Status på projektet i början av juli

Sökutveckling

Utvecklingen av sökmotorn är klar i stora drag. Vi indexerar fem nationella webbplatser; Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, TLV och 1177.se. Det innebär att dessa externa källor är sökbara i Vårdaktörsportalens användargränssnitt, tillsammans med medicinska dokument som produceras internt inom Västra Götalandsregionen. Fler webbplatser kommer att indexeras i mån av pengatillskott efter projekttiden. Först i tur står då Vårdhandboken, Rikshandboken för barnhälsovård och Smittskyddsinstitutet.

Problemet just nu är hur sökträffarna från de externa källorna ska presenteras i användargränssnittet. Där jobbar vi med två alternativ. Det ena är att man klickar på sökträffens rubrik och kommer direkt till källan. Då lämnar man Vårdaktörsportalen och hamnar på respektive webbplats. Det andra alternativet är att vi skapar en landningssida med en sammanfattning av innehållet på sökträffens sida. Därifrån ska man sedan klicka sig vidare till källan. Hittills har det visat sig vara ett osäkert kort, så det mesta pekar på att vi lägger det på is så länge och håller oss till alternativ 1.

I övrigt återstår lite ”finlir” när det gäller söket, t.ex. att rensa bort dubbletter i sökträfflistan som beror på att en del sidor har ”ankaren” eller interna länkar och genererar flera sökträffar. Under nästa vecka kommer vi att sitta och testa själva i testmiljön, och så får utvecklarna göra justeringar efterhand.

Dokumenthantering

I bakgrunden pågår arbetet med att ta fram en standard för dokumenthantering. Innan projektet startades var vi lyckligt ovetande om hur mycket jobb som krävs för att få bra kvalitet på våra ”egna” dokument, dvs. de riktlinjer som publiceras inom Västra Götalandsregionen. Det handlar om allt från att få regionövergripande beslut om anpassningar av dokumenthanteringsplanen till att ta fram gemensamma dokumentmallar och gemensam standard för metadatamärkning. Vi har 18 sjukhus och en stor primärvårdsorganisation, så det är en utmaning att få alla att göra likadant. Men samarbetet mellan oss och förvaltningarna är bra, och även om det inte går jättefort finns det en vilja från alla håll att ta fram ett gemensamt arbetssätt. Ett par sjukhus ligger långt framme, och de har mycket kunskap att dela med sig av.

För att underlätta metadatamärkningen har vi utvecklat en nyckelordstjänst som är kopplad till dokumenthanteringssystemet Barium. Tjänsten ”läser igenom” en artikel innan publicering, jämför texten med kodverket SweMeSH och föreslår nyckelord. Den som publicerar dokumentet kryssar för de nyckelord som är relevanta. På så vis slipper den som publicerar sitta och gissa sig till nyckelord eller slå upp dem manuellt i det så kallade MeSH-trädet.

Användargränssnitt

Användargränssnittet är under utveckling och är i stort sett klart. Vi har också anlitat en grafisk designer som ska piffa utseendet eller ”sminka grisen”, som Marcus säger. Det kommer att finnas två varianter av startsida – med och utan inloggning. På den startsida man kommer till som inloggad (antingen med SITHS-kort eller VGR-id och webblösenord) får man upp en lista med senaste sökningar under sökfältet. På startsidan utan inloggning (som även allmänheten kan nå) blir det helt tomt under sökfältet. Något vi funderar på där är att göra en puff eller banner som länkar till Hitta och jämför vård på 1177.se, eftersom många är ute efter att hitta en vårdmottagning. Samtidigt kan man undra hur många som kommer till startsidan på en Google-sökning. Flertalet landar nog direkt på en artikel. Det behövs användartester för att se hela flödet.

Testing, testing…

Användartester, just det. Vi ska ha sådana i slutet av sommaren. Om du är intresserad av att delta – hör av dig till någon av oss i projektet eller lägg en kommentar här så hör vi av oss. Det kommer garanterat att vara rusning till testerna 😉 så ”först till kvarn” gäller.

Förstudie om nationellt hälsobibliotek

Förra veckan hade vi besök av Lotta Mathiesen och Ragnar Levi från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. De har ett regeringsuppdrag att göra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt hälsobibliotek. I uppdragshandlingen nämns särskilt bland annat Västra Götaland som ett landsting där det pågår aktiviteter för att skapa ett kunskapsstöd för vården.

Det var ett mycket trevligt möte. Vi (Agneta, Gerd och jag) fick tillfälle att berätta om vad vi håller på med. Vi betonade särskilt vikten av att inte bygga in sig i en enda teknisk lösning eller ett enda system som en leverantör kan leva gott på att vi matar in pengar i, utan att flexibilitet ska vara ledordet. Vi pratade om värdet av en nationell standard, både för själva produktions- och beslutsprocessen för medicinska riktlinjer och för metadatamärkningen. Vi pratade också om hur man bäst skulle säkra tillgängligheten till vetenskapliga tidskrifter och databaser. När jag tänker tillbaka hör jag fortfarande ljuv musik i mina öron. Att en myndighet får i uppdrag att hålla ihop och vara ”paraply” för de initiativ som pågår i landsting och regioner, det är mycket efterlängtat!

Det hela slutade med att vi kom överens om att hålla kontakten. Eventuellt kommer SBU att låna någon av oss ett par veckor i höst, under förstudiens mest intensiva fas.

Fortsättning följer 🙂

Spelbaserad inlärning vid introduktion av nya vårdsystem?

Många gånger kan man som användare av ett nytt IT-stöd uppleva att man får en lyckönskan av systemförvaltaren som med skräck i blicken släpper loss de nya användarna. Något överdrivet, men ändock 🙂
Har själv varit på utbildningar där jag fått lära mig vad jag absolut inte ska klicka på, hur jag övervinner märkliga hinder och hur jag går till väga för att börja om från början.

Hur vore det om man tog lite inspiration från spelindustrin istället?

För dig som inte spelar något kan jag nämna att det kryllar av kreativa sätt att lära dig som ny spelare hur spelet går till, bland annat:

  • Omedelbar respons om jag gjorde rätt, men utan att för den skull ge mig skrämselhicka vid misstag.
  • Ge mig fler möjligheter allt eftersom jag förstår vad jag håller på med. Angry Birds delar ut fåglar med nya egenskaper allt eftersom man bemästrat de enklare varianterna.
  • Öka svårighetsgraden om jag visar att jag klarar av det. Ofta fokuserar man på interaktionsdesign för att dölja komplexitet, men vad som anses är komplexitet i ett personalsystem skiljer sig nog om man frågar mig eller en HR-specialist, och inte sällan använder båda dessa samma system.

Motivationsdelen från spelindustrin kan man nog också ta fasta på. Att man kan avancera upp i nivåer (levels), klara vissa uppgifter eller provköra ett visst scenario med hjälp på vägen när man behöver dem eller kört fast.
Motivationsdelen ser man ofta på webben även fast man kanske inte tänker på det. Nedan bild från nätverkssajten Linkedin har en anteckningslapp som guidar mig igenom vilka steg jag bör ta för att få ut mesta möjliga av tjänsten:

Att jag uppmuntras, och får hjälp till att, testa igenom det som erbjuds kan göra ett system mindre avskräckande. Samtidigt kan det vara bra information för IT-supporten om jag ringer in och behöver hjälp – de kan då ta del av vad jag sedan tidigare klarat av och vilken nivå jag ligger på.

Detta med spelbaserat lärande var en av alla saker vi tog upp på måndagens spånardag. Kanske blir det en del i vårdaktörsportalen?

För dig som vill läsa mer om ämnet har Wikipedia en artikel om Game based learning »

Detta ska vi leverera

Vårdaktörsportalen är ett projekt som startade 1 oktober 2011 och pågår i ett år. Uppdragsgivare är Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

Syftet är att skapa ett lättillgängligt kunskapsstöd för både offentliga och privata vårdgivare i Västra Götaland. Målet är att kunskapsunderlag (vårdprogram, riktlinjer och andra viktiga styrande dokument) på nationell, regional och lokal nivå ska vara sökbara i ett fönster. Även vetenskapliga tidskrifter och databaser ska kunna nås via Vårdaktörsportalen av dem som har tillgång till prenumerationer via regionens avtal.

Teknik och dokumenthantering

Under projekttiden jobbar vi med själva infrastrukturen för vårdaktörsportalen. Vi jobbar i två spår. Det ena handlar om att skapa tekniska förutsättningar genom att anpassa och utveckla befintliga system såsom dokumenthanteringssystemen Barium och Alfresco samt regionens sökmotor hitta.vgregion.se. Ovanpå befintliga system bygger vi sedan själva användargränssnittet, ”fönstret” mot kunskapsstödet.

Det andra spåret går ut på att kvalitetssäkra och metadatamärka eller kategorisera regionala medicinska riktlinjer, publicera dem i Barium och på så sätt ge bättre sökbarhet. Projektet samarbetar även med besläktade projekt i regionen, t.ex. dokumenthanteringsprojektet och uppbyggnaden av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Projektets leveranser

Vi har delat in projektet i fyra leveranser:

  1. Kvalitetssäkring och publicering av regionala medicinska riktlinjer. Dokument som tidigare legat spridda på olika webbplatser samlas och publiceras i dokumenthanteringssystemet. Det färdiga resultatet i detta steg visas på regionens externa webbplats vgregion.se. Denna leverans beräknas vara klar i slutet av februari.
  2. Utveckling av sökmotorn hitta.vgregion.se. Sökmotorn ”tränas” i att indexera fyra externa webbplatser; Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Innehåll i dessa webbplatser blir sökbart via hitta.vgregion.se. Vidare görs en koppling till sjukhusbibliotekens sökmotor så att sökning möjliggörs i ett basutbud av vetenskapliga tidskrifter och databaser. En ”bank” med engelska termer byggs upp så att man kan välja att söka antingen på svenska eller engelska och termerna översätts så att man får träffar på båda språken. Det färdiga resultatet kommer att synas när man söker information i hitta.vgregion.se. Leveransen beräknas vara klar i april 2012.
  3. Ett användargränssnitt för pekplatta, mobil och vanlig webb byggs. Det är nu den riktiga Vårdaktörsportalen skapas. Här kommer de tidigare leveranserna nu att presenteras. Utgångspunkten för användargränssnittet är en interaktionsdesign som bygger på effektkartläggning och intervjuer med ett antal anställda i vården. Leverans i september 2012.
  4. Ett förslag till framtida resursbehov och organisation för Vårdaktörsportalen tas fram. Leverans i september 2012.

Utkast på en mobilapp för vårdgivarstöd

Ibland är det en fördel att tänka och göra samtidigt. Hade ett sådant eftermiddagspass under förra veckan efter ett utkast på hur vårdgivarstöd skulle kunna se ut på vår webbplats och valde att återvinna samma information i en mobil webbapp.

Under hösten har det hänt en hel del som förenklar om man vill ha en mobilapp byggd till en rimlig penning. För dig som vill undersöka detta närmare rekommenderar jag att kolla på:

  • PhoneGap – gör att man kan bygga sin app med webbteknik och sedan exportera den till Iphone, Android, Windows Phone m.fl.
  • jQuery Mobile – hjälper till med utseendet på appen så den ser ut som man förväntar sig att en app ska göra.
  • HTML5 – förenklar många tekniska saker, exempelvis om man vill använda GPS i sin app.

Här finns den klickbara prototypen att ladda ner för dig som vill laborera »