Analys av VGR:s sms-utskick om vaccinering

Den 22 september skickade Västra Götalandsregionen (VGR) ut ett sms som uppmanade folk att boka tid för att vaccinera sig. Här följer en analys om utskicket hade effekt på trafiken till vaccinationssidan och om användarna klickade sig vidare till en mottagning för att boka tid.

Tidsperioden för analysen är 16-23 september.

VGR:s sms-utskick 22 september som uppmanar till att boka tid för vaccination.

Trafik till vaccinationssidan

Trafiken till vaccinationssidan ökade under onsdagen 22 september. Jämfört med dagen innan var det 250% mer trafik eller 14 900 jämfört med 4 330 besök. En sammanfattning av trafiken till vaccinationssidan under onsdagen:

  • 250% mer trafik
  • Direkttrafik stod för 77% av trafiken
  • Ökning av trafiken från kl. 12-15.

Senast det var ungefär lika mycket trafik var en månad sedan, 18 augusti 2021. Efter 18 augusti har det varit en nedåtgående trend med undantag för 22 september som rimligtvis beror på sms-utskicket.

Trafik till vaccinationssidan från mobil och dator 16-23 september 2021.

Direkttrafik

Matomo kategoriserar trafiken från sms-utskicket som direkttrafik. Det är troligt att den mesta av direkttrafiken under tidsperioden kommer från sms-utskicket. I vanliga fall är nämligen ungefär 30% direkttrafik jämfört med i onsdags då det var 77%.

Trafik till vaccinationssidan 16-23 september fördelad på direkttrafik, webbsidor och sökmotorer.

Tid på dagen användarna besökte sidan

  • Besök ökade lite efter kl. 11 och kraftigt efter kl. 12
  • Besökstopp vid kl. 14.
  • Efter kl. 15 avtog det kraftigt.
Tid på dagen användarna besökte sidan.

Nya eller återkommande användare

62% av trafiken under perioden 16-22 september kom från nya användare som inte har besökt vaccinationssidan tidigare.

Det ska dock tilläggas att det kan också vara återkommande användare men som Matomo inte kan känna igen av olika anledning, till exempel att användare använder webbläsare som blockerar Matomos trackingscript.

Jämfört med veckan innan då det var 21% nya användare så det kan vara ett rimligt antagande att sms-utskicket genererade en del ny trafik till vaccinationssidan.

Men trafik till vaccinationssidan säger inte mycket om det var bra trafik, vill säga om användarna gick vidare till en mottagning eller inte som. Det ska vi titta på nu!

Konverteringar och konverteringsgrad

I webbanalyssammanhang brukar en prata om konverteringar och konverteringsgrad. Konverteringar är ett önskvärt beteende hos användaren, till exempel fylla i ett formulär. I vårt fall är det att användarna har klickat sig vidare till en mottagning.

Konverteringsgrad är andelen av användare som har utfört ett önskvärt beteende, till exempel andelen av användare som har fyllt i ett formulär. I vårt fall är det andelen av användare som har klickat sig vidare till en mottagning.

Det är viktigt att titta på både konverteringar och konverteringsgrad eftersom konverteringar är totalt antal användare som har klickat sig vidare medan konverteringsgrad är andelen av användare.

Här är en sammanfattning av konverteringar och konverteringsgrad:

  • 91% fler konverteringar jämfört med i tisdags
  • 4 426 konverteringar jämfört med 2 310 i tisdags
  • 22,8% i konverteringsgrad, lägre konverteringsgrad än i tisdags
  • 53% av konverteringarna från direkttrafik
Konverteringar och konverteringsgrad perioden 16-23 september.

Fler konverteringar och lägre konverteringsgrad

I onsdags var det nästan dubbelt så många som gick vidare till en mottagning jämfört med dagen innan. Samtidigt var det nästan 3,5 gånger mer trafik till vaccinationssidan. Med tanke på att fler besökte vaccinationssidan så borde fler också gå vidare till en mottagning. Det är vad en kan se i statistiken men förhållandet är inte 1:1 för det skulle betyda att varje ny användare som besöker vaccinationssidan också går vidare till en mottagning.

Konverteringsgraden i onsdags var 22,8% jämfört med 40,4% i tisdags. Det var alltså en lägre andel av användarna som klickade sig vidare till en mottagning i onsdags jämfört i tisdags. Det beror troligtvis dels på att en del som fick sms:et redan har vaccinerat. Dels på att en del användare som fick sms:et inte har bestämt sig eller behöver fundera på om de ska vaccinera sig. Sms:et kan i de fallen fungera som en påminnelse som gör att användare senare går och vaccinerar sig. Det är svårt att veta och framför allt svårt att få fram data om.

Direkttrafiks konverteringsgrad

Konverteringsgraden totalt sett var alltså ungefär hälften på onsdagen än vad den var dagen innan. Men tittar vi specifikt på konverteringsgraden för direkttrafik så var den 4% lägre.

Det var 2 345 användare som kom från direkttrafik och som gick vidare till en mottagning. Dagen innan var det 321 användare. Det var alltså betydligt fler som gick vidare till en mottagning som kom via direkttrafik än i tisdags.

Det är troligtvis sms-utskicket som står för den effekten.

Användare som inte konverterade

En andel av användarna som troligtvis kom från sms-utskicket gick faktiskt inte vidare till en mottagning. Vad gjorde de istället?

Nästan 7 av 10 av de användare som inte gick vidare till en mottagning lämnade vaccinationssidan utan att göra något. Det kan bero på många anledningar. Några anledningar har redan nämnts, som redan vaccinerad eller inte har bestämt sig för att vaccinera sig. En annan anledning kan också vara hur innehållet presenteras.

De andra användare som inte konverterade men som gjorde något på webbplatsen gick i störst utsträckning vidare till vaccina.se eller nötkärnans webbplats. Det vill säga beteende som borde kategoriseras som en konvertering. Den mätningen saknas idag och något som borde sättas upp.

Analysen säger ingenting om människor faktiskt gick och vaccinerade sig utan den tittar på om användare som besökte VGR:s vaccinationssida klickade sig vidare till en mottagning som erbjuder vaccin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.