Förarlösa bussar på ett sjukhus

Just nu pågår förberedelser för ett intressant innovationsprojekt. Förberedelserna handlar om allt som krävs för att ha förarlösa bussar på Östra sjukhuset. Som det ser ut nu är det i november bussarna kommer finnas på plats.

Det finns ett intresse att titta mer på autonoma och förarlösa skyttelbussar på Östra sjukhuset. De skulle kunna användas som en plattform för att undersöka vilken nytta som kan skapas genom att hjälpa till med de sista metrarna mellan kollektivtrafik och sjukhusavdelningen. Detta med fokus på tillgänglighet för grupper i samhället som idag har svårt att utföra hela resan på egen hand.

Projektstruktur

“Mitt” projekt är ett delprojekt inom ett konsortie av intressenter. Delprojektet handlar om att förbereda och skapa möjligheten att utvärdera dessa fordon på plats på Östra sjukhuset. Jag jobbar helt enkelt mycket internt med chefer, utvecklingschefer, säkerhetspersonal och de som möter patienter.

Konsortieprojektet har andra intressanta aktörer. Bland annat VGRs sektion för sjukresor, Västtrafik, Synskadades Riksförbund, samhällsbyggarfirman Norconsult, forskningsinstitutet RISE, och fler aktörer lär dyka upp.

Vi har inom konsortiet identifierat tre möjliga projektområden, alltså saker att kolla när väl bussarna är på plats:

 • Projekt som undersöker fordonets möjligheter att skapa nytta.
 • Projekt som undersöker möjligheter för stödjande produkter eller tjänster att skapa nytta.
 • Projekt som undersöker hur platsutformningen kan skapa nytta.

Nedan följer hur ansökan såg ut till vår Innovationsfond. Kanske finns något värt att inspireras av om du själv ska söka pengar. Fonden har två ansökningsomgångar under våren, en i februari och en i maj. Kolla in innovationsfonden >>

Innovationsprojektets beskrivning

Ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avd Vårdens digitalisering och externa intressenter för att utvärdera självkörande/förarlösa minibussar som ett kompletterande och kostnadsfritt transportmedel på Östra sjukhuset. Under utvärderingen avser vi att ta reda på vilka grupper som har störst nytta av detta och om det är värt ett mer storskaligt test eller om ett annat fokus kan vara gynnsamt.

De autonoma fordonen skulle under testet trafikera en på förhand bestämd rutt. Exakt vilken rutt som är lämplig att testa är något som tas fram under en idéworkshop där personal och patientrepresentanter deltar. Vi vet alltså inte ännu exakt hur denna utvärdering ska genomföras då det påverkas i hög grad av vad vi lär oss gemensamt i utvecklingsprocessen kring testet.

Hypotetiskt kan det handla om att få skjuts (och skydd mot väder) från parkeringshusen/busshållplatsen till de olika entréerna och tillbaka, eller från var-som-helst på sjukhusområdet till Pressbyrån för att hämta upp lite halstabletter och en tidning, etc. Vi avser använda metoder inom servicedesign för att fånga upp viktiga testfall utifrån professionens insikt.

Projektet är lite beroende av att vi får tillgång till det testfordon vi har mycket god anledning att tro finns under två-sex veckor under 2018. Om det beroendet skulle fallera är det ändå meningsfullt att samla personal till en idéworkshop för att samla in kunskap om vad som vore möjligt ifall vi hade haft autonoma fordon på ett sjukhusområde, samt göra attitydundersökningar hos övrig personal samt patienter.

Behov (Need)

Utvärdera dels om detta är en praktisk, tillgänglig och uppskattad lösning för transport, men också ifall de som befinner sig på området är redo att dra nytta av autonom trafik.

Tänkbara användare är bland annat de:

 • Med rörelsehinder eller de med mer temporära smärtor som på egen hand kan förflytta sig på sjukhusområdet och dra nytta av den service som där finns.
 • Som inte hittar på sjukhusområdet och hoppar på för att förr eller senare komma till apoteket, gatuköket, kiosken, spårvagnarna, etc.
 • Som föredrar tak över huvudet, skydd från vind eller vill fokusera på exempelvis ett telefonsamtal med de familjemedlemmar som nyss fått ett barnbarn, medan man samtidigt förflyttas mot apoteket där man kan införskaffa de saker man glömde packa i sin BB-väska.

Detta är förstås hypotetiska användare. Vi avser att undersöka detta mer i detalj under idéworkshopen. Men vi tror att detta kan vara ett praktiskt stöd för de som vistas på sjukhusområdet, något som bidrar till en mer positiv upplevelse samt gör de med extra stora behov mer självständiga eller fria när de är i vår vård.

Genomförande (Approach)

Vi behöver först och främst samla personal och andra intressenter med patientens perspektiv för att samla in idéer om vad som blir möjligt ifall dessa fordon finns. Detta tar vi med oss till testet för att veta på vilket sätt vi ska intervjua användare, åskådare och personal för att utvärdera.

De autonoma fordonen skulle trafikera Östra sjukhusets område som ett testprojekt under cirka två-sex veckor under 2018, samtidigt som vi iakttar de som finns i området, observerar hur nyttjandet ser ut, kollar folks attityder samt samlar in erfarenheter.

Nytta (Benefit)

Utvärderar bland annat att göra kollektivtrafikens räckvidd längre, det vill säga ända fram till rätt entré, så kallade sista-metrarna-transporter. Gör också kollektivtrafik och samtliga parkeringsplatser mer tillgängliga för de med rörelsehinder då de kan lämna ett fordon och invänta skytteltrafik till den entré de avser besöka.

Enligt Google Maps är det upp till nio minuters gångväg från spårvagnshållplatsen till exempelvis barnakuten, men tänk på att det inte är enkelt att gå för alla. Ett fordon kan underlätta denna förflyttning och för vem som helst erbjuda ett tak över huvudet när vädret är som sämst.

På längre sikt finns ett gäng tjänster som kan kopplas till ett sånt här fordon. Exempelvis att en person som tar en paus från väntan på akuten inte blir uppropad medan man avvikit från platsen för att köpa mat. Vi som varit på akuten har fått höra att “ja du lämnar ju akuten med risken att missa när vi ropar upp dig”. En annan vinkel är att man ankomstregistreras i sjukhusområdet till sitt bokade besök. Men vad som ligger högst på önskelistan hos verksamheterna att känna till om inkommande patienter återstår att utreda tillsammans med verksamheten.

Alternativ / Originalitet (Competition)

Alternativen är att gå (för de som kan), leta på egen hand, åka rullstol eller kanske att ta taxi om man är osäker på var inom sjukhusområdet man ska.

Budget

Vi söker pengar för troliga utgifter.

Personal

Anette Falkenrot (medicinsk CIO på SU), Boel Mörck (Områdeschef Omr 2 på Östra) samt Patrik Mattsson på avd Vårdens digitalisering sponsrar projektet med de anställdas arbetstid. Det är tydligt att verksamheten är nyfiken på denna möjlighet.

 • Marcus Österberg, samordnare, 60h
 • Väktare/säkerhetsperson på Östra, 8h
 • 5 x 2h med personal från Östra, 10h

Kostnad för inköp av externa resurser

 • Kartläggning av ordinarie rutt på sjukhustomten, 50 000 kr
 • Rådgivning och trafikexpertis, 15 000 kr

Kostnad för material

 • Prototypmaterial och införskaffande av teknik, 34 000 kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *