Inomhuspositionering

Testyta i VGR:s lokaler i Gullbergsvass

Eftersom en stor del av regionens verksamhet sker inomhus är det förstås  rimligt att våra behov av och stöd för GIS, geodata och positionering inte upphör där taket börjar. Behovet av inomhuspositionering växer stadigt och sedan en tid tillbaka pågår projekt på Västra Götalandsregionen för att möta denna efterfrågan. Ett par exempel på aktuella behov är:

 • Egen position och navigering
  • Hjälpa personal, patienter och besökare att hitta fram till rätt plats, vilket sparar tid och minskar stressen. Hur hittar jag fram till rätt avdelning? Hur ska jag gå för att komma till mötesrummet?
  • Kunna ange tydlig position vid olyckor för högre säkerhet.
 • Positionera objekt
  • Mycket tid går åt till att leta efter utrustning, ex. operationsutrustning, rullstolar och matvagnar, finns. Enklare överblick skulle spara mycket tid, risken för förlust/stöld av utrustning minskar och det blir enklare att övervaka användning och underhåll.
  • Stöd vid inventering och felanmälan
 • Beslutsstöd och service
  • Analysera flöden – Var uppstår flaskhalsar vid en viss tidpunkt? Kan flöden omdirigeras?
  • Städ – Hur mycket har lokalen använts?
  • Service – Hur många är i lokalen just nu? Behövs extra personal?

Av listan att döma är det huvudsakligen vården som hittills har lyft behov av inomhuspositionering, men med tanke på bredden i VGR:s verksamheter, tror jag att tillämpningarna kommer att bli många framöver.

Nuläge

Under 2016 gjordes en förstudie för att bl.a. tydliggöra behoven och under 2017 genomfördes inledande tester av infrastrukturen, som bygger på Wi-Fi-positionering. Man undersökte då bl.a. hur antal, placering och typ av utrustning påverkar positioneringens kvalitet. I nästa steg, som nu pågår, testas att använda Bluetooth-taggar för att se hur det fungerar att kunna spåra utrustning. I ett första skede handlar det om att positionera lånerullstolar och om det faller väl ut lär det bli många typer av objekt som ska taggas på liknande sätt.

Framtid

Vi är fortfarande i ett tidigt skede och jag tror att det finns mycket kvar att reda ut. Ett par exempel är:

 • Gränssnitt – Hur ska de olika tillämpningarna fungera och se ut för användarna? Appar, webblösningar, integration i befintliga verksamhetssystem?
 • Integritet – Hur ska balansen mellan vad som är tekniskt möjligt, behov och integritet för personal, patienter och besökare se ut?
 • Hur anpassar vi bäst kartmaterial och modellfiler från bl.a. Västfastigheter och vår plattform för geodata?

Jag har själv ännu inte varit särskilt involverad i detta arbete, men det tangerar GIS/GIT/geodata och jag tror att traditionell GIS och inomhuslösningar på sikt kommer att smälta samman, så att positionering, med tillhörande tjänster, kommer att fungera oavsett vilken sida av husets yttervägg du befinner dig på. Jag återkommer med en uppdatering längre fram.

7 svar på ”Inomhuspositionering”

 1. Detta är verkligen ett spännande område, med tydliga nyttor för alla som rör sig i VGR: s verksamheter. Att fundera över redan nu är data vi vill ha ut och vi kan använda den som beslutsstöd, tankeprocesserna kring detta, och inte minst tillämpningarna, behöver också komma i gång ute i verksamheterna.

 2. Kul att det här är på gång! 👍🏻
  Jag tror det kan bli intressant att göra en pilot på något av våra museum också, där kan navigationen bli en del i utställningen, kanske kombinerat med lite förstärkt verklighet (AR).

 3. Som alltid kloka tankar från dig Magnus. Positionering har ju varit en stor sak på Sweco och jag tycker vi ser en början på tillämpningar och nyttor i och med att fler börjar förstå vad positionering kan göra. Extra roligt är det ju framförallt om man kan bygga det på delvis befintlig teknik och infrastruktur till en inte allt för stor investering. Och så givetvis kopplar man ihop det med BIM-modeller för sina egna byggnader samt kanske man kan få ut lite av stadens material och så har man en fin grund många tillämpningar.

 4. Ja, jag tror att detta kan bli stort på VGR, nu när bollen väl är i rullning, och jag försöker sprida kännedomen om det i flera kanaler.

 5. Bra val av testplats, jag gick vilse där när jag skulle hitta tillbaka till konferensrummet. 🙂

 6. Hej, Ett fungerande system i kontorsbyggnader har rullats ut på AstraZeneca i Mölndal. Byggde på att alla hade en företagsmobil, som man trakkade. Minns inte vilka leverantörer som var inblandade , Ericsson var iaf en. Kanske ett studiebesök kan vara en idé. Kanske också höra deras tänk om integritet då jag minns att det fanns sådana frågor från fackligt håll.. ”lagrar de data om hur länge jag var inne på toa…” etc etc…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *