En digital arbetsplats för alla (även kognitivt nedsatta)

En digital arbetsplats är både mobil och dator?

Omslag till e-boken En digital arbetsplats för allaInledning

Ett projektarbete skrivet av Marcus Österberg, utvecklingsledare inom avdelningen Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionens koncernkontor.
Projektarbetet är en del av kursen ”Universell utformning – designperspektiv, metoder och utvärdering” på Lunds Universitet, HT 2016.

Vill du hellre ladda ner rapporten som en e-bok? Den erbjuds i formatet EPUB, vilket fungerar utmärkt på modern teknisk utrustning ›

Detta projektarbete använder principer från universal design för att utforma exempelanvändare – så kallade personas – för att ge en nyanserad bild av vilka de tänkbara användarna är. Mottagare av dessa personas är ansvariga för intranätprojektet inom Västra Götalandsregionen. Ett projekt med ambition att hjälpa de anställda att vara produktiva med de digitala verktyg som erbjuds – en så kallad “digital arbetsplats”. Fortsätt läsa ”En digital arbetsplats för alla (även kognitivt nedsatta)”

Design för alla?

Yaohua road line (photo: Wikimedia)

När man skapar något har man förhoppningsvis användare eller målgrupper i åtanke. Den stora frågan är vilka man inte lägger manken till för att hjälpa, och vad det medför för dessa personer. Jag är i slutspurten av mitt projektarbete inom vad som heter Universell utformning, eller ofta Design för alla på svenska. Med anledning av det har jag läst ett gäng inspirerande böcker kring hjärnforskning, metoder för design och vem den där användaren egentligen är. Fortsätt läsa ”Design för alla?”

Är VGRs webbplatser i världsklass än?

Vi som jobbar med webbkommunikation har fått målet att våra webbplatser ska hålla världsklass. När jag hörde talas om det var min reaktion att i min webbanalytiska ände kunde detta göras väldigt konkret och mätbart. Utmaningen är förstås med vilka man jämför sig med. Vi började med att skapa en prestandabudget. Det är en riktlinje för vilken lägstanivå vi förväntar oss av våra webbplatser som är byggda från och med i år. Fortsätt läsa ”Är VGRs webbplatser i världsklass än?”

Hur vet jag att webbplatsen är tillgänglig och snabb nog?

Vi håller som bäst på att gå över till en nyare version av systemet för våra webbplatser. I och med detta tar webbredaktörerna sig en titt på vilket innehåll som lever på övertid, vad som ska flyttas över och mycket mer. Det finns förstås massor med frågeställningar att vara noga med i detta jobbet. Men jag chippar in med tips på hur webbredaktörerna ska kunna kolla att deras viktiga sidor lever upp till prestandabudgetens krav om hastighet och tillgänglighet. Fortsätt läsa ”Hur vet jag att webbplatsen är tillgänglig och snabb nog?”

Vikten av sökmotoroptimering för offentlig sektor

I de flesta fall jag känner till var offentlig sektor tidigt ute på nätet. Man skaffade webbplatser och såg säkert det som ett ytterst logiskt komplement till de trycksaker man hade, eller den hjälp man kunde få via telefonväxeln. Det hela är egentligen inte konstigare än att vi har en lagstiftning att leva upp till, Förvaltningslagen, där man i 4§ kan läsa att:

”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.”
Förvaltningslag (1986:223)

I första stycket förstår man att en webbplats kan effektivisera den så kallade serviceskyldigheten något enormt. Dessvärre har nog denna tidiga ankomst gjort att man lutat sig tillbaka lite för mycket, åtminstone inom SEO (Search Engine Optimization, också kallat sökmotoroptimering på svenska). Fortsätt läsa ”Vikten av sökmotoroptimering för offentlig sektor”

Tillgänglighet: Ny webbplats avstämd mot WCAG

Rullstolsburna hänvisas till trappor (fotokredd: kasmeneo, på flickr, licens cc-by-sa)

När vi påbörjade utvecklingen av de regiongemensamma mallarna för externa webbplatserna satte vi upp ett gäng krav vi ställde på oss själva. I förlängningen landade dessa krav på vår IT-avdelning och den firma som gör webbutveckling åt oss.

Den första webbplatsen med de nya mallarna lades ut i slutet på våren. Och nu har vi passat på att granska tillgängligheten, något jag personligen anser är den överlägset viktigaste aspekten med en webbplats. Om inte alla kan ta del av webbplatsen börjar man bli selektiv med vilka man kan tänka sig att interagera med. Det är inte förenligt med demokratiska värderingar som en skattefinansierad organisation behöver förhålla sig till. Fortsätt läsa ”Tillgänglighet: Ny webbplats avstämd mot WCAG”