Förstärkt verklighet för tidig diagnostik, ett samarbete mellan KTH, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och KI

Den 17-20 maj stod Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm värd för en av världens mest omtalade virtual reality  (VR), augmented reality (AR) och mixed reality (MR) festivaler för andra året i rad. Topporganisationer som Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford, Förenta Nationerna, Magic Leap, Unity3D Labs, The Guardian, New York Times, Google och BBC stod för kunskap, VR-innehåll och talarlistan.

Under tre dagar erbjöds besökare möjligheten att utforska VR/AR/MR genom workshops, föreläsningar, utställningar (där ett 50-tal olika bolag visade upp sina demos) och en filmfestival med över 30 filmer från hela världen, gratis!

Förra årets festival drog 3000 personer och fick pris av handelskammaren för sin förmåga att sammanföra akademi och industri i  ett kreativt samarbete.

Festivalen initierades av Elena Malakhatka, KTH-doktorand och forskare.

Elena Malakhatka – Festivaldirektör

VR Scientific Laboratories – Health (SU + KTH + KI)

 

I år valde man att skapa VR SCI LABS. Labben var uppdelade i branscher; Transport, Bygg, Hållbarhet, ICT, Industri, Hälso-och sjukvård, samt Media.

Representanterna i Hälsolabbet var jag (som representant för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2), Zoia Razumova (läkare och doktorand på Karolinska Institutet, KI) samt Linnea Vesterlund (COO på VR-företaget EQ Accelerator). Vi valdes ut utifrån vår expertis inom VR, både som professionella användare och utvecklare.

Almira Osmanovic Thunström (SU), Linnea Vesterlund (KTH, EQ Accelerator) och Zoia Razumova (KI)

Våra lab-deltagare bestod av en mixad skara personer från teknikindustrin, akademin och psykiatrin. Folk som normalt sett inte arbetar med VR, men på olika sätt funnit intresse för hur man kan använda VR för att arbeta med att lösa utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Deltagarna fick testa på olika VR- och AR-tekniker. Bland annat fick de låtsas att de var vårdgivare till AR-patienten Luke från appen LUKE-AR.

Efter lite AR/VR-experiment fick deltagarna spåna fram vilka utmaningar vi har inom hälso- och sjukvården. De identifierade ett flertal fokusområden:

  • Hög personalomsättning inom vissa grenar i hälso- och sjukvården.
  • Bristande kommunikation mellan olika vårdgivare och team.
  • Brist på psykologer, samt långa väntetider för behandlingar för psykisk ohälsa.
  • Generella förbättringar inom vårdadministration, information och väntetider/remisser.
  • Behov av appar som kan individualiseras för att hjälpa patienter sköta sin egenvård.
Hälsolabbet i full diskussion (Teknik i bakgrunden: Samsung Gear VR , Google Daydream,  Google Cardboard och  iPad )
Vårt lab efter några timmars hårt arbete

Målet med labbet var att arbeta fram ett användarscenario som är:

  • Genomförbart (ska kunna genomföras inom 12-18 månader)
  • Värdefullt (ger mervärde för vården, inte bara ett specialistområde)
  • Etiskt (inte riskerar att kompromissa integritet eller patientsäkerhet)
  • Innovativt (något som inte redan existerar, eller enbart behöver förbättras)
  • Forskningsbart (resultat ska kunna kvantifieras)

Vårt case: 3D-data för att underlätta kommunikation mellan vårdgivare

Förstärkt verklighet använder sig av olika typer av 3D data för att skapa visuella representationer, likt LUKE-AR. Varför skulle inte sjukvården kunna ha en egen AR databas? En AR-liknande ”app” för sjukvårdens 3D-data? Ett visuellt verktyg som hjälper två specialister (inom samma eller olika medicinska områden) diskutera och visualisera en gemensam patient.

Genom att göra 3D-data tillgängligt på ett mer greppbart sätt för vårdgivare kan vi bidra med bättre kommunikation mellan olika specialister, samt även förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och patient. Att se är att förstå.

Vid senare skede kan lösningen även implementera machine learning samt titta på till hur stor utsträckning AR-avatarer, baserat på individualiserad medicinsk avbildning, ökar chansen för tidig diagnostik.

Källa: https://www.coherentnews.com/

Nästa steg. Vill du vara med?

Vi presenterade vårt case med forskarfrågan: Kan AR

a) minska på mortalitet?

b) öka andelen tidiga diagnoser?

Väldigt grova frågor som behöver bearbetas, samt att behovsbilden och genomförandet behöver slipas till.

Vi är en liten projektgrupp, men söker fler som vill delta för att ta vårt case från tanke till en prototyp. Den tekniska lösningen och dess arkitektur är en av de lättare bitarna – att etablera en pilotplats och en gedigen forskarfråga är lite svårare. Är du forskare, utvecklare eller bara hjälpsam enthusiast, kontakta gärna mig! Mina uppgifter finns i KIV och du som inte är anställd av VGR kan kontakta mig på @almirathunstrom på Twitter.

Jag kommer att fortsätta att uppdatera om projektet här på utvecklingsbloggen och hoppas att du likt mig ser fram emot fler sådana här samarbeten!

Presentation av vårt case för de andra labben

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *