AI-projektet: Idéworkshop om möjligheter, svårigheter och lösningar

AI-projektet rullar på bra. Idag var det dags för en idéworkshop med kollegor från vården, VGR IT, utvecklare, projektledare och andra som jobbar med strategisk planering.

Syftet med träffen var att i gruppdialog komma fram till möjligheter, svårigheter, samt tänkbara lösningar på de svårigheter vi identifierat. Denna bloggpost sammanfattar den träffen.

Deltagare under workshopen

Vi hade bland annat psykologer från SU:s ePsykiatrienheten, projektledarkompetens med insikt i AI sedan 1980-talet, regionutvecklare som forskar inom informatik, innovationsfokuserade personer från VGR IT, samt deltagare i byggprojektet med ett närsjukhus i Högsbo. Bred representation, men dessvärre kunde inte de kvinnor som anmält sig delta av olika skäl.

Energin var ingen bristvara. Vi hann inte riktigt komma igång med övningarna innan deltagarna började bolla med varandra 🙂
Bra nog så hann vi diskutera den begreppsförvirring som råder inom AI. Vad menar vi med intelligens? Är vi överens om innebörden av de olika begreppen? Det finns inga enkla svar på dessa frågor med tanke på den hajp vi är inne i.

Pass 1: Möjligheter med AI / machine learning

Ett arbetspass i 30 minuter, med exempelfrågor som:

 • Vad kan AI / ML tillföra vården?
 • Nyttor med AI och ”maskiner”?
 • Hur kommer det patienten till godo?
 • Vad inom ditt arbete skulle en maskin klara av?

När det var dags för grupperna att redovisa sina gröna lappar med möjligheter blev resultatet följande. Bilden är klickbar för en större version.

AI-workshop: Möjligheter med AI i vården
AI-workshop: Möjligheter med AI i vården

Pass 2: Svårigheter, hot, hinder och oro

Dagens andra pass var helt väsenskilt. Nu ska man vara negativ. Se detta som en proaktiv haverikommission och ett sätt att samla ihop risker som behöver hanteras innan man tror sig vara redo för en implementation av någon AI-baserad lösning.

Nu tog vi oss en stund att jobba strukturerat med våra farhågor. Några stödjande frågeställningar var:

 • Vilka hinder finns?
  • För vården?
  • Patienten?
 • Nackdelar med AI/ML?
 • Vad innebär det att automatisera bort människor?

Till detta fick grupperna redovisa på röda lappar. Resultatet kan du se under nedan rubrik, men det handlade mycket om att det saknas en plan, hur man vårdar kunskap och att det är tekniskt. Några av hoten grupperades också efter om de tillhörde främst vården eller patienten.

Pass 3: Lösningar på svårigheter, hot, hinder och oro

AI-workshop: Hinder och deras tänkbara lösningar
AI-workshop: Hinder och deras tänkbara lösningar

Under den avslutande stunden tittade vi på nytt på de svårigheter som listats i föregående övning och funderade på om det fanns tänkbara lösningar. Dessa skrevs på gula lappar och sattes på den röda lapp man jobbat med.

Ibland kunde man även strukturera upp vad lösningen bestod i, som:

 • Vem löser utmaningen?
 • Vad löser utmaningen?
 • Hur löses utmaningen?

Nu var vi två personer på plats från avdelningen Vårdens digitalisering (men bara en som deltog i övningarna), så det kan ha påverkat att vår avdelning och avdelningschef Anette Falkenrot har en förväntan på sig att kunna avhjälpa svårigheter.

Reflektioner från gruppen, lite mer allmänt, var att detta behöver mer tid. Att vi borde träffas igen i någon form. Gärna med ännu bredare representation.

Resurser

4 svar på ”AI-projektet: Idéworkshop om möjligheter, svårigheter och lösningar”

  1. Du är välkommen varje gång, det vet du! Nästa gång blir det kanske ännu mer fokus på informatik, informationsarkitektur, interoperabilitet eller vad man nu föredrar att kalla det.
   Klura gärna på vad du själv vill ha ut av en kommande träff och hör av dig till lars.lindskold@…, jag själv kommer vara ledig fram till november så han tar över vid midsommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *