Analys av information om covid-19 på vgregion.se

Vi har tittat på vår information om covid-19 på vgregion.se i vårt statistikverktyg Matomo. Det finns en del insikter som vi har fått och som vi vill dela med oss av. Blogginlägget innehåller besökstrend fördelat efter dator eller mobil och vad användarna gör på webbsidan. Avslutningsvis listas förslag på förbättringar utifrån analysen.

Trafik till webbsidan om Covid-19

Jämförelse trafik till webbsidan om Covid-19 och startsidan på vgregion.se

Vår webbsida om Covid-19 är den mest besökta sidan på vgregion.se och trendbrottet skedde runt 3 april. Besöken har successivt ökat varje månad och nådde en topp i maj månad. Det finns en undersida till webbsidan om Covid-19 som handlar om statistik kring Covid-19 som nu är den mest besökta sidan från och med runt 8 maj.  

Tittar vi på trafiken fördelat på dator och mobil ser vi att trafik från mobilen står för en majoritet av trafiken, ungefär 60%. Det är en tydlig skillnad jämfört med hur det brukar se ut för VGR:s webbplats överlag. Mobilen brukar vanligtvis stå för ungefär 30% av trafiken till webbplatsen. 

Jämförelse mellanvilken tid på dagen datoranvändare och mobilanvändare besöker webbsidan om Covid-19.

En möjlig förklaring till att många besöker sidan via sin mobil kan vara att det just är i stunden som användaren vill få reda på hur läget för Covid-19 är i Västra Götaland. Om vi tittar på vilken tid på dagen i maj användaren besöker webbsidan ser vi en skillnad mellan dator och mobil. Mobilanvändandet ökar runt lunch och når en peak runt 14. Då publiceras nämligen nya siffror om läget i Västra Götaland webbsidan, vilket kan förklara en del av skillnaden.

Statistik mest efterfrågat innehåll

Det vanligaste sättet att hitta till webbsidan om Covid-19 är via startsidan på vgregion.se, ungefär tre femtedelar går den vägen. En femtedel kommer från sökmotorer. Ytterligare en femtedel är fördelat på direkttrafik och sociala medier samt övrig trafik som vårt statistikverktyg inte kan identifiera.

När användaren har kommit till webbsidan om Covid-19 finns det några tydliga saker som hen efterfrågar. Det handlar om senaste statistiken om bekräftade fall totalt och per kommun, antal slutenvårdade fall och antal fall per dag. 

Från webbsidan om covid-19 länkas till en undersida med statistik om covid-19. Statistiken är tydligt det mest efterfrågade innehållet. Webbsidan om statistiken står för ungefär 30% av alla länkklick. Jämför vi beteendet mellan dator och mobil ser vi att det är en lite större andel av datoranvändarna som går vidare till statistiksidan jämfört med mobil. Vi återkommer till vad det kan bero på när vi tittar på vilka insikter vi kan få från datan.  

En annan del av innehållet som användaren också efterfrågar är regionala rapporter. Det är också statistik men som är mycket mer sammanfattande utan några grafer eller tabeller. 

Utöver statistik och siffror vill användaren ta del av smittskyddsinformation till allmänheten och folkhälsomyndighetens information till allmänheten. 

Agerbara insikter med hjälp av data

En hypotes som är värd att testa är att prioritera upp det innehåll som användaren i första hand efterfrågar – statistik och regionala rapporter. Eftersom besök via mobilen står för 60 procent av trafiken är det extra viktigt att innehållet är mobilanpassat.

Som det ser ut nu finns länkar till statistik och regionala rapporter till höger på sidan om man besöker sidan på dator. Men på mobilen hamnar innehållet långt nedanför gränsen för när användaren behöver börja scrolla. På dator ligger innehållet precis under gränsen för när användaren behöver scrolla för att kunna upptäcka att materialet finns. Det kan vara en förklaring till att mobilanvändare inte går vidare till statistiksidan i lika stor utsträckning som datoranvändare. 

Det är inte i sig ett problem att användaren behöver scrolla för att ta del av ett specifikt innehåll. Vi är vana vid att scrolla på mobilen. Men när det i detta fall är ett så pass efterfrågat och viktigt innehåll finns det en poäng i att flytta upp det så högt upp det går. Det handlar om att leverera service till användaren friktionsfritt och snabbt. 

Det här är en hypotes vi kommer testa och se om det underlättar för mobila användare att hitta till statistiken.

Har du några andra intressanta hypoteser vi skulle kunna testa?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *