Hur sprider man GIS i verksamheten?

svamp

GIS växer på alla håll och kanter i Västra Götalandsregionen.

Efter lite drygt ett år här på Västra Götalandsregionen tänkte jag lyfta hur vi har resonerat kring att sprida GIS i vår verksamhet och ett par exempel på vad vi har gjort hittills. Syftet med att sprida och utöka användningen av GIS handlar förstås inte om att mina kollegor ska börja med GIS också, utöver sina befintliga arbetsuppgifter, utan att vi med hjälp av GIS ska kunna arbeta effektivare, ta fram ännu bättre underlag och kommunicera tydligare. För att kunna ta reda på det mest lämpliga sättet att utöka användningen tror jag att det är klokt att se över vad som har varit svårt tidigare. Min bild är, kortfattat, denna:

 • Organisation – Det har inte funnits någon uttalad väg framåt för den som har behövt hjälp. Var ska kostnader för området tas internt? Hur driver vi och utvecklar arbetet framöver och vem ska göra det?
 • Programvara – Vi har inte haft någon utpekad programvara för GIS spridd inom organisationen och verksamheterna har därför varit tvungna att själva hitta lösningar. Vad passar bäst för projektet?
 • Geodata – Det har varit svårt och stundtals dyrt att hitta och få tillgång till geodata

Dessa utmaningar är inte unika för VGR, men med vetskap om dem är det inte svårt att förstå att spridningen av GIS/GIT tidigare inte riktigt tog fart. Utifrån detta har vi arbetat med ett antal åtgärder:

 • Organisation – Det är bestämt var i organisationen GIS-ansvaret ligger. Det gör det enklare att driva arbetet framåt och ha ett långsiktigt perspektiv.
 • Kommunikation – Vi informerar via ett flertal kanaler, såsom intranät, vårt GIS-nätverk, vår externa blogg etc.
 • Programvara – Vi har standardiserat på en programvara för GIS, i vårt fall QGIS. Det gör det enklare att komma igång, samarbeta och vidareutveckla arbetet.
 • Geodata – Sedan förra året är vi med i Geodatasamverkan för enklare tillgång till geodata, vi har satt upp databaser för de mest efterfrågade underlagen och vi tillhandahåller bakgrundskartor för dem som snabbt vill göra en karta.
 • Utbildning – För den som enkelt vill komma igång med GIS finns det numera en intern introduktionskurs i QGIS och sannolikt kommer vi framöver även att anordna fördjupningskurser.
 • Projektstöd – För den som för stunden själv inte hinner med eller kan sätta sig in i GIS erbjuder vi projektstöd, exempelvis databearbetning, analyser och att ta fram kartor.
 • Inspiration – Vi publicerar löpande exempel på hur vi arbetar med GIS i regionen, så att man kan inspireras av hur kollegorna gör.

Jag tror att ganska lite handlar om teknik och att det mer är fråga om organisation, kommunikation och att sprida kunskap och inspiration. Min bild är att både kännedom om och behov av GIS också börjar sprida sig inom verksamheterna och vi får numera ofta förfrågningar om att hjälpa till. Vi är förstås fortfarande bara i början av regionens GIS-karriär och ett par tankar om vad vi borde gör mer av är:

 • Rimligen kan man inte förvänta sig att merparten av mina cirka 50 000 kollegor kommer att installera ett desktopGIS, utan den stora användningen av GIS kommer snarare att handla om fall där GIS/GIT utgör ett komplement till andra produkter, system och miljöer som redan används av medarbetarna. Jag tänker då på exempelvis webb, affärssystem, dokumenthantering, mobila lösningar och inte minst vår katalogtjänst Katalog i Väst. Nog borde det finnas behov av stöd för GIS/GIT/geodata här med?
 • Automatisering – Vi behöver bli bättre på att automatisera återkommande uppgifter och, inte minst, sprida insikten internt om denna typ av verktyg.
 • Regionens GIS-strategi börjar bli ett par år nu och det kan vara dags att uppdatera den så att vi har en gemensam och aktuell målbild.
 • Bättre möjligheter till utbyte av kunskap och erfarenheter inom organisationen.

Att sprida GIS i verksamheten, kan det handla om att erbjuda lätt tillgängliga lösningar och verktyg både där användarna är i dag och för dem som vill arbeta vidare och fördjupa sig i ämnet? Att det ska finnas stöd och verktyg för GIS/GIT på alla nivåer? Den som arbetar mycket med webb kanske inte är så intresserad av desktoplösningar, den som spenderar dagarna i ett kalkylblad kanske vill ha kartstödet där och den som är van vid desktopGIS vill sannolikt ha bästa möjliga miljö för just detta. Hur har din verksamhet resonerat kring att sprida användningen av GIS/GIT? Jag vill gärna höra vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

2 svar på ”Hur sprider man GIS i verksamheten?”

 1. Låter spännande med GIS. Jag arbetar m hälsa och vård och hur denna fördelas i VGR mellan olika grupper. Finns det några goda exempel på hur ni eller andra i vgr har arbetat med just detta och presenterat det som geodata? Känslan har varit att GIS funnits länge men inte använts i kommunikation i vgr. Det vore fint att då bli motbevisad och synliggöra goda exempel.

 2. Hej Peder
  Vi arbetar ofta i gränslandet mellan (vård)statistik och karta och vi lägger då och då upp nya exempel på GIS-användning på regionen på intranätet. Jag mailar dig länken och så kan vi stämma av om det är något som jag kan hjälpa till med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *