Egeninsamlade hälsodata

Gästinlägg av Hanna Svensson:
Hälsodata är data, relaterad till hälsa för en individ eller en grupp. Det kan vara nästan vilket data som helst, väderdata, kartinformation, personliga mätningar av vikt eller svaret på frågan om hur någon mår. Det mesta data kan kallas hälsodata.

Men vad är det personliga, egeninsamlade hälsodatat? Det som bara stämmer in på mig och som det är jag som har samlat in (kanske med hjälp av föräldrar eller annan vårdnadsgivare).

Egeninsamlade hälsodata kan delas in i fyra olika kategorier:

  • Mätningar
  • Uppskattningar
  • Mätbara uppskattningar
  • Egenutvecklade tester

Mätningar

Mätningar av fysikaliska storheter samt beräkningar och analyser av mätdata. Exempel är kroppstemperatur och stegräkning.

Mätbara uppskattningar …

…är subjektiva uppskattningar om sådant som kan mätas. Det kan till exempel handla om hur job- bigt ett träningspass är (vilket ju även kan mätas med puls) eller kostval och hur mycket man äter (vilket kan mätas med våg och beräknas utifrån känt näringsinnehåll).

Uppskattningar …

… är data om subjektiva storheter som inte kan mätas. Det kan handla om stelhet, trötthet eller hur man mår. Uppskattningarna kan göras på en skala med, av personen, definierade ändpunkter. Exem- pelvis ”Inte stel alls” — ”Så stel att jag inte kommer ur sängen”. Uppskattningar sker antingen på en kontinuerlig skala (VAS-ska- la1) eller en diskret skala (NRS-skala2) med ändpunkter som man själv bestämmer.

Egenutvecklade test…

… är olika metodiskt sätt att kvantifiera en uppskattning eller mäta en fysikalisk storhet som är svår att mäta på annat sätt. Det är ett test som en person utvecklat för att kunna mäta något på sig själv på ett mer objektivt sätt än en subjektiv uppskattning.

Hanna Svensson har på uppdrag av Sweper-projektet inom Swelife samt Västra Götalandsregionen utrett frågor om egeninsamlade hälsodata.

Vill du veta mer om hälsodata ur ett individ- och egenvårdsperspektiv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *