One Team Gov Västsverige – samverkan över organisationsgränserna

VGR har sedan några år haft en samverkansgrupp på tjänsten Meetup där vi och andra inom offentlig sektor gjort saker gemensamt. Det har handlat om att arrangera föreläsningar, nätverksträffar och liknande över organisationsgränserna. Nu stöper vi om det hela och följer med den nationella rörelsen One Team Gov Sverige.

Det vi gjort har en sådan tydlig överlappning med det nationella initiativet att det är mest logiskt att hänga på. Så numera heter vår Meetup-grupp One Team Gov Västsverige, istället för Digital offentlig sektor i västsverige. Den nationella Meetup-gruppen finns som One Team Gov Sverige.

Vad är One Team Gov?

Idén kommer från engelsmännen och de har tagit fram sju principer. Nedan är den nuvarande översättningen till svenska som ett gäng inom OTG Sverige jobbat med.

1. Arbeta öppet och positivt

Vi är en gemenskap; allt vi gör kommer att dokumenteras och göras på ett sådant sätt att det kan delas. Där samtal händer som inte kan delas kommer det bredare lärandet fortfarande att stå i centrum. Det här är ett samverkansnätverk där vi väljer att vara generösa med kunskap. Idéer är smittsamma; vi kommer att dela våra tidigt och ofta.

Vi kommer att vara optimistiska och positiva i vår inställning till vårt arbete. Vi kommer att tro att saker kan förändras, och vi kommer att vara delaktiga i att få det att hända.

2. Göra saker i praktiken

Även om det är helt centralt att prata kommer vi att definieras mer av de saker vi gör än vad vi säger. Vi kommer att skapa förändring genom att ta små, genomtänkta steg varje dag – allt från att skapa en ny kontakt inom ett annat område eller disciplin, dela med oss av något vi har skrivit eller ägna vår tid att bidra till andras arbete – och uppmuntra andra att göra detsamma. Vi kommer inte skapa storslagna planer, men göra saker som gör en verklig skillnad idag, oavsett hur stor eller liten. Vi ska dokumentera vilka dessa saker är.

3. Experimentera och iterera

Vi tror inte på att det finns ett sätt att reformera i praktiken. Vi kommer att experimentera genom metoder som bygger på användarcentrerad tjänstedesign i allt vi gör, och lära av och med varandra. Vi kommer att testa, iterera och reflektera. Vi kommer att vara ödmjuka i vårt angreppssätt, med fokus på att ställa de rätta frågorna för att få de bästa svaren.

Vi kommer att omfamna små misslyckanden som möjligheter att lära. Vi kommer inte alltid göra allt rätt, och vi kommer inte försöka. Vi kommer att lyssna, lära och förbättra tillsammans.

4. Bejaka mångfald och vara inkluderande

Vår inställning till inkluderande och mångfald drivs av en enkel önskan att bättre företräda de medborgare och andra användare vi tjänar. Vi ska satsa på att göra det genom att balansera våra event och se till att våra team återspeglar samhället i stort genom att se till att vi har en bred uppsättning medborgare och röster i teamet med oss i rummet.

Våra idéer kommer att skapas av en grupp människor där vi bejakar mångfald, och kommer därför hämtas ur en stor variation av åsikter och upplevelser. Vi förstår att människor har olika åsikter så vi kommer förlita oss på att skapa samtal med kvalitet snarare än att eftersträva total enighet. Vi kommer att stödja varandra och värdesätta varje röst som vill bidra. Vi kommer att arbeta för att undvika homogent grupptänkande.

5. I hjärtat bry oss om medborgarna

Vi arbetar för användare och andra invånare som påverkas av vårt arbete. Allt vi gör kommer att styras av vår inverkan på dem. Vi kommer att lyssna på och prata med dem, tidigt och ofta; Vi kommer att använda de bästa metoderna för att ta reda på fakta och förstå dem bättre. Vi kommer att skilja ut oss genom vår empati – för användare och för varandra. De policyer för offentliga insatser som vi utvecklar kommer att testas med riktiga människor så tidigt som möjligt och förfinas utifrån deras behov.

6. Arbeta gränsöverskridande

Vi tror att olika åsikter gör våra resultat och tjänster bättre. Vi kommer att präglas av vårt arbete att bryta ner gränser mellan grupper. Det betyder att vi kommer att arbeta tvärs över:

  • yrken: vi kommer att göra policyutformning och leverans till samma sak, bygga empati och förståelse mellan politik, digital verksamhet och många fler yrkesområden
  • avdelningar: varje enskild del av One Team Government bör dela med sig till andra avdelningar genom att visa och berätta eller dela dokumentation
  • sektorer: vår gemenskap kommer att omfatta tankesmedjor, akademiker, och organisationer inom civilsamhälle och den privata sektorn. Detta kommer inte att äventyra vår opartiskhet, men kommer att göra våra idéer starkare och bredare.
  • gränser: Vi kommer att vara globala tjänstemän, som söker möjligheter att hitta gemensamma förutsättningar med andra nationer och dela erfarenheter med dem.

7. Välkomna teknikens möjligheter

Vi har ett starkt engagemang för förnyelse av den offentliga sektorn i den digitala tidsåldern. Vi kommer att vara en teknikpositiv gemenskap som använder internetbaserade verktyg för samarbete, nätverkande och delning. Vi kommer att lägga in det bästa av digitalt tänkande i politik och tjänstedesign, och använda teknik för att vi ska kunna bli snabbare, smartare, bättre och mer datadrivna. Vi ska hjälpa till att forma en offentlig sektor som vi kan vara stolta över att arbeta inom i det tjugoförsta århundradet.


Dessa principer kan förhoppningsvis de flesta tjänstemän skriva under på. OTG-gruppens roll kan vara att påminna om värdet samt erbjuda mötesplatser och möjligheter till att praktisera principerna.

Du som vill hänga på kanske vill komma på gruppens första möte, 23:e mars i Göteborg?

En av initiativtagarna till OTG, Kit Collingwood, kommer till Offentliga rummet i Göteborg i maj. Kolla in Offentliga Rummet ›

Mer om One Team Gov och hur du kan engagera dig

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *