Hur läsbara är texter riktade till medborgare i Västra Götalandsregionen?

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Det är tydligt när man som samhällsaktör försöker kommunicera med precis hela befolkningen. Det finns en enorm variation i vår befolkning. Inte minst inom modersmål, begåvning, uppmärksamhet, och en hel del annat som påverkar hur lätt man har att ta till sig ett budskap.

Webbriktlinjer – god praxis för webbkommunikation

Att försöka stötta de som har utmaningar i vardagen är något jag brinner för, det är nog de som behöver vår omsorg först av alla. Det är en anledning till att jag gillar att jobba med webbriktlinjer.se – Post- och Telestyrelsens regeringsuppdrag för att dokumentera en god nationell praxis för tillgänglig digital kommunikation. I referensgruppen har jag ämnesansvar för webbanalys och webbprestanda vilket är grymt kul.

Detta test är kanske inte den sorts webbanalys du väntade dig. Men om man tänker till lite finns det en hel del mer än webbstatistik inom att jobba analytiskt med sin webbnärvaro, bland annat språkliga faktorer.

Det finns minst tre stycken webbriktlinjer som handlar om hur komplicerad en text är. Det här är ett sätt att försöka sätta standardiserade siffror på den komplexiteten så det går att följa upp arbetet över tid. Ett annat användningsområde är att få nya dimensioner för att utvärdera sin webbplats och leta efter förbättringspotential.

Metod

Den här metoden är inte perfekt eller särskilt beprövad. Inte heller är precisionen så pass exakt att man huvudlöst kan jämföra en webbplats med en annan enbart baserat på siffrorna. Däremot duger det gott som indikation samt att man kan hitta det material inom en webbplats som avviker kraftigt från medel – det är ofta så jag hittar knepigheter när jag granskar webbplatser.

Webbplatskartor

Metoden går ut på att hämta webbplatsernas tekniska innehållsförteckning, det som bland webbutvecklare kallas sitemap.xml – en fil som ofta ligger på adressen webbplats.se/sitemap.xml

På detta sätt fick jag tag på ett gäng sidor. Jag satte en begränsning att sidan inte fick vara äldre än mitten av februari 2016. Slutligen blev testet bestående av 1150 st sidor på sahlgrenska.se, 322 st sidor från Folktandvården, 1022 sidor från vår egen primärvård samt 2475 sidor från den regionala delen av 1177.se (av vilket merparten är producerat nationellt).

De sidorna har hämtats och analyserats med hjälp av ett open source-projekt som Västra Götalandsregionen sponsrar – verifierad.nu

Om du själv inte är intresserad av programmering är det inte värt ett klick, men kanske har du en kollega eller konsult som kan dra nytta av projektet och göra liknande tester åt dig där du jobbar.

Om mätkriterierna

 • Läsbarhetsindex (LIX): Läsbarhetsindex är ett mått på en texts komplexitet. 25-30 är enkla texter, 30-40 normala texter, 40-50 är sakinformation. Med andra ord är runt 30 någon form av riktvärde för en text till allmänheten.
 • Tecken per sida: Det är alltså antalet bokstäver som finns att läsa, inklusive menyer.
 • Ord per sida: Antalet ord per sida är något som de verksamma inom sökmotoroptimering fokuserat på ett antal år, att ha ”mycket” text gör en sida mer trolig att dyka upp i sökmotorer likt Google, Bing och DuckDuckGo.
 • Långa ord: Alla med svenska som modersmål är kanske inte medvetna om det, men det svenska språket är ett väldigt sammansatt språk. Med tanke på alla språkfascisters anmärkningar om särskrivningar kanske du märkt att vi ofta skriver ihop ord som åtminstone på engelska skulle särskrivas. Med det sagt så är bedömningen om vad som är ett långt ord i detta sammanhang inte jämförbart mellan olika språk.
 • Meningar per sida: En mening slutar normalt sett med en punkt, men så som detta test är uppbyggt så kan ett menyalternativ att ibland uppfattas som en mening. Det behöver inte vara dåligt, trots allt handlar det om unika budskap att ta ställning till, men det är inte värt att sparka sin webbredaktör över detta mätvärde.
 • Stycken per sida: Se ovan om hur menyalternativ kan påverka. Stycken är alltså ett individuellt sjok med text, ibland bestående av flera meningar.
 • Antal länkar: Räknar både antalet menyalternativ, men också de länkar som finns i innehållet, sidfoten, m.m. Att ha fler än hundra länkar per sida är att ta i, trots allt behöver användaren fundera kring vad av alla dessa alternativ som är relevant för det hen försöker uppnå med sitt besök.
 • Längd på sidtitel: Vilken längd som är lämplig beror på om användaren kör via mobil, surfplatta eller gammaldags dator. När det gäller datorer har praxis sjunkit ner till det knepiga måttet av 500 pixlar, men för en mobil gäller det att vara begriplig inom 30 tecken för att det ska få plats på skärmen.
 • Längd på meta-beskrivning: Det här handlar om en text som ibland dyker upp i sökmotorer. Den sammanfattar en sidas innehåll och ska gärna vara cirka 160 tecken lång.
 • Antal ord per mening: En lång mening är ofta mer komplex. Här kommer även en sidas navigation in och stör de genomsnittliga siffrorna, men ger då en fingervisning om brödtext+menyers komplexitet vilket åtminstone är intressant inom en webbplats.
 • Bokstäver per ord: Riktigt långa ord ökar risken för att ordbilden kan tydas på mer än ett sätt och missförstånd kan uppstå, men detta är inte ett perfekt sätt att mäta om en text är svår att begripa.
 • Meningar per stycke: Jag vet inte om det finns någon tumregel för ett lagom antal meningar per stycke text. Kanske handlar det mer om att vara rimlig och att vara generös med rubriker i en text?
 • Bilder per sida: Även fast bilder lättar upp och ofta utsmyckar texter så kan de ta upp värdefull plats. I detta fall räknas samtliga bilder på en sida, även logotyp, många ikoner och liknande. Bilder bör vara meningsbärande för att förtjäna sitt utrymme.
 • Antal bilder utan alternativtext: Om man struntar i att ange alternativtext för en bild kommer de som inte ser bilden inte veta vad man vill ha sagt. Det kan handla om blinda, synsvaga, och sökmotorer som inte kan avkoda fotografier, eller de som inte vill ladda ner bilder på grund av begränsad trafikkvot.

Testet innehåller många fler mätvärden men av mer oklart värde för svenskspråkiga sidor. Vill du ha full koll så ladda ner SqlLite-databasen nedan.

Slutsatser av utvärdering av läsbarhet

Använder man LIX som måttstock finns det ett antal nivåer som beskriver hur krävande texten är. Så här skriver Wikipedia om LIX:

Under 25Barnböcker.
25 till 30Enkla texter.
30 till 40Normaltext / skönlitteratur.
40 till 50Sakinformation, till exempel Wikipedia.
50 till 60Facktexter.
Över 60Svåra facktexter / forskning / avhandlingar.

För att ha någon form av referens har samma test körts på nära tvåhundra andra aktörer inom svensk offentlig sektor, totalt utvärderat 20 860 sidor på dessa webbplatser.

Den kortfattade versionen av hur våra webbplatser presterar är följande enligt metoden Läsbarhetsindex (LIX):

 • 1177.se har i genomsnitt 31.3
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 37.7
 • Folktandvården inom VGR har 36.7
 • Primärvården (Närhälsan) har 41.3
 • Andra aktörer inom offentlig sektor har 51,7

Betänk då att Läsbarhetsindex mellan 25-30 anses vara ”enkla texter”. Så man kan fråga sig vilka krav som ställs på läsaren då samtliga webbplatser har sidor som kräver en hel del mer av läsaren. Sen går det definitivt att diskutera om texter med lågt LIX-värde är det som är mest medborgarvänligt.

Jag har valt ut lite statistik om den genomsnittliga sidan på respektive sajt som kan vara intressant, se nedan.

Data om 1177.se/Vastra-Gotaland/

 • Läsbarhetsindex (LIX): 31.3
 • Tecken per sida: 8746
 • Ord per sida: 1704
 • Långa ord: 431
 • Meningar per sida: 267
 • Stycken per sida: 193
 • Antal länkar: 155
 • Längd på sidtitel: 107
 • Längd på meta-beskrivning: 48
 • Antal ord per mening: 5.7
 • Bokstäver per ord: 5.2
 • Bilder per sida: 5.1
 • Meningar per stycke: 1.3
 • Antal bilder utan alternativtext: 0.1

Data om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Läsbarhetsindex (LIX): 37.7
 • Tecken per sida: 6205
 • Ord per sida: 1114
 • Långa ord: 340
 • Meningar per sida: 157
 • Stycken per sida: 89
 • Antal länkar: 74.3
 • Längd på meta-beskrivning: 65
 • Längd på sidtitel: 59.7
 • Bilder per sida: 10.5
 • Antal ord per mening: 7.1
 • Bokstäver per ord: 5.6
 • Meningar per stycke: 1.8
 • Antal bilder utan alternativtext: 0.001

Data om Folktandvården

 • Läsbarhetsindex (LIX): 36.7
 • Tecken per sida: 4016
 • Ord per sida: 719
 • Långa ord: 233
 • Meningar per sida: 180
 • Stycken per sida: 149
 • Antal länkar: 121
 • Längd på meta-beskrivning: 112
 • Längd på sidtitel: 39
 • Bilder per sida: 22.8
 • Bokstäver per ord: 5.6
 • Antal ord per mening: 4.2
 • Meningar per stycke: 1.21
 • Antal bilder utan alternativtext: 0.15

Data om Primärvården (Närhälsan)

 • Läsbarhetsindex (LIX): 41.3
 • Tecken per sida: 4675
 • Ord per sida: 795
 • Långa ord: 267
 • Meningar per sida: 171
 • Stycken per sida: 134
 • Antal länkar: 96.2
 • Längd på meta-beskrivning: 56.1
 • Längd på sidtitel: 43
 • Bilder per sida: 24.3
 • Bokstäver per ord: 6.15
 • Antal ord per mening: 4.4
 • Meningar per stycke: 1.3
 • Antal bilder utan alternativtext: 2

Andra aktörer inom offentlig sektor

 • Läsbarhetsindex (LIX): 51.7
 • Tecken per sida: 5424
 • Ord per sida: 771
 • Långa ord: 344
 • Meningar per sida: 223
 • Stycken per sida: 143
 • Antal länkar: 221
 • Längd på meta-beskrivning: 42
 • Längd på sidtitel: 49.4
 • Bilder per sida: 9
 • Bokstäver per ord: 6.8
 • Antal ord per mening: 9.2
 • Meningar per stycke: 1.7
 • Antal bilder utan alternativtext: 0.35

Vilka är våra ”sämsta” sidor?

Ja detta sätt att jobba med innehåll har potentialen att hitta det innehåll som är riktigt jäkla jobbigt att läsa. Vill man dubbelkolla med någon utomstående finns tjänsten lix.se för den som orkar göra manuella kontroller innan man drar långtgående slutsatser.

Enligt Wikipedia börjar facktexter vid 50 och över 60 är svåra facktexter. De av våra sidor med ganska lite unikt innehåll och mycket navigering tycks drabbas extra hårt i detta test. Kanske är det ändå rättvist med tanke på tillgänglighetsaspekten att nästan drunkna i navigering? Om inte annat är detta en vinkel på vilka sidor som inte hjälper användaren med fokus, ibland blir det säkert missvisande men möjligen sållar det fram problematiskt innehåll värt att ägna lite tid åt för allmänhetens bästa. Du som vill gräva vidare i dessa data kan nedan ladda hem databasen med resultatet.

Dessa är de 25 minst läsbara sidorna enligt verifierad.nu’s sätt att mäta Läsbarhetsindex på VGRs webbplatser, det verkar finnas förbättringspotential:

Skriv gärna en kommentar till inlägget om du har invändningar eller tips på hur detta test kan bli tydligare eller bättre.

Ännu mer om läsbarhet och tillgänglighet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *