har ganska stora förväntningar om att denna typ av verktyg kan bli väldigt användbara i regionen, men vi får ta det stegvis och jag räknar med att kunna visa upp ett par exempel på hur vi har använt FME framöver.

4 svar på ”VGR:s geodataplattform, del 3”

 1. Hej Magnus, lite sen fråga men jag undrar lite hur ni paketerar era installationer. Är det via SCCM eller liknande? Jag försöker sätta ihop ett underlagsmaterial till min egen it-avdelning just för paketering så det är såklart intressant att se om andra gjort ngt liknande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.