SKR:s webbsändning 6 mars: Hur ser medarbetarna i välfärden på digitalisering?

Anteckningar från webbsändningen.

Rapporten “Digitalisering i välfärden”

SKR har idag släppt en rapport, Digitalisering i välfärden, ladda ner själva rapporten. Både redan yrkesverksamma och studenter har besvarat enkäten under 2019, vilket är basen för rapportens underlag. Det är förstås inte specifikt för hälso- och sjukvård, utan också skola, omsorg, etc.

Fortsätt läsa ”SKR:s webbsändning 6 mars: Hur ser medarbetarna i välfärden på digitalisering?”

Hackathon för att höja kvaliteten på våra webbplatser

Integritet (bildkredd: Wikimedia commons)

Jag var under torsdagen med på ett “hackathon” i miniatyr med våra webbkonsulter från Precio Fishbone och Filip från vår kommunikationsstab. Som Filip kommenterat är det kul att vi blandar olika bakgrunder och att vi från VGR kommer från olika staber, Filip från kommunikation (KEX) och jag från Hälso- och sjukvårdsstaben. En tanke jag hade varför det är bra att vara med i dessa sammanhang är för att lära mig mer och sedan kunna ta med detta till vårt kravställande på Inera för exempelvis den extremt populära webbplatsen 1177 Vårdguiden och de e-tjänster vi har där för invånarna.

Fortsätt läsa ”Hackathon för att höja kvaliteten på våra webbplatser”

En spetspatient hos VGR

Vi på avdelningen Vårdens digitalisering har förmånen att ha Hanna Svensson hos oss. Hanna är inte bara ingenjör, hon är spetspatient också.

”En spetspatient avser en patient (eller närstående), ofta med kronisk eller långvarig sjukdom, diagnos och/eller funktionsvariation, som kan mycket om sina egna hälsoutmaningar. Ordet fanns med på Språkrådets nyordslista 2017 och kan ses som en svensk motsvarighet till det engelskspråkiga begreppet E-patient.”
Spetspatient – Wikipedia

Det blir gärna ett kompletterande perspektiv när Hanna är med. Mer egenvårdstänk, mer om personlig hälsodata, mer fokus på de vi är till för.

Följ gärna det Hanna delar med sig av i olika kanaler:

Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019

Förord  

Denna rapport är ett resultat av ett visionsdrivet arbetssätt. För flera av oss i projektgruppen innebar detta planeringsprojekt ett ganska nytt sätt att arbeta. Vi vill därför passa på att refklektera kort över detta. Vi har arbetat med visioner tidigare, men inte på samma fokuserade sätt. I detta projekt har visionen och delmålsformulering vara det centrala. Arbetet med omvärldsanalys har varit omfattande. Vi har nätverkat, skapat nya kontakter inom organisation och samhälle och att ta reda på hur olika verkligheter ser ut har varit betydligt mer omfattande än vad vi kunnat räkna med. Detta arbete kommer behöva fortsätta kontinuerligt i vidare projekt.  

Att få möjlighet att arbeta visionsdrivet, vilket inneburit att få tänka på helhet och olika parters aspekter i en fråga, har varit oerhört bra och givande. Vi tror dock att det är viktigt att parallellt med visionsarbetet också arbeta kontinuerligt med konkreta projekt kopplade till delmålen. Vi har rört oss mellan det abstrakta och konkreta, vilket gjort att planering av konkreta projekt kunnat ge feedback till vår formulering av delmål och vice versa. På samma sätt är det viktigt att få med olika parter tankar, kunskap och erfarenheter. Det är då viktigt att inkludera en bred representation av parter, som finns både uppåt och nedåt i organisationer, samt såväl olika grupper inom samhället och dess organisationer.

Vi vill härmed också tacka Vinnova för finansiering, som möjliggjort aktiviteter som lett fram till denna rapport.

Fortsätt läsa ”Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019”