Utredning: Utöka Piwik med plugin

Digitala medier inom VGR har högre ambitioner kring webbanalys än det som ingår i grundversionen av Piwik. För att utreda möjligheterna har jag gått igenom Piwiks hela marknadsplats för plugin/premium-funktioner. Nedan material ska inte läsas som att jag redan har erfarenhet av det specifikt från Piwik. Snarare utgår jag från hur dessa lösningar brukar vara vettiga i andra verktyg och används av folk som har något meningsfullt att mäta effekten av på sin webbplats.

tl;dr

Det är egentligen bara två plugin jag tycker är värda att utvärdera för den som inte redan har klart för sig vilka krav man har. Troligen har de flesta webbplatser nytta av någon av dem för kampanjanalys och den för funnels. Allt annat är väldigt mycket mer avancerat än den detaljkunskap inom webbanalys man brukar stöta på inom offentlig sektor. Undantag finns förstås kring detaljkunskaper, men då får man också bedöma ifall det faktiskt kommer till användning och om kvaliteten på webbplatsen personen jobbar med motiverar att jobba mer avancerat med webbanalys.

Nu dags att gå igenom de plugin som bör kunna intressera den analytiskt lagda. Varje plugin bemöts med mothugg för att man ska få exempel på problematik, om man är mogen nog, och så vidare.

Funnels / omvandlingskanal

En omvandlingskanal är att se hur långt användare kommer mot att konvertera mot ett uppsatt mål. Största nyttan är om konverteringen består av ett flertal moment/mikrokonverteringar.

Mothugg: Har man inga mätbara mål är detta helt meningslöst.

Funnels – Piwik Plugins Marketplace

Bot Tracker

Gör skillnad på icke-mänsklig trafik och riktiga användare, vilket dels gör statistiken mer precis men också kan användas för den som frekvent följer upp webbplatsens sökmotoroptimering.

Mothugg: Är detta verkligen något någon kommer använda? Kanske för sofistikerat för målgruppen som möjligen har fullt upp med att vårda innehållet, producera bild och video, etc?

Bot Tracker – Piwik Plugins Marketplace

A/B Testing

Gör att man kan utvärdera två konkurrerande designalternativ för att se vilken som har högst nivå av konverterade användare. Designalternativen kan vara olika färgsättningar som konkurrerar, ifall bilder fungerar bättre än utan bilder, och så vidare.

Mothugg: Helt meningslös utan mätbara mål. Endast användbar om man har ganska mycket trafik (för att nå ett statistisk bra underlag) och vet hur man styr användarnas uppmärksamhet. Många har nog mer grundläggande saker kring design att fixa först. Finns lösningar som är integrerade direkt i publiceringssystemen, som troligen har större chans att faktiskt komma till användning än om man hänvisas till Piwik.

A/B Testing – Piwik Plugins Marketplace

Activity Log

Om man ska låta mer än ett fåtal få behörighet att definiera mål i Piwik, bygga upp egna segment och annat som kräver mer än läsbehörighet blir detta användbart.

Möjligen är detta intressant kring GDPR, om man nu kan följa upp exakt hur Piwik-användarna bearbetar insamlad data (som på flera sätt kan läcka personuppgifter om webbplatserna är dumt byggda). GA-specifik info om PII-ämnet finns här.

Mothugg: Innan man släpper på inloggade användare behöver prestandan utvärderas så Piwik inte kraschar vid varje segmentering, misslyckas med exporter, m.m. Därefter behöver användarna utbildas så de inte börjar mäta och styra på saker som inte är meningsfullt (s.k. vanity metrics).

Activity Log – Piwik Plugins Marketplace

Users Flow

Populär funktion (åtminstone i Google Analytics) som går ut på att visualisera vilka de mest populära vägarna är genom webbplatsen. Sätt en startpunkt och se var man leder trafik (troligen inom webbplatsen), och hur många som försvinner från webbplatsen på varje delsida.

Mothugg: Kanske är intressant för ett fåtal superkommunikatörer = de som har stenkoll på landningssidor, definierat mätbara verksamhetsmål samt jobbar hårt med konverteringsoptimering.

Users Flow – Piwik Plugins Marketplace

Heatmap & Session Recording

Heatmap är en form av visualisering, det läggs ett lager ovanpå webbplatsen där man kan se vilka länkar och andra aktiva designelement som upptäcks/används av besökarna.

Session recording är en kvalitativ metod som gör att man kan se videoklipp om ganska exakt hur användarna upplever sajten och vad de gör.

Mothugg: Dessa funktioner är inte något man har nytta av särskilt ofta om man inte är konverteringsexpert som jobbar dedikerat med just den sysslan. Man kan istället välja andra verktyg när man har för avsikt att jobba med detta, bland annat HotJar eller Fullstory (om inte GDPR sätter stopp för externa verktyg).

Heatmap & Session Recording – Piwik Plugins Marketplace

Kampanjanalys

För att följa upp den verkliga effekten av köpt eller förtjänad trafik på andra webbplatser, annonstjänster och diverse offline-sätt att driva trafik till våra webbplatser. Tar nästa steg efter att jämföra siffror om vilket kampanj/metod som drev mest trafik och närmar sig att jämföra vad som hade bäst följdverkningar.

Mothugg: Är vi verkligen så sofistikerade att vi kan jämföra nyttan mellan olika kampanjer, kanaler och medier mot varandra?

Det finns två alternativ för kampanjanalys:

  1. Marketing Campaigns Reporting – Piwik Plugins Marketplace
  2. Advanced Campaign Reporting – Piwik Plugins Marketplace

Piwik Tag Manager

En tagghanterare är mycket smidig om man vill kunna skräddarsy vilken spårningskod som används på respektive webbplats, och rent utav ner på sidnivå. Om man av någon anledning vill aktivera en tredjepartslösning för analys på en enskild del av sidträdet är det mer smidigt med en tagghanterare. Jämfört med om du ska be utvecklarna bygga in detta ofta tillfälliga skript på vissa sidor och ta bort det vid ett senare tillfälle kommer det snabbt löna sig.

Mothugg: Förutsätter avancerad kompetens inom webbteknik samt att man ofta integrerar tredjeparter, något de flesta inte får lov att göra på en webbplats.

Enterprise Tag Manager – Piwik PRO Marketing Suite

Vad tycker du?

Lämna gärna återkoppling och tips!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *