Guide till sökanalys

Sökanalysverktyg är till för att nå insikt i vad användare av sökfunktioner skriver för sökord, vad som är populärast, när de inte hittar vad de söker, med mera.

Kom igång med sökanalys

Som alltid med analys behöver man på förhand ha en måttstock, något sätt att värdera vad som är gott och vad som inte är meningsfullt att jobba med. Annars blir all form av analys förvirrad så till vida att man inte vet vad man är ute efter. Det ämnet hör mer hemma under en organisations webbstrategi, så från och med nu antas du ha svar på följande frågor:

  1. Varför finns webbplatsen till?
  2. Vem den ska hjälpa och med vad?
  3. Vilket värde ska webbplatsen bidra med till verksamheten?

Har du svar på dessa frågor är du redo att börja jobba med sökanalys, och webbanalys i stort.

Beroende på ambitionsnivå och tillgänglig tid kan man välja att anstränga sig olika mycket. Lägstanivån är att enbart försöka lära sig hur webbplatsens användares upplevelse är, och specifikt för sökanalys då på vilket sätt sökfunktionen används. Nästa nivå är att börja jobba redaktionellt med det material som visas upp i sökfunktionen. Att döpa sidor till begrepp de flesta inte använder är onödigt, och hur användarna väljer att uttrycka sig kan du lära dig tack vare sökanalysverktyget. Poängen är att försöka använda ett språk så att användarna hittar materialet även när de försöker söka efter det, inte bara klickar i menyer.

Den mest ambitiösa nivån i detta arbete är att ha en utnämnd sökredaktör inom verksamheten. En sökredaktör har mandatet (och uppgiften) att optimera allt webbplats- och intranätinnehåll så det är tillgängligt även via sök. Detta arbete kallas ofta för SEO, eller sökmotoroptimering, när det gäller externa webbplatser, men behovet finns förstås även internt.

Sökanalys nedkokat till tre aktiviteter ≈ 30 minuter per månad

Låt säga att du bara har 30 minuter per månad att lägga på sökanalys, då är det följande saker du ska lägga tio minuter vardera på.

  1. Hålla koll på vanligaste sökbegreppen. Har något ändrats sedan sist?
  2. Finns relevanta ord bland nollresultaten? Varför får inte användarna träffar?
  3. Skiljer sig sökord över tid? Är det säsongsbetonat och något du kan inspireras av i ditt arbete med innehåll?

Det hela går ut på att lära känna sin webbplats och hur den används, vilket även inkluderar hur sökupplevelsen bidrar till upplevelsen i stort. Dessa trettio minuter kan göra en enorm skillnad på hur bra webbplatsen fungerar tillsammans med sök.

Jobba sökredaktionellt med de vanligaste sökfrågorna

Ska du lägga lite mer tid på sökanalys behöver du jobba mer redaktionellt, det vill säga med innehållet som ska visas upp i sök.

För att komplettera ovan arbetsuppgifter behöver du med en lite högre ambitionsnivå börja redigera eller skapa innehåll. En syssla är att anpassa sig efter det språkbruk som sökanvändarna har, men kanske mer uppenbar är att börja hjälpa de som söker på något där inga träffar finns.

Det första du gör är att själv provsöka de vanligaste sökfrågorna. Börja uppifrån och jobba dig neråt. Hur ser sökresultatet ut, och finns det något du kan ändra på genom att redigera innehållet på webbplatsen?

Nollresultat – att inte få några träffar alls

Sökanalysverktyg har en lista med vanligast förekommande nollresultat. Det är bara ord som är relevanta för webbplatsen och verksamheten som du behöver bry dig om. Det förekommer bland nollresultaten sökfrågor där det egentligen finns ett innehåll. Problemet är att sökanvändaren kan vara inom någon sorts filter som förhindrar en komplett bild över hela webbplatsens eller verksamhetens innehåll.

Ett sådant filter kallas för scope. Det innebär att man söker inom en tilltänkt delmängd av information, exempelvis enbart innehållet på www.narhalsan.se, och då kommer sökanvändaren inte få några träffar från en annan webbplats. Det är väldigt vanligt att nollresultat beror just på dessa scope. Då det inte alltid är helt självklart inom vilken del av en stor organisation innehåll hör hemma så en sökfunktion behöver vara designad så användaren får ett meddelande om att man befinner sig inom ett scope eller annat sorts filter.

Ett annat sätt att få nollträff är att användaren står i ”fel” flik eller har ett annat filter i sökfunktionen. Exempelvis om användaren först letar efter en person och står i personfliken, och sedan söker efter ett dokument. Ståendes i personfliken får en omformulerad sökfråga bara träffar som har med personer att göra, så förutsatt att ingen heter något liknande det dokumentet kommer användaren få ett nollresultat, men kan förstås byta flik och förhoppningsvis hitta vad hen sökte efter.

Som du förstått vid det här laget så behöver du själv provsöka nollresultatet för att undersöka vad som händer. Kanske behöver nytt material skapas? Möjligen behöver du tänka till lite kring användningen av synonymer?

Redaktionella prioriteringar genom att undersöka behovet

Om du kan hitta säsongsliknande trender kan det hjälpa dig med tajmingen med nyheter. Exempelvis tycks vi anställda vara extra nyfikna på nytt jobb i augusti, i alla fall jämfört med i oktober. Finns det sådana trender du kan dra nytta av inom din webbplats?

För att lära känna denna aspekt av sökanvändningen använder du möjligheten att inspektera ett sökbegrepp individuellt och kollar när det används oftast.

Andra verktyg

För att göra liknande och motsvarande arbetsuppgifter på externa sökmotorer behöver du ofta hjälp av IT-avdelningen. Exempelvis finns Googles Search Console för att lära känna sökupplevelsen på Google, hos Bing är det Bing Webmaster Tools som gäller.

Fördjupande läsning och lyssning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *