Självkörande fordon och automatiserad trafik

Under hösten 2016 och en bit in på 2017 har VGR, Västtrafik, Volvo, Norconsult Astando, Synskadades Riksförbund, RISE Viktoria och några till aktörer deltagit i ett Vinnova-sponsrat projekt om hur nästa generation av fordon kan tänkas fungera. Vårt fokus har varit hur en sådan fordonsflotta blir tillgänglig för alla, oavsett vilka behov man kan tänkas ha. Metoden har varit att kartlägga behovet genom en så kallad Customer Journey Mapping (eller den oanvända svenska motsvarigheten ”användarresa”).

I förlängningen kan dessa fordon ersätta annan typ av service som samhället idag erbjuder. Det kan handla om sjukresor till och från vården, färdtjänst, eller rent utav delar av kollektivtrafiken. Förutom personer som jag själv som bidragit med innovationsperspektiv från samhället och näringsliv har personer med bland annat rörelsehinder och nedsatt syn deltagit. Väldigt lärorikt för min egen del och jag har fått några nya värdefulla kontakter.

Tänk dig själv att som blind sedan födseln kunna åka till apoteket, eller göra andra småärenden, helt självständigt. Som Leif i videon nedan.

Nyttor med automation och självkörande fordon

Projektet har lagt mycket tid på att grupptänka om vilka möjligheter automatiseringen innebär, men också vilka utmaningar som måste adresseras för att skapa så lite friktion som möjligt. Här kommer ett antal tankar som tagits upp.

Trafiksäkerhet med autonom trafik

Trafiksäkerhet är en förutsättning för att automatiserade fordon ska kunna introduceras. Det är också en av de största nyttorna med automation att ingen förare behövs då det skapar nya möjligheter.

Personlig säkerhet

För att exempelvis en person med synnedsättning ska kunna vara säker i ett fordon måste personen kunna lita på systemet. Systemet får inte utsätta passagerare för onödiga risker. En utmaning blir att erbjuda personlig säkerhet från dörr till dörr för de med synnedsättning när ingen (mänsklig) ledsagare följer finns tillgänglig vilket också ökar individens självständighet.

Förkortad restid

Restid kan kortas ned och kan göras effektivare med högre utnyttjande av vägen. Fordon kan köra tätare vilket ger ökat genomflöde, men även bättre planering av rutter baserat på aktuell trafik kan förbättra restid. För att inte tala om att man inte behöver ta höjd för avstånd till och från parkering då fordonet kan hämta upp en där man är och släppa av en dit man ska.

Minskad väntetid

Jag har fått lära mig att de som beställer skjuts av samhället (via färdtjänst), exempelvis blinda, har en hel del planering och väntande att se fram emot vid varje resa (för att inte tala om krånglet vid förseningar när flera parter är inblandade). Väntetiden kan här minskas eftersom transporten blir mer förutsägbar, bättre och mer tillförlitlig information ger bättre uppskattning om när transporten kommer och hämtar upp.

Tillgänglig (för alla?)

Fordonen och infrastrukturen kan göras så att alla kan använda den. Det här gör mig uppspelt då vi inom Västra Götalandsregionen har inventerat tillgängligheten både inom våra lokaler men också ofta närområdets förutsättningar i vår tjänst Tillgänglighetsdatabasen (T-D). Så vi har en lösning på att erbjuda en tillgänglig transport till många av våra lokaler. Tänk dig scenariot att ett fordon ska lämna av en blind resenär eller en med rullstol utanför en vårdcentral, då har vi en geoposition för en bra plats för avlämnande vilket kan passa den återkommande patienten.

Komfort

Komfort anger hur bekväm resan är, både i form av hur man sitter men även hur fordonet rör sig. Häri inkluderas även skydd mot väder och vind när man väntar på att bli upphämtad. Även hur fordonet och infrastrukturen är anpassad för att lätt ta sig i och ur ett fordon.

En ”användare” skulle kunna ha en användarprofil likt det som finns om man äger en bil idag, inställningar och preferenser som följer med en i de fordon man råkar använda men inte äga. Mer banala grejer som vilken musik man föredrar till ifall man behöver någon viss utrustning för att kunna lasta sin rullstol.

Flexibla fordon

Hur väl kan fordonet hantera personer med olika behov? Och hur väl kan fordonet hantera i och urlastning av olika hjälpmedel, rullstolar, rullatorer, barnvagnar etc. Samt varor och bagage. Idag finns ganska restriktiva villkor för hur mycket bagage du kan ha med dig i färdtjänst, men kanske kan man hyra släp till dessa fordon och åka till ett byggvaruhus eller handla möbler?

Utan att stigmatisera måste fordonet kunna guida personer så att de hittar rätt fordon samt hjälper dem att stiga i och ur. Tänk dig själv att inte kunna se och försöka hitta fram till ett fordon utan en förare som möter dig…

Trygghet

Att ha kontroll på situationen och att ändå kunna resa helt på egen hand är idag inte möjligt för alla. Man ska känna sig trygg med att bilen hittar rätt, inte stannar på osäkra platser eller släpper av en på fel plats. Som passagerare bör man kunna resa på egen hand och samtidigt känna säkerhet genom t.ex. att alltid kunna anropa en person i ett servicecenter via röststyrning.

Självständighet och personlig frihet

Att själv styra sitt resande är ett mått på självständighet. För personer med funktionsnedsättningar är detta en av de främsta nyttorna, vilket kan vara svårt att fullt ut begripa för oss som tar detta som en självklarhet.

Förutsägbarhet

Att eliminera mänskliga förare innebär att informationen blir automatiserad och transparent inom transportsystemet. Detta gör även att tjänsten blir mer förutsägbar och det blir möjligt att följa hur ett fordon rör sig och var det är. Det gör det lättare att planera och tidsuppskatta resandet för de resenärer som står på tur.

Social acceptans

I arbetsgrupperna har vi antagit att fordon tillåter att helt blinda kan och får åka ensamma i fordon, men hur skapar vi social acceptans för detta? Fordonen måste också kunna delas mellan olika passagerare på ett sätt som gör det attraktivt att samåka.

Apropå social acceptans tycks det vara en ganska vanlig reaktion att med själskörande fordon ”kan bilen köra hem mig efter en helkväll på krogen”. Även i det sammanhanget behöver vår tilltro till tekniken vara hög för att det inte ska anses som ett ansvarslöst beteende.

Integritet

Data om passagerare bör inte delas med omgivningen eller spridas utom passagerarens kontroll. Det bör inte gå se på fordonet vem som kan tänkas åka i det.

Mer om projektet och det strategiska innovationsområdet Drive Sweden

Ett svar på ”Självkörande fordon och automatiserad trafik”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *