Verklighetslabb på Sahlgrenska – hos Framtidens vårdavdelning

I veckan tilldelades ett projekt inom Västra Götalandsregionen pengar från den nationella innovationsmyndigheten Vinnova. Mottagare är Framtidens vårdavdelning, placerad på Östra Sjukhuset, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Framtidens vårdavdelning är ett projekt som ska ge Sahlgrenska Universitetssjukhuset en möjlighet att testa nya arbetssätt och metoder, nya IT-lösningar och andra innovationer!”
– Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Framtidens vårdavdelning (avd 349a)

Jag har ställt några frågor till Yvonne Hedegärd, projektledare på Framtidens vårdavdelning, dels för att kolla läget men också för att få reda på vad de ska göra framöver.

Sportfrågan: Ni har fått 2,9 miljoner av Vinnova – hur känns det?

– Underbar bekräftelse på att vår ambition är rätt. Att få en beviljad ansökan är viktigare än storleken på beloppet. Pengarna hjälper oss att kraftsamla och att ta in specialistkompetens i arbetet som behöver utföras.

Vad är egentligen skillnaden mellan Framtidens vårdavdelning och någon annan avdelning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Yvonne Hedegärd, projektledare på Framtidens vårdavdelning på Östra Sjukhuset, avd 349a

– Skillnaden är att vi, utöver patientvården, bedriver ett aktivt utvecklingsarbete gällande arbetssätt och digitalisering i vården. Medarbetarna har lust, energi och en ambition att arbeta smartare för att möta framtidens krav. Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledning har ställt krav på att vi ska leverera något nytt men samtidigt givit verksamheten 100%-igt stöd. Det är enormt stimulerande att arbeta med de förutsättningarna.

Vad är det er innovativa idé går ut på?

– Övergripande är det att öppna upp det ”verklighetslabb” vi redan har etablerat, för att samverka med externa aktörer. Vinnovas ambition med utlysningen var att skapa en testbädd i verklig miljö. I sak är det att utveckla en bedside patient-platta för att öka kommunikation och delaktighet med patienten under vårdtillfället. Vi tänker att en bedside platta kan innehålla en mängd funktioner som kan stödja patienten gällande egna aktiviteter samt att stödja processen för omvårdnadsarbetet.

Ok, och vad kommer patientplattan användas till?

– Till exempel att samla all information kring vårdtillfället. Att göra det möjligt för patienten att beställa sin egen mat, att samla patientens egna tankar och frågeställningar i ”min dagbok” där både personal och närstående kan vara delaktiga. Patienten kan registrera egna mätvärden, notera vätskemängder, med mera.

– Vår arbetsbegränsning består endast av våra egna tankar. Det vill säga, om vi tänker brett och innovativt kan tekniken hjälpa oss att lösa en mängd små saker som kan leda till att patienten kan vara delaktig på ett mycket bättre sätt än idag.

Vad tror (och hoppas) du patienterna kommer att tänka?

– En del kommer av olika skäl att inte kunna vara delaktiga. Det finns till exempel språkbarriärer, eller kognitiva hinder, till det. De patienter som vill och kan vara delaktiga kommer att kräva det och uppskatta den här typen av teknik. Istället kommer den vårdpersonal-tid som frigörs att användas till de patienter som behöver hjälp istället. Jag tror att alla är vinnare på en sådan lösning.

Läs mer om innovation och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3 svar på ”Verklighetslabb på Sahlgrenska – hos Framtidens vårdavdelning”

  1. Länken ”Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset” fungerar inte längre. Var hittar man denna sida nuförtiden?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *