Video: Föreläsning om blockchain för offentlig sektor

7:e mars 2016 arrangerade Ehälsoenheten inom Regionkontoret en träff tillsammans med Sahlgrenska Science Park. Ämne för eftermiddagen var blockchain och vad det har att erbjuda till offentlig sektor, och ehälsa i synnerhet.

Föreläsare är Thor Pettersen, en entreprenör på tillfälligt besök i Göteborg.

Tankar och funderingar? Skriv en kommentar till detta inlägget.

Vi är också nyfikna på att höra vad vår nästa föreläsning ska handla om. Kom med förslag!

Kortare ordlista för videoklippet

Blockkedja/blockchain enligt Wikipedia:

”A block chain or blockchain is a distributed database that maintains a continuously growing list of data records hardened against tampering and revision, even by its operators.”

Interoperabilitet enligt Wikipedia:

Interoperabilitet är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra.”

Semantik enligt Wikipedia:

”Semantik avser det vetenskapliga studiet av språklig betydelse eller studiet av teckensystems innebörd och tolkning.”

IPFS – InterPlanetary File System enligt Wikipedia:

”IPFS is a peer-to-peer distributed file system that seeks to connect all computing devices with the same system of files. In some ways, IPFS is similar to the Web, but IPFS could be seen as a single BitTorrent swarm, exchanging objects within one Git repository.”

Föreläsningslänkar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *