En spetspatient hos VGR

Vi på avdelningen Vårdens digitalisering har förmånen att ha Hanna Svensson hos oss. Hanna är inte bara ingenjör, hon är spetspatient också.

”En spetspatient avser en patient (eller närstående), ofta med kronisk eller långvarig sjukdom, diagnos och/eller funktionsvariation, som kan mycket om sina egna hälsoutmaningar. Ordet fanns med på Språkrådets nyordslista 2017 och kan ses som en svensk motsvarighet till det engelskspråkiga begreppet E-patient.”
Spetspatient – Wikipedia

Det blir gärna ett kompletterande perspektiv när Hanna är med. Mer egenvårdstänk, mer om personlig hälsodata, mer fokus på de vi är till för.

Följ gärna det Hanna delar med sig av i olika kanaler:

Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019

Förord  

Denna rapport är ett resultat av ett visionsdrivet arbetssätt. För flera av oss i projektgruppen innebar detta planeringsprojekt ett ganska nytt sätt att arbeta. Vi vill därför passa på att refklektera kort över detta. Vi har arbetat med visioner tidigare, men inte på samma fokuserade sätt. I detta projekt har visionen och delmålsformulering vara det centrala. Arbetet med omvärldsanalys har varit omfattande. Vi har nätverkat, skapat nya kontakter inom organisation och samhälle och att ta reda på hur olika verkligheter ser ut har varit betydligt mer omfattande än vad vi kunnat räkna med. Detta arbete kommer behöva fortsätta kontinuerligt i vidare projekt.  

Att få möjlighet att arbeta visionsdrivet, vilket inneburit att få tänka på helhet och olika parters aspekter i en fråga, har varit oerhört bra och givande. Vi tror dock att det är viktigt att parallellt med visionsarbetet också arbeta kontinuerligt med konkreta projekt kopplade till delmålen. Vi har rört oss mellan det abstrakta och konkreta, vilket gjort att planering av konkreta projekt kunnat ge feedback till vår formulering av delmål och vice versa. På samma sätt är det viktigt att få med olika parter tankar, kunskap och erfarenheter. Det är då viktigt att inkludera en bred representation av parter, som finns både uppåt och nedåt i organisationer, samt såväl olika grupper inom samhället och dess organisationer.

Vi vill härmed också tacka Vinnova för finansiering, som möjliggjort aktiviteter som lett fram till denna rapport.

Fortsätt läsa ”Vision Smärtvård 2030: Planeringsprojekt 2019”

Vill du påverka AI-rapporten från Swelife?

Ibland är data bättre på att beskriva något

Ja, då får du antingen bege dig till Linköping i anslutning till Medicinteknikdagarna i skiftet mellan september och oktober eller vara i Göteborg i slutet av oktober.

Nu är det kanske inte fullt så högtidligt att du måste befinna dig på plats, även om det underlättar. I annat fall kan du alltid höra av dig så kör vi via telefon under hösten.

Du som befinner dig nära Göteborg i slutet på oktober kan kolla in följande Doodle med förslag på datum:
swelife.doodle.com/poll/b3gqq7xnk5m9x943

Du som finns i slutet av september eller början av oktober i Linköping kan kolla in de tider som fortfarande är lediga här:
swelife.doodle.com/poll/2vauk2xgs4r7igch

Du som inte alls kan medverka på plats i Linköping eller Göteborg vid dessa tillfällen kan höra av dig till marcus.osterberg@swelife.se, men ge 2-3 förslag på tider för 45-minuters telefonsamtal i oktober (och skicka för jösse namn med ditt telefonnummer).