Prototyp: Industrial Remix to Save Lives

Ett team bestående av två från Västra Götalandsregionen (VGR), några från samhällsbyggaren Norconsult och en fullstack-utvecklare från Precio Fishbone tävlade i helgens hack – kallat Hack the Crisis. Sveriges officiella hackathon för att försöka göra något åt pandemin med covid-19. Då VGR är sponsor av organisationen Hack for Sweden, som genomförde hacket, kändes det naturligt att vi borde bidra lite. 

Presentationsvideo: Industrial REMIX to save lives (cirka 1 minut).

Ett kort sätt att beskriva vår idé är att skapa en virtuell marknadsplats; för hälso- och sjukvård att ange deras behov, för industriaktörer att göra sina erbjudanden och underleverantörer för att beskriva deras kapacitet. Kuraterad av affärsrådgivare, matchmakare inom offentlig sektor och tillgång till experter som medicintekniska ingenjörer. En samlingsplats som syftar till att öka hastigheten till implementering, men fortfarande följa de regler som finns. Och ja, de flesta intressenterna som behövs för en flygande start är redan med på noterna.

Problemformulering

Industrin har till alldeles för stor del lagt ner sin verksamhet. De blöder pengar. Arbetstagare permitteras eller förlorar både sina jobb och känsla av syfte. Ekonomin lider i stort.

Samtidigt kämpar vårdpersonalen med att räcka till. Planerad hälso- och sjukvård måste skjutas upp för att fokusera på akutvård och intensivvården. Vi läser rubriker om att medicinska leveranser och apparater riskerar att ta slut. 

För att kunna få ihop det är vi delvis beroende av att importera resurser och produkter. Det är inte en pålitlig strategi just nu, och kanske inom en snar framtid heller, på grund av situationen i andra länder.

För att finansiera vårdinsatserna på lång sikt måste vi öka produktionen lokalt för att vara mer självförsörjande. Det kommer också att engagera samhället i ansträngningen.

Lösningsförslag – en marknadsplats mellan vård och tillverkande industri

Vi har under några dagar byggt en sorts end-to-end marknadsplats. Istället för att varje statlig myndighet, vårdaktör och kommun ska ha sin egen  webbsida eller funktionsbrevlåda för att låta människor veta hur de kan hjälpa till – erbjuder vi en gemensam “marknadsplats”, specifikt för de som kan erbjuda något i större kvantiteter.

En webbplats där industrin och underleverantörer kan registrera vad de kan bidra med. Det kan vara lager av medicintekniska produkter de inte behöver lika mycket som vården, anställda som behövs för att lindra situationen på sjukhus eller åldershem. Marknadsplatsen är också för de företag som är villiga att ställa om sin verksamhet för att producera det som behövs i covid19-ansträngningen.

Affärsrådgivarna och matchmakarna i vår digitala lösning är specialister från både vård och civilsamhället. Vårt team tog upp frågan tidigt genom att rekrytera en utvecklingsledare från VGR och initierade också ett samarbete med Swelife, ett nationellt strategiskt innovationsprogram, bland annat finansierat av Vinnova, för att göra potentialen för en nationell implementering mer sannolik. Att skala lösningar nationellt (för bättre hälsa) är redan ett av de viktigare uppdragen för Swelife, vilket gör dem till en av våra mest värdefulla möjliggörare.

Genom att jobba med VGR når teamet ett nätverk av affärsrådgivare, människor som är bekanta med förordningen om medicinskteknisk utrustning och även kontakter som kan underlätta matchmakningen med upphandlingskontoret, den regionala krisorganisationen och förstås mycket erfarenhet av skalning nationellt.

Teamets utvecklare är bekanta med kraven för både VGR och Socialstyrelsen från sitt dagliga arbete. Det medför att vald teknik sannolikt kan antas av sådana organisationer om det är en föredragen driftsform senare.

Teamet består också av IT-chefer, designtänkare, innovatörer och utvecklare från den samhällsbyggande sektorn i form av Norconsult. Deras nätverk i både Sveriges och Norges industri är ovärderligt och en tillgång för att nå ut. Norconsult kan fungera som tjänstens mellanhand initialt, mellan affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård med kunskap om vårddomänen och industrin som till viss del kan behöva ställa om för att möta för dem andra kravställningar att leva upp till.

Lösningen, i tekniska termer, är en webbplats som är tillgänglig för vårdaktörer, som granskats på förhand, som kan registrera sina behov – både kortsiktiga och långsiktiga. Industriaktörer kan registrera sig och lämna sina erbjudanden, ange vilka standarder och föreskrifter de redan följer, erbjuda sin personal, också vidare.

Webbplatsen skulle initialt kunna bemannas av teamet från hacket och agera mellanhänder från både vårdsektorn och industrin. Det kräver  kreativt tänkande att se potentialen och vägleda alla aktörer för att hitta gemensamma möjligheter. Webbplatsens team kan agera som stöd för upphandlingsfrågor, regler runt medicinsk teknik och andra förordningar, samt hänvisa till experter när frågor är tillräckligt kvalificerade.

Handlingsplan

Inom Västra Götalandsregionen

Vi har redan koppling till det helt nya “snabbspåret” som är en tänkt process för innovationer som kan avhjälpa covid-19. Där Innovationsplattformen klickar in med affärsrådgivare som är skickliga på att genomföra innovationer, också deras Grants Office om det nu finns behov av extern finansiering. Det utlyses ju en hel del satsningar specifikt för covid-19.

En annan deltagare i “snabbspåret” är vår lagmedlem Marcus Österberg, utvecklingsledare vid VGR:s hälso- och sjukvårdsstab. Marcus kollegor har erfarenhet av bland annat medicinsk teknik, informationssäkerhet och har till uppgift att ställa om hälso- och sjukvård och för att underlätta livet för såväl invånarna som de anställda som idag räddar liv.

Webbtjänsten skulle förstås kunna driftas inom VGR:s ordinarie webbverksamhet, eftersom den är byggd av samma webbutvecklare som många av de andra webbplatser som regionen driver. Samtidigt är inte driftskostnaden ett bekymmer förrän webbplatsen fått ett enormt genomslag.

Nationellt genom Swelife – ett strategiskt innovationsprogram finansierat av bland annat Vinnova och Formas

Teamet har fått stöd från Lars Lindsköld, som arbetar för Swelife i nära samarbete med nationella organisationer som Socialstyrelsen (som har till uppgift att hantera den centraliserade insatsen för medicinska leveranser). Swelife arbetar med att genomföra och skala upp innovationer nationellt, ta lösningar till marknaden och emellanåt även internationellt samarbete.

Lars kommer att agera som vår evangelist i sitt nätverk nationellt, vilket når Karolinska i Stockholm, nästan alla större universitet och sjukhus i Sverige. Lite beroende på hur initiativet tas emot.

Swelife kan också använda sitt nätverk, av sina likar, av andra strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av Vinnova. Andra SIP:ar finns på följande länk – Samarbete hållbar innovation: strategiska innovationsprogram | Vinnova

Men om vi nämner några av de mer intressanta för detta sammanhang: 

 • Produktion2030
 • Viable Cities
 • Smart Built Environment 

Norconsult – att nå industrin

Teamet består av ett par nyckelpersoner från Norconsult. En IT-chef och digitaliseringschef, en innovationsledare och en utvecklare. Deras nätverks- och affärskontakter är en viktig tillgång och har redan under hackhelgen levererat några viktiga möjligheter, genom branschens tankesmedjor, till exempel Sustainability Circle.

Teamet har i stor utsträckning nått ut via sitt nätverk under helgen och har en lång lista med potentiella partners, supportrar och möjliggörare av alla slag. Handlingsplanen är att dra nytta av detta nätverk så snabbt som möjligt och sysselsätta likasinnade människor på jobbet att förverkliga planen. Initialt kommer hackteamet att vara de som stöttar bakom webbtjänsten för att få planen att fungera, men med tiden är planen att införliva andra människor när det behövs och använda de specialister som finns tillgängliga i våra organisationer.

Sammanfattningsvis – varför skulle vi kunna exekvera inom två månader?

Vår taktiska fördel är att vi “redan är på insidan” inom sjukvården, nära en regional kris- och innovationsorganisation. Vi har redan ett lokalt, regionalt och nationellt nätverk att dra nytta av. Kombinerat med teknisk kunskap och Norconsults kunskap och nätverk i industrin och det civila samhället gör det möjligt att snabbstarta genomförandet. Åtminstone tror vi det 🙂

Våra intressenter

 • Västra Götalandsregionen – för lokal och regional implementering, expertis och nätverk.
 • Business Region Göteborg – för att nå lokala företag och industri.
 • Göteborgs kommun – att utveckla konceptet för att också stödja äldreomsorgen.
 • VästKom – att nå ut till regionens 49 st kommuner, med äldreomsorg, stöd för funktionsnedsatta, etc. 
 • Swelife – hjälpa oss att nå ut och skala nationellt
 • Socialstyrelsen (genom Swelife eller VGR) – för att jämföra behov och nationell tillämpning av vår lösning
 • Sustainability Circle – har många kontakter med produktion och industri
 • Combitech och deras omfattande nätverk inom industrin
 • Norconsult i hela Sverige, till exempel deras kontor i Sundsvall – en del av Sverige med en annan branschprofil jämfört med Västsverige där teamet är bosatt

Nördvarning: Teknisk plattform

Webbtjänsten är byggd på Microsofts .NET-plattform och driftas på Microsofts molntjänst Azure, vilket tillhandahölls av hackets arrangörer och deras sponsorer.

Det visuella gränssnittet bygger på ramverket Bootstrap. 

Du som vill kolla in prototypen: industrialremix.se

Laget bestod av

 • IT-chef, UX och scrum master – Martin Linderå Nordström (Norconsult
 • Innovationsrådgivare – Steve Cook (Norconsult)
 • Systemutvecklare – Anders Dahl (Norconsult)
 • Utvecklingsledare och rådgivare från hälsosektorn – Marcus Österberg (Västra Götalandsregionen)
 • UX-expert – Filip Dalväg (Västra Götalandregionen) 
 • Fullstack-utvecklare – Lucas Olsson (Precio Fishbone)

Vi hade också partnerteam under hacket

 • help-a-medic, människorna från Future Memories som riktar sig till enskilda personer som donerar till sjukvård
 • Freelway och Tobias Forngren, erbjuder en logistik / transportlösning utöver vår tjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.